Віртуальна екскурсія: "Електроенергетика"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Учитель фізики Участник:Касьянова Елена

Балабинська гімназія "Престиж"

Тема екскурсії: Електроенергетика

Предмет: Фізика

Класи: 7 – 11

Екскурсія використовується при вивченні таких тем:

7 клас

   "Навколишнiй свiт, у якому ми живемо."
   "Фізика і екологічні проблеми рідного краю."

8 клас

   розділ "Робота і енергія"
   екскурсія на теплоенергетичні установки та енергогенеруючі станції

9 клас

   "Ядерна енергетика"
   "Розвиток ядерної енергетики в Україні"
   "Екологічні проблеми ядерної енергетики"

10 клас

   "Механічна енергія"
   "Кінетична і потенціальна енергія"
   "Закон збереження енергії"

11 клас

   "Фізичні основи ядерної енергетики"
   "Енергія зв’язку атомного ядра"
   "Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер"
   "Ланцюгова реакція поділу ядер Урану"
   "Ядерна енергетика та екологія"

Опис екскурсії

1. Початок екскурсії
Електроенергетика.jpgЕлектроенергетика - галузь енергетики, що включає в себе виробництво, передачу та збут електроенергії. Електроенергетика є найбільш важливою галуззю енергетики, що пояснюється такими перевагами електроенергії перед енергією інших видів, як відносна легкість передачі на великі відстані, розподілу між споживачами, а також перетворення в інші види енергії (механічну, теплову, хімічну, світлову та ін.). Відмінною рисою електричної енергії є практична одночасність її генерування і споживання, так як електричний струм поширюється по мережах зі швидкістю, близькою до швидкості світла. А тепер здійснимо подорож по способам генерації електроенергії. Генерація електроенергії - це процес перетворення різних видів енергії в електричну на індустріальних об'єктах, званих електричними станціями.
2. Зупинка перша. Теплова електроенергетика.

Теплова електроенергетика.jpg

У випадку теплової електроенергетика в електричну енергію перетворюється теплова енергія згоряння органічних палив. До тепловій електроенергетиці відносяться теплові електростанції (ТЕС), які бувають двох основних видів:

•Конденсаційні (КЕС, також використовується стара абревіатура ГРЕС);

•Теплофікаційні (теплоелектроцентралі, ТЕЦ). Теплофікація називається комбінована вироблення електричної та теплової енергії на одній і тій же станції;

КЕС і ТЕЦ мають схожі технологічні процеси. У обох випадках є котел, в якому спалюється паливо і за рахунок тепла, що виділяється нагрівається пара під тиском. Далі нагрітий пар подається в парову турбіну, де його теплова енергія перетворюється в енергію обертання. Вал турбіни обертає ротор електрогенератора – таким чином енергія обертання перетворюється на електричну енергію, яка подається в мережу. Принциповою відмінністю ТЕЦ від КЕС є те, що частина нагрітого у котлі пара йде на потреби теплопостачання.

3. Зупинка друга. Ядерна енергетика

Ядерна енергетика.jpg


До ядерної енергетики відносяться атомні електростанції (АЕС). На практиці ядерну енергетику часто вважають підвидом теплової електроенергетики, так як, в цілому, принцип вироблення електроенергії на АЕС той же, що й на ТЕС. Тільки в даному випадку теплова енергія виділяється не при спалюванні палива, а при діленні атомних ядер в ядерному реакторі. Далі схема виробництва електроенергії нічим принципово не відрізняється від ТЕС: пар нагрівається в реакторі, надходить у парову турбіну і т. д. Із-за деяких конструктивних особливостей.4. Зупинка третя. Гідроенергетика

Гідроенергетика.jpg


До гідроенергетики належать гідроелектростанції (ГЕС). У гідроенергетиці в електричну енергію перетворюється кінетична енергія течії води. Для цього за допомогою гребель на річках штучно створюється перепад рівнів водяній поверхні (т. з. верхній і нижній б'єф). Вода під дією сили тяжіння переливається з верхнього б'єфу в нижній за спеціальним протоках, в яких розташовані водяні турбіни, лопаті яких розкручуються водяним потоком. Турбіна ж обертає ротор електрогенератора. Особливим різновидом ГЕС є гідроакумулюючі станції (ГАЕС). Їх не можна вважати генеруючими потужностями в чистому вигляді, так як вони споживають практично стільки ж електроенергії, скільки виробляють, однак такі станції дуже ефективно справляються з розвантаженням мережі в пікові години.


5. Зупинка четверта. Альтернативная энергетика

До альтернативної енергетики відносяться способи генерації електроенергії, мають ряд переваг у порівнянні з «традиційними », але з різних причин не отримали достатнього поширення.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.