Анотація на досвід

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Автор у своїй роботі особливу увагу приділяє взаємозв’язку школи та сім’ї. Вона прагне на основі традиційних та нетрадиційних форм і

методів роботи з батьками організувати більш гуманне демократичне виховання і навчання дітей в сім’ї, за якого педагог і батьки,

керуючись принципами єдиного підходу до виховання, постійно обмінюються досвідом і втілюють в практику цінні, передові прийоми впливу

на

дитину. У роботі з батьками автор досвіду використовує різноманітні форми. А саме: 

- анкетування;

- індивідуальні та групові консультації з питань виховання;

- бесіди;

- батьківські збори;

- інтерактивні форми роботи;

- залучення батьків до проведення урочистих свят, родинних виховних заходів.

- відкриті батьківські дні у школі


Досвід має практичне значення і рекомендується для використання класним керівникам у навчально-виховному процесі. Досвід роботи

схвалено членами журі «Класний керівник року 2010».

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.