Інноваційні методи та прийоми

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Інноваційні методи і прийоми

Вступ

Сучасна людина, щоб почувати себе у світі комфортно, повинна вчитися постійно, навчання для неї повинно стати природною й цікавою справою. Загальноосвітня школа повинна формувати здібності в учня діяти й бути успішним у ситуаціях відкритого сучасного суспільства, що динамічно розвивається, формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, навичок, а також особистої відповідальності учнів, формувати ключові компетентності, що визначають сучасну якість освіти.


1. Інноваційні технології

Сучасне життя висуває свої вимоги й вимагає від учителів активно використовувати інноваційні технології в навчальному процесі. Саме їх застосування здатне забезпечити єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій. Ми живемо в цікавому, історично складному часі, будуємо національну модель навчання, що є частиною світового навчального простору. І саме тому час жадає від нас пошуку нових форм роботи на уроці. У сучасній школі для рішення цього завдання застосовуються численні інноваційні технології такі як: - інтерактивні технології; -інформаційно-комунікаційні технології; - технології диференційного навчання; - проблемного навчання; - ігрові технології та інші. Застосування цих технологій сприяє розвитку пізнавального інтересу школярів, інформаційному збагаченню та формуванню в них необхідних здібностей, орієнтує на одержання подальшої освіти з використанням сучасних технологій навчання, створює умови для підвищення й доступності освіти.


2. Можливості інноваційних технологій

Інформаційно-комунікативні технології, дозволяють розробити наочне методичне та дидактичне забезпечення уроків англійської мови і світової літератури. На таких уроках учні можуть не тільки пізнати, але й «помандрувати» різними країнами, побачити визначні місця, швидко перевірити свої знання, виконати тренувальні завдання тощо. Виділяють наступні типи уроків за способом використання інформаційних технологій: • Уроки, на яких комп’ютер використовується в демонстративному режимі – один комп’ютер на вчительському столі + проектор; • Уроки, на яких комп’ютер використовується в індивідуальному режимі – урок у комп’ютерному класі без виходу в Інтернет; • Уроки, на яких комп’ютер використовується в індивідуальному дистанційному режимі – урок у комп’ютерному класі з виходом в Інтернет.

Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість. Потрібно пам’ятати, що суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес повинен бути постійно наповнений активною взаємодією всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємо - навчанні: вчитель – учень, учень – учень.

Диференційне навчання передбачає : - творчі завдання; - надання учням права вибору змісту, методів і форм навчання; - колективні форми навчання; - поєднання репродуктивных, проблемно – пошукових методів навчання; - акцентування успіхів кожного учня ; - спостерігання за просуванням його в навчальній діяльності та ін.

Методичні умови диференційного навчання: 1) врахування індивидуально-психологічних особливостей учнів; 2) система диференційних завдань; 3) індивідуальна і групповая організація учбової діяльності; 4) оволодіння вчителем методикою диференційного підходау на професійному рівні.

Мета проблемного типа навчання не тільки в засвоєнні результатів наукового пізнання , системи знань, але й самого процесу отримання цих результатів, формування пізнавальної самостійної діяльності учня і розвиток його творчих здібностей. Торкаючись більш докладно сутності проблемного навчання, перш за все слід визначити, що воно ґрунтується не на передачі готової інформації, а на сприйманні учнями нових знань та умінь за допомогою розв’язання теоретичних і практичних проблем. Суттєвою особливістю проблемного навчання є дослідницька діяльність учнів, яка передбачає постановку питань-проблем, формулювання гіпотез і перевірку їх у ході розумових і практичних операцій .

Дуже вдало використовувати на уроках ігрові технології , особливо в початковій школі. Діти із задоволенням приймають участь, бо гра-це світ в якому живе дитина. Граючи, вони не помічають, як засвоїли новий матеріал. За допомогою ігор молодші школярі вчаться будувати і конструювати, причому кожний учень має змогу вчитися у своєму стилі. Гра стимулює процес пізнання і навчання дітей. А також привчає їх до сумлінної праці. . У процесі гри в дітей виробляються навички зосередження, самостійного мислення, розвивається увага, дисципліна. Введення в урок ігор чи ігрових моментів робить навчання цікавішим, створює в дітей бадьорий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Таким чином, розвиток пізнавального інтересу школярів, яке основане на фундаментальних роботах дидактів, у тому числі дослідженнях Г. І. Щукіної, Москаленка П.Г., І.М. Дичківського в сучасних умовах успішно доповнюється інноваційними технологіями, які дозволяють учням і вчителям більщ ефективно вирішувати поставлені перед ними завдання.


Список літератури

1. І.М. Дичківський // Інноваційні педагогічні технології // К.: Академвидавництво, 2004

2. Л. Отдатчикова // Нетрадиційні форми навчання // Сільська школа. - №11 (23), листопад - 2008

3. Д.Б. Ельконін, А.Л. Венгер // Особливості психологічного розвитку дітей 6-7 річного віку // М., 1998

4.И.А. Зимняя // Педагогическая психология // М.: Просвещение, 2000

5. О.Я. Савченко // Сучасний урок у початкових класах // К.: Магістр S, 1997

6.Г.Т. Рекун // Вивчення інформатики в початковій школі // Бібліотека вчителя початкової школи. - №21-22. - 2000 шкільного віку // Початкова школа. - №12. - 1996|

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.