Виховання соціально-громадянської позиції молоді засобами масової інформації

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Виховання соціально-громадянської позиції молоді засобами масової інформації

Vihovannya molodi 2013.jpg
Все більше в сучасному суспільстві стверджується думка про те, що людство знаходиться на початку розвитку “третьої” (поряд з усною та писемною) системи культури – культури засобів масової комунікації суспільства. Реалізація ЗМІ функції формування і вияву громадської думки передбачає відкритість і доступність інформації, без цього не буває інформаційного обміну.

Як відомо, переломний момент у розвитку української держави співпав з переходом всього сучасного світу в якісно нову стадію суспільного розвитку, що характеризується як “постіндустріальне суспільство”, або “інформаційне суспільство”, в якому діяльність людей ґрунтується на використанні послуг, отримуваних за допомогою інформаційних та комунікативних технологій. Система масової інформації стає основним засобом формування суспільної свідомості, поширення економічних, політичних і культурних ідей. ЗМІ сьогодні є не тільки провідником суспільно значущої інформації, а певним чином самі детермінують шляхи та формування соціальної комунікації.
Протягом останнього десятиліття провідні позиції в нашому суспільстві поступово займає ідеологія споживацтва. При цьому активізуються інформаційні чинники, що безпосередньо сприяють її поширенню, особливо у найбільш нестійкому та вразливому середовищі – серед молоді та підлітків. Отримання негайного задоволення без докладання особливих зусиль стає домінантою сучасного стилю життя – тим більше привабливими стають речовини, які швидко змінюють психологічний стан. Тривалий і постійний перегляд розважальних телепередач перешкоджає розвиткові творчих можливостей, виховує пасивний підхід до життя, що, в свою чергу, створює сприятливу основу для розвитку адекватної поведінки. Сутність її полягає в тому, що прагнучи піти від реальності, люди намагаються штучним шляхом змінити свій психологічний стан, що дає їм ілюзію безпеки, відновлення рівноваги. Це відбувається на тлі економічного розшарування суспільства, зростаючого безробіття, відповідної втрати престижності багатьох професій і зниження мотивації до підвищення професійного та освітнього рівня.
За даними загальноукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» і «СОЦІСом» - Центром соціальних і політичних досліджень з 29 квітня 2004 року до 6 травня 2004 року, за рівнем довіри ЗМІ поступилися лише Церкві, Збройним Силам та СБУ.
Досліджуючи суть функцій ЗМІ у суспільстві можна сказати, що саме розвиток техносфери породжує нові компоненти індустрії дозвілля, сприяє створенню умов для розвитку дітей, збагачення їх словникового запасу, оволодіння широким колом інформації. В той же час техносфера формує свою аудиторію глядача, слухача – пасивного споживача.
Чи стане дитина як споживач продукції масової комунікації активним споживачем культури та її цінностей – залежить від багатьох умов, і в першу чергу – від особистого життєвого досвіду, якості інформації тощо.
Вплив ЗМІ на соціалізацію молоді має суперечливий характер: як позитивні так і негативні сторони. Тому головним завданням педагога є уміння не тільки враховувати це в своїй роботі, особливо з підлітками, а й правильно будувати свою роботу по вихованню людини, яка є глядачем культурним, вихованим, освіченим, - тільки тоді спілкування з засобами масової інформації у поєднанні з іншими формами набуття суспільного досвіду стає могутнім позитивним фактором соціалізації особистості.
Потрібно також зазначити, що свого часу в зарубіжних країнах публікація у пресі результатів психологічних досліджень, якими б песимістичними вони не були, відігравала свою позитивну роль. Формувалася суспільна думка, створювалися державні комітети з дослідження телебачення та соціальної поведінки, наводився лад у законодавстві. У деяких країнах громадяни бойкотують певні рекламовані товари та подають судові позиви на телебачення.
Оцінювати будь-яке явище суспільного життя, зокрема ЗМІ, доречно з погляду співвідношення „гуманне – антигуманне”, „моральне – аморальне”, „духовне – бездуховне”, „культурне – анти культурне”, „красиве – потворне”. Якщо оцінювати інформацію, яку дитина отримує через ЗМІ, саме в цій системі координат, то стає зрозумілими, які цінності ними пропагуються.
Сутність масової комунікації завжди полягала у проходженні циклу людського пізнання: від події через їх повідомлення й усвідомлення до осмислення, тобто від життя до його смислу... У якому б вигляді, із яких би позицій і сторін масова комунікація не здійснювалася, вона не має втрачати свою основну сутність – наближатися до розуміння сенсу життя.
Неможливо переоцінити вплив сучасних засобів масової інформації на формування підростаючого покоління. Адепти нової соціологічної теорії “інформативного суспільства” відводять цим засобам визначальне місце в системі відносин сучасне суспільство, оскільки вони перетворилися на необхідний елемент повсякденного життя людини, стали органічною частиною середовища її проживання. Нові технології, насамперед мікроелектроніка глибоко впроваджуються у виробництво, все активніше застосовуються у всіх типа навчально-виховних закладів, а також у сферах дозвілля дітей та молоді.

Список літератури
1. Здіорук С. І. Психологічне обґрунтування використання ЗМІ та різних видів рекламної продукції з метою профілактики нарко-, токсикоманії та алкоголізму // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 10. - С. 6 - 9.
2. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбнік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.
3. Романова О.Л., Иванникова И.В. Культурологические аспекты антинаркотического воспитания // Вопросы психологи. - 1993. - № 3. - С. 48.
4. Шелестова Л. «Молоко» й «Екстрім». Про сучасні ЗМІ для підлітків // Шкільний світ. - 2004. - № 12. - С. 1 - 2.
5. Сайт «allbest» Рубрика: Педагогика/Предмет: Соціальна педагогіка/ ‘’Вплив ЗМІ на виховання дитини’’ http://www.allbest.ru/.
6. Сайт «Народна правда» стаття Вплив ЗМІ на поведінку молоді, автор Андрій Діцик.
7. http://ua.textreferat.com/referat-8922-2.html
8. http://vidminno.com/text-39488-6.html

--Безменова Наталья 11:08, 10 января 2013 (EET)

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.