Англіцизми у повсякденній мові українських підлітків

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

За останні роки англійська мова стала справді світовою мовою. Нею воло¬діє близько півтора мільярда осіб. Наприкінці XX – початку XXI століття активізувалися англо-українські мо¬вні контакти, результатом яких стала значна кількість запозичень у різних сферах діяльності, в тому числі і в розмовній мові підлітків. Англі¬цизм – це різновид запозичення з англійської мови Найчастіше англіцизми зустрічаються у таких областях як техніка (бульдозер, грейдер, ескалатор), мореплавство та військова справа (аврал, ватерлінія, танк), політика, економіка, торгівля (трейдер, брокер, бойкот), спорт (футбол, теніс, баскетбол), одяг (топ. френч, смокінг), їжа та напої (гамбургер, ром, сандвіч), культура (джаз, рок, фокстрот). За показником необхідності вживання запозичених англійських слів анг¬ліци¬зми можна поділити на виправдані та невиправдані.

Лексичні запози¬чення з англійської мови в українську проникли пізніше, ніж з німецької та французької, - лише в XIX-XXстоліттях, і засвоювалися вони в основному через російську мову, так як історія України тісно пов’язана з історією Росії. Перші запозичення в російській, а згодом і в українській мовах з’явилися ще в XVстолітті.

Вчені проаналізували статті з журналів «Юная леди», «Студент PLUS +», «5 балів», «Молоток», «Комсомольська правда в Україні», «Бум». Було виявлено більше 500 англіцизмів, які розгляда¬лися за 10 сферами вжитку : «Харчування та кухня», «Будинок», «Школа. На¬ука», «Музика. Танці», «Мода», «Спорт», «Професії», «Транс¬порт», «Комуні¬кація. Техніка», «Суспільство». Найбільше англіцизмів вживається у сферах «Мода», «Музики. Танці», «Комунікація. Техніка» та «Суспільство». Це пояснюється великою популярністю сфери розваг, моди, сучасних технологій серед молоді. Тобто молодіжна преса є одним з джерел англіцизмів для підлітків.

Ще одним з шляхів проникнення англомовних запозичень до усного мовлення підлітків є Інтернет – спілкування. Вчені після аналізу більше ніж 100 реплік із віртуальних діалогів було виявлено, що найчастіше у віртуальному спілкуванні вживаються англіцизми, що виражають самоіронію, сарказм, комп’ютерний сленг та нецензурна лексика. Панування англіцизмів у віртуальному спілкуванні підліт¬ків зумовлене: по-перше, пануванням в усьому світі англомовної термінології; по-друге, модою на англій¬ську мову; по-третє, виключна місткість англіцизмів – абревіатур, коли трьома-чотирма специфічними словами можна передати чима¬лий абзац тексту.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гальперин И.Р. Стилистика. – Москва: Высшая школа, 1981. – 316с.

2. Чернікова Л.Ф., Смілик Т.І. Англіцизми в сучасній українській мові //Культура народов Причерноморья. - 2009, - № 152 - с.

129-133

3. Ирзабеков В. Тверской собор // Тайна русского слова. – Казань, 2007. – с.14-15

4. Українська мова: енциклопедія. Редкол.:В.М. Русанівський, О.О. Таране¬нко (співголови), Зяблюк та ін , - Київ.:Видавництво

«Українська ен¬циклопе¬дія» імені М. П. Бажана, 2004 – 824с.

5. Ажнюк Б.М. Англіцизми в сучасних українській, російській та польській мовах // Мовознавство. – 2008. - №2-3 - ст.190-207

6. Плигин А, Максименко И. Личностно-ориентированное обучение англий¬скому языку. – Москва: «Олма-Пресс», 2005

7. 5 балів. Журнал для студентів / гол ред. В.Ярижко. – Засн. і вид. ТОВ «Інфо¬тера». – Київ, 2003. – вересень 2012. -№9 (67). –

84с.

8. Студент PLUS+ / ед... К.Саваріна. – вид. ТОВ «Ніш Медіа Груп». – Київ, 2007. –вересень 2012. - №34 (26). - 32с.

9. Юная леди / ред. Е.Скачко. – Издатель ООО «Эдипресс Украина». – Киев, 2005. –октябрь 2012. - №10. – 52с.

10. Федорів М.Л. «Про особливості комп’ютерного дискурсу». – [Електрон¬ний ресурс]. – Режим доступу: http://ruthenia.info

/txt/fedorivm/jargon.html

11. Мова в Україні і українська мова // Урок української. - 2000. - № 9. - с.12-14.

ІНТЕРНЕТ – РЕСУРСИ

http://www.nbuv.gov.ua

http://voprosum.ru/

http://greatenglish.ucoz.ru/anglicizmy_v_russkoj_molodezhn.

http://uk.wikiquote.org/wiki/Рильський_Максим_Тадейович

--Kovrigin Valeriy 10:46, 30 ноября 2012 (EET)

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.