Алгебра

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Images (5).jpg
Алгебра

Алгебра як мистецтво розв’язувати рівняння зародилася дуже давно в зв’язку з потребами практики, в результаті пошуку загальних прийомів розв’язування однотипних задач. Найдавніші рукописи, що дійшли до нас, свідчать про те, що у Стародавньому Вавілоні і Стародавньому Єгипті були відомі прийоми розв’язування лінійних рівнянь. Слово «алгебра» виникло після появи трактату «Кітаб аль-джебр вель-мукабала» хорезмського математика і астронома Мухаммеда бен Муса аль-Хорезмі (787-бл. 850). Термін «аль-джебр», узятий з назви цієї книги, надалі почав уживатися як «алгебра». Деякі алгебраїчні поняття і тепер мають арабські назви, наприклад «алгоритм» - сукупність дій, виконаних у певній послідовності. До ХVІ ст. викладалась алгебра переважно словесно. Буквені позначення і математичні знаки з’явилися поступово. Знаки «+» і «-» вперше зустрічаються у німецьких алгебраїстів ХVІ ст. трохи пізніше вводиться знак «Х» для множення. Знак «:» був уведений лише у ХVІІ ст. Рішучий крок у використанні алгебраїчної символіки був зроблений у ХVІ ст., коли французький математик Франсуа Вієт (1540-1603) і його сучасники почали використовувати букви для позначення не лише невідомих (що робили і раніше), але й будь-яких чисел. Проте ця символіка відрізнялася від сучасної. Повністю розвинув буквені позначення й правила дій над буквами французький математик і філософ Декарт, який жив у ХVІ ст. У процесі розвитку алгебра з науки про рівняння перетворилася у науку про операції, більш-менш схожі з діями над числами. Тепер і вивчення властивостей арифметичних дій також вважають частиною алгебри. Сучасна алгебра – один з основних розділів математики.


Література

1. Башмакова И.Г. Становление алгебры: Из истории математичиских идей. - М.: Знание, 1979 2. Бевз В.Г. Історія математиви. - Х.: Вид. гр. "Основа", 2006 3. Глейзер Г.И. История математике в школе: VII-VIII классы: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1982

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.