Бібліографічний опис віддалених електронних ресурсів

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Бібліографічний опис віддалених електронних ресурсів

Ресурси мережі Інтернет нині поряд з друкованими виданнями є повноправними об’єктами аналітико-синтетичної обробки документів у бібліотеках. Найбільшої проблемою поки що залишається питання формування бібліографічного опису електронного документу, різновидом якого виступає «ресурс віддаленого доступу» (з інформацією на вінчестері або інших запам’ятовуючих пристроях або розміщеною в інформаційних мережах, наприклад в Інтернеті) — так класифікуються і таким терміном позначені ресурси мережі Інтернет. Схема бібліографічного опису віддалених ресурсів виглядає таким чином:

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що належать до назви / перші відомості про авторство чи відповідальність. — Відомості про повторність видання. — Вид ресурсу. — Місце видання : Назва (ім'я) видавця, рік видання. — (Основна назва серії чи підсерії ; №, т.). — Режим доступу. — Інформація про джерело основної назви.

Наприклад:

Бібліотечному фахівцю [Електронний ресурс] : сайт «Бібліотекар України» / від. наук. аналізу та розвитку бібл. справи Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». — Текст. дані. — К. : НПБ України, 2004— . — Режим доступу : http://profy.nplu.org (дата звернення: 17.05.10). — Назва з екрана.Аналітичний опис електронних ресурсів: бібліографічний опис частини електронного ресурсу (статті з інформаційного порталу, електронного журналу, сторінки сайта тощо), потребує для ідентифікації та пошуку відомості про електронний ресурс, де вона розміщена. Аналітичний бібліографічний опис електронного ресурсу має дві частини, розділені двома скісними рисками //:

1) опис частини електронного ресурсу;

2) опис електронного ресурсу, де розміщено частину (ідентифікувального документа).

Поширеними помилками є:

1) оформлення бібліографічного опису частини електронного ресурсу як опису цілісного електронного ресурсу;

2) наведення замість адреси частини електронного ресурсу, яка є об'єктом опису, адреси ідентифікувального документа, в якому цю частину розміщено.

Приклади правильного опису:

Тихомирова И. И. Мотивация чтения: стимулы, мотивы, потребности [Электронный ресурс] // Школьная библиотека : офиц. сайт Всерос. шк. библ. ассоц. — Текст. дан. — М., 2001— . — Режим доступа: http://schoollibrary.ioso.ru/index.php?news_id=86(дата обращения: 15.09.10). — Загл. с экрана.

Чернышева Л. В. Кризис детского чтения — общемировая тенденция [Электронный ресурс] // Школа: день за днем. Педагогический альманах : офиц. сайт Центр. филиала гор. центра развития образования г. Новосибирска. — Текст. дан. — Новосибирск, 2006 — . — Режим доступа: http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=198(дата обращения: 15.09.10). — Загл. с экрана. --Воленко Ольга 14:41, 31 июля 2013 (EEST)

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.