Вірші на уроках за методом-проектів

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Можливо мій предмет у майбутньому житті знадобиться не всім, але мені здається що мої учні будуть пригадувати наші цікаві уроки-ігри, “дістали листочки”, уроки-конференції, судові справи над фізичними процесами, захист проектів за програмою “Intel® Навчання для майбутнього” і можливо, як головне для них це наше спілкування на уроках про життя вцілому. Спочатку мені здається, школа повинна бути для учня, а не учень для школи. Тобто кінець кінцем всі наші зусилля повинні бути направлений зовсім не на навчання своєму предмету, а, з одного боку, на розкриття і розвиток здібностей учнів, з другого боку – на залучення їх в "дивний танець життя", відкриття невідомих їм сторін, нетривіальних взаємозв'язків, усвідомлення єдності всього існуючого. В процесі зацікавлення учнів до предмету, велике значення має творча робота, яка виконується протягом певного часу (складання, або пошук віршів за обраною темою). Робота за методом проектів дає змогу надалі використовувати підготовлений матеріал при викладанні будь-якої теми.

7 клас. Урок 4. Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.

Ом, Ампер, Ньютон, Паскаль,

Лебедєв, Попов, Столєтов...

Не полічити всіх, на жаль,

Хто відкрив її секрети.

Тут Ейнштейн і Фарадей,

Резерфорд і Бор, й Гальвані.

Скільки вже було ідей!

Вірю: це ще не останні.

Галілей у цім ряду,

Архімед, Фермі, Курчатов,

Що на щастя чи біду

Приручили дикий атом.

Непроста наука ця,

Відкриттям нема кінця.


7 клас. Урок 13. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Тверді тіла: кристалічні та аморфні. Пружність і пластичність твердих тіл.

Гарно влітку відпочили,

Всі засмаглі, підросли,

Спини сонечком зігріли

І на річці всі були.

На кострі варили юшку,

Пригадати буде що.

Не побачим цього взимку,

Біля груби сидимо

І до школи йдем у шубі,

Бережем своє тепло.

10 клас. Урок 3. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку.

Знайомі з вами ми давно

З уроків математики.

Чому, та як, та де було,

Як швидко рухалось, пливло,

Коли зустрінуться, та де —

Все вправи це механіки.

Але крім цього взнаєм ще,

Що падати допомагає,

Як «легким» робиться «важке»,

Що їхать вгору заважає.

10 клас. Урок 18.Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.

Вашему вниманию предлагается задача в стихах. Внимательно слушайте условия задачи и сделайте краткую запись условия задачи для решения.

“Погоня”

Беда нежданно наступила,

Сжав сердце в заячьей груди

Как будто голос из могилы

Раздалось вдруг “ Ну, погоди!”

Всего шесть метров и “О боги”!

Сидит здоровый серый волк

И, ахнув, по лесной дороге

Пустился заяц наутек

Но волк за ним, все ближе, ближе

Косого убивает страх

Уже дыханье злое слышит

Зайчишка в нескольких шагах.

До грозного t-ноль момента

Несчастный зайка там устал,

Что за секунду лишь два метра

Он по тропинке пробегал.

А грозный волк, сберёгший силы

Стал с ускорением бежать

И ускорение то было

В системе СИ равно ноль пять.

Да, не забудь ты что сначала

Когда не начался их бег

Шесть метров их разъединяло

На узенькой лесной тропе.

И если хочешь, друг мой юный

Конец рассказа ты узнать

Составь сначала уравненье

Сумевши х и t связать.

За нуль ту ель прими, где заяц

Сперва резвился и играл

И уравнение решая

Ответь, где волк его догнал?

Ещё чуть-чуть напрягши силы

Мой друг ответить ты изволь

В какой момент это случилось

Считая время от t-ноль.

И чтоб рассеять все сомненья

Как в множестве других задач

Ты график приведи в движенье

И точку драмы обозначь.


11 клас. Урок 11.Коливальний рух. Вільні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота.

Колебания, колебания

Вы – мучения и страдания

Механические, электрические

Разные колебания.

Вот период один,

Вот другой уж настал;

Как меня он добил,

Как меня он достал.

11 клас. Урок 71.Семінар. Енергія електромагнітних хвиль, механізм взаємодії електромагнітних хвиль із живою природою, захист від електромагнітного випромінювання. Властивості та застосування цих випромінювань

«Баллада о свете»

В жилище наше свет проник

Как он родился и возник

В его природе есть секрет,

И вёлся спор не много лет.

Представим свет волной бегущей

И в нашей жизни вездесущей

Препятствия он огибает

Френель нам это подтверждает

Интерференцию мы с детства наблюдением

И мыльным пузырём любуемся, играем

Сие явленье хоть и сложно,

Но изучить его возможно.

Распространяется свет волной

За цугом цуг шёл чередой

А далее он поглотился

И как поток частиц явился

Сия частица есть фотон,

Рождён при излученьи он.

Несёт энергию с собой

Вся жизнь в движеньи, чужд покой!

О свет! Ты чудо из чудес

И вызываешь интерес

Ещё не раз умы людей

Займёшь теорией своей.


Використана література:

1. Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності // Рідна шк. - 2003. - № 3.

2.Чечель И. Метод проектів, або Спроба позбавити вчителя від обов'язків всезнаючого оракула. "Директор школи" № 11, 1998.

3.Иванова Л. А. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики: Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1983. —159 с.

4.Современная гимназия: взгляд теоретика и практика/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2000.

5.Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В. Ф. Фізика: Підруч. Для 8 кл. — К.; Ірпінь: Перун, 2005. — 192 с.

6.Ланина И. Я. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1985.

7.Протасова О. Ігрова технологія навчання фізики в сучасній школі // Фізика та астрономія в шк. — 2001.-№ 3. -С. 27.

8.Развитие творческой активности школьников // Под ред. А. М. Матюшкина. — М.: Педагогика, 1991. — 160 с

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.