"Єременко Вiктор Валентинович"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Eremenko.jpg

Вчений у галузі фізики низьких температур, академік Національної академії наук України (1978), лауреат Державної премії УРСР (1972).

Народився 26 серпня 1932 року в сім'ї студентів Харківського державного університету, які згодом стали відомими вченими. Його мати — Цин Наталія Миронівна — знана своїми роботами в галузі термодинаміки кріогенних рідин і кріогенної вакуумної техніки. Батько — Єременко Валентин Никифорович — фахівець в галузі термодинаміки сплавів на основі титану, автор багатьох монографій, академік Національної академії наук України.

Великий вплив на формування майбутнього вченого справив відомий фізик Є. С. Боровик. У 1955 р. В. В. Єременко закінчив фізико-математичний факультет Харківського державного університету. Його дипломна робота «Эффект Холла и магнитосопротивление висмута» стала основою першої наукової публікації молодого фізика (1956).

Потім — навчання в аспірантурі, робота в Києві в Інституті фізики АН УРСР (нині Інститут фізики НАН України). У 1959 р. Віктор Валентинович захищає кандидатську дисертацію «Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллов сульфида кадмия при низких температурах» (керівник — академік А. Ф. Прихотько). У ці роки він тісно співпрацює з такими видатними фізиками, як В. Л. Броуде, Е. І. Рашба, М. К. Шейнкман. У Києві Віктор Валентинович виконав і опублікував кілька робіт, присвячених молекулярним кристалам, посилання на які можна зустріти й нині.

З квітня 1961 р. В. В. Єременко — знову в Харкові, де працює у Фізико-технічному інституті низьких температур АН УРСР (нині ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України). Тут він організував відділ низькотемпературного магнетизму, яким керував 23 роки, і в 1985 р. передав його своєму учневі — нині члену-кореспонденту НАН України М. Ф. Харченку. У 1966 р. вчений захистив докторську дисертацію «Оптическая спектроскопия антиферромагнетиков». З 1985 по 1999 р. він керував відділом спектроскопії магнітних та молекулярних кристалів, який тепер очолює ще один його учень — член-кореспондент НАН України С. Л. Гнатченко. З 1991 р. В. В. Єременко — директор ФТІНТ (тепер — почесний директор). Тривалий час учений викладав у Харківському держуніверситеті (1966—1999). Він — Соросівський професор, член опікунської ради Харківської філії Соломонова університету.

Наукові роботи В. В. Єременка охоплюють широке коло проблем фізики твердого тіла і фізики низьких температур, особливо магнітооптики, магнетизму і надпровідності. Він має понад 350 публікацій, серед яких книги: «Лекции по магнетизму» (разом із Є. С. Боровиком і А. С. Мільнером, 1970), «Введение в спектроскопию магнетиков» (1975), «Магнитооптика и спектроскопия антиферромагнетиков» (разом із М. Ф. Харченком, Ю. Г. Литвиненком, В. М. Науменком, 1989). Остання перевидана у 1992 р. англійською мовою видавництвом Springer.

Найбільш відомі його роботи в галузі фізики магнітних фазових перетворень, індукованих сильним магнітним полем, магнітооптики антиферомагнетиків та їх спектральних досліджень (люмінесценція і поглинання світла, дальня інфрачервона, Раманівська та гамма-резонансна спектроскопія).

В останні десять років роботи В. В. Єременка присвячені в основному сучасним напрямам фізики низьких температур — високотемпературній надпровідності і сильно кореляційним електронним системам. Він головний редактор журналу «Физика низких температур», член редколегій журналів «Космічна наука і технологія», «Український фізичний журнал», «Физика твердого тела».

Серед учнів В.В. Єременка — понад 50 кандидатів наук, 14 з яких вже стали докторами, а три — членами-кореспондентами НАН України (А. І. Звягін, М. Ф. Харченко, С. Л. Гнатченко).

Його учні працюють в наукових установах і університетах України (Харків), Ізраїлю (Тель-Авів, Беер-Шева), США (Філадельфія, Сан-Франциско, Бостон, Атланта, Телехассі), Німеччини (Ерланген), Азербайджану (Баку) та Литви (Вільнюс). А сам він є іноземним членом Російської академії природознавчих наук і почесним членом (fellow member) Американського фізичного товариства.

Віктор Валентинович — лауреат державних премій України і Азербайджану, академічних премій України і Польщі.
Джерело інформації: Вісник НАН України. — 2002. — N 10.http://www.nbuv.gov.ua/people/eremenko.html

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.