Індивідуалізоване навчання

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

'Індивідуалізоване навчання аудіювання першокласників та шляхи його здійснення
Необхідною умовою здійснення комплексної індивідуалізації навчальної діяльності першокласників в оволодінні ними аудитивними навичками та вміннями є встановлення рівня сформованості готовності учнів до оволодіння аудіюванням як вихідного рівня розвитку їх індивідуально-психологічних особливостей. Метою такого вивчення є укладання "Атласу індивідуально-психологічних особливостей учнів" та їх умовний розподіл на типологічні підгрупи.'
Об'єктами вивчення виступають:
- рівень сформованності мотивів, якими керуються першокласники, розпочинаючи оволодіння іншомовним аудіюванням (особистісна готовність);
- рівень розвитку сталості уваги, чутливості фонематичного та інтонаційного слуху, обсягу короткочасної слухової пам"яті, логіки мислення (компоненти інтелектуальної готовності);
- рівень сформованості навчальних умінь виконувати вправи в аудіюванні та працювати з різноманітними опорами (діяльнісна готовність);
- рівень сформованості аудидитивних навичок і вмінь розуміти загальний зміст аудіотексту рідною мовою та сприймати аудіотекст рідною мовою з дитальним його розумінням.

Коровяковская Людмила

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.