Вибір майбутньої професії

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Гінов Анатолій Федорович

Назва проекту

Вибір майбутньої професії

Ключове питання

Чи можливо обрати найкращу професію в світі?

Тематичні питання

1. Які існують джерела для пошуку професії? 2. На які основні групи можна розподілити існуючі професії? 3. Хто або що впливає на вибір майбутньої професії?

Змістові питання

1. Які існують в світі професії?

2. Які ви знаєте слова близькі за своїм значенням до слово «професія»?

3. Які джерела пошуку професії ви знаєте?

4. Як обрати майбутню професію?

5. Які існують моделі вибору професії?

6. Які професії є найновішими на ринку праці?

7. Чому нам потрібно знати свої здібності?

8. Спираючись на статистичні дані , чи можемо ми визначити наше майбутнє?

9. Як може психологія передбачити наше майбутнє?

Стислий опис

В світі існує безліч професій. Як же зорієнтуватися серед цієї кількості? Як знайти серед тисяч ту єдину, яка стане справою всього життя? Питання вибору майбутньої професії в старшій школі постає надзвичайно гостро. Проект створено учнями 11 класу для визначення ними майбутньої професії. Готовий проект буде використано у позаурочній роботі з профорієнтації, для проведення узагальнюючого уроку з вибору професії та для ознайомлення з результатами досліджень батьків одинадцятикласників. Учні будуть працювати по групах, аналізувати та систематизувати матеріали, оформлювати презентацію, публікацію та Web-сайт. Для пошуку шляхів розв׳язання ключового та тематичних питань учні вивчатимуть додаткову літературу, проводитимуть власні дослідження. В результаті проведення проекту учні отримають повне уявлення про можливості вибору майбутньої професії.

Навчальні предмети

Українська мова і література, інформатика, математика, біологія, основи правознавства, трудове навчання

Класи

8-9, 10-11 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Закон України «Про освіту», 1992 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Технології. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень – К. «Поліграфкнига» - 2010 Освітня галузь «Проектування професійного успіху» Характеризують основні функції професійної діяльності людини. Основні види діяльності людини. Професійна діяльність та професійне самовизначення. Сфери та галузі професійної діяльності людини. Основні поняття :професійне становлення особистості, професійна кар′єра. Фактори, що впливають на власний вибір майбутньої професійної діяльності. Скласти план дії стосовно власної кар′єри. Визначають складові частини з урахуванням особистісних досягнень і життєвих планів на майбутнє. Скласти план дії для реалізації проекту. Збір інформації про види професій. Обгрунтування теми проекту на основі зібраної інформації.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Після виконання проекту учні зможуть:

- мати уявлення про існуючій світ професій;

- визначити яким чином обрати майбутню професію;

- орієнтуватися у існуючих моделях вибору майбутньої професії;

- навчитися знаходити, аналізувати, опрацьовувати, інтегрувати, оцінювати та створювати інформацію в різних формах і на різних типах медіа-обладнання;

- навчитися працювати в команді; виконувати різні ролі і обов'язки; продуктивно взаємодіяти з іншими;

- навчитися поважати різні думки;

- вміти стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміти ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення;

- удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку;

- розвивати навички мислення;

- розвивати логічне мислення;

- виховувати почуття шанобливого ставлення до отриманих знань.

Діяльність учнів

Складається з двох етапів - теоретичного та практичного.

Під час виконання теоретичного етапу учні:

- знайомляться з учительської презентацією;

- вивчають світ існуючих професій та розподіляють їх на групи;

- знайомляться з різними способами вибору професії;

- об’єднуються в групи;

- обирають тему для дослідження та розподіляють обов’язки у групі;

- знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними;

- узагальнюють свої знаня та створюють звіт у вигляді публікації, веб - сайту та презентації.

Під час практичного етапу учні:

- збирають матеріали у мережі Інтернет, літературі;

- проводять соціологічні опитування;

- відвідують районний центр зайнятості населення, спілкуються з його працівниками та аналізують існуючі джерела пошуку роботи та вибору професії;

- досліджують та аналізують знання учнів щодо вибору професії;

- складають поради майбутнім випускникам школи; обробляють отриманий матеріал;

- використовують дидактичний матеріал; створюють діаграми;

- пишуть висновки;

- оформлюють звіт;

- створюють презентації, публікації, веб - сайти, використовуючи для цього форми оцінювання публікацій, презентацій і веб-сайтів;

- оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх друзів.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

3 тижні

Вхідні знання та навички

- Поняття «професія», «спеціальність», «здібності»;

- Вміння їх розрізняти;

- Навички проведення досліджень;

- Вміння проводити соціологічні опитування, систематизувати, порівнювати та розпізнавати спільне у твердженнях;

- Вміння користуватись довідковою літературою, працювати з Інтернет ресурсами;

- Вдосконалити вміння аналізувати інформацію, робити висновки.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентації

Класифікація професій

Здібності

Знаки зодіаку та професії

Нові професії


  • Публікації

Професія

Афоризмы о профессиях

Астро Гороскоп

Професії майбутнього


  • Веб-сайти

Знаки зодиака и профессии

Як обрати професію

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Енциклопедії, довідники, преса ( газете «Шкільний світ», «Психологія»)

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Додаткове приладдя:

цифровий фотоапарат,

компьютер,

доступ до мережі Інтернет,

мультимедійний пристрій,

принтер.

Витратні матеріали:

СD, DVD діски, папір для друку.

Ресурси Інтернету

http://uk.wikipedia.org

http://www.animationfactory.com

http://freegrafika.virtualave.net

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Оцінювання учнівських прикладів проводиться згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з технологій, а також згідно критеріїв, розроблених вчителем, для публікації, презентації, веб – сайту.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.