Галкін О.О. та напівпровідники

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Галкін.JPG

Не можна не згадати видатного вченого і патріота України, нашого земляка, уродженця м. Бердянськ Запорізької області Олександра Олександровича Галкіна – фізика - експериментатора, академіка Академії Наук УССР, професора, доктора фізико-математичних наук, засновника Донецького фізико-технічного інституту АН УССР.

ДонДу.JPG

Народився Олександр Олександрович 04 липня 1914 року в Бердянську. В1939 році закінчив Харківський університет. В 1937-1941 і 1945-1960 роках працював в Харківському фізико-технічному інституті АН УССР.Олександр Олександрович приймав активну участь в ряді фізичних відкриттів:1945 рік – відкриття детекторних властивостей надпровідників, 1957 рік – відкриття циклотронного резонансу на олові та свинці, 1958 рік – відкриття дисперсії швидкості звуку в магнітному полі, 1959 рік – відкриття осциляції коефіцієнта поглинання ультразвуку,1960 рік - відкриття анізотропії енергетичної щілини в надпровідниковому олові, 1965 рік - відкриття комбінованого резонансу в напівпровідниках. 1970 рік - відкриття термодинамічної стійкої доменої структури в антиферомагнетиках, 1971 рік -відкриття ефекту незворотнього індуування нових феромагнітних станів сильним магнітнимполем, 1977 рік - відкриття доплерон - фонового резонансу в кадмії і молібденї. В 1960-1965 роках працював заступником директора Фізико - технічному інституті низьких температур АН УССР. 1965 році став академіком Академії Наук УССР, заснував Донецький фізико –технічний інститут АН УССР, і очолював цей інститут до 1982 року. В ДонФТІ Галкін став засновником донецької наукової школи фізики високих тисків і спектроскопії твердих тіл, приділив велику увагу дослідженням за напрямками: Фізика твердого тіла, надпровідність, фізика високих тисків, конденсований стан речовини, радіоспектропія. В 1971 році за роботу « Відкриття, експериментальне і теоретичне дослідження проміжкового стану антиферомагнетиків» О.О. Галкін одержав Державну премію УССР. В 1972 році Галкін розробив метод нестаціонарної гідроекструзії. За роботу « Індукування нового стану речовини сильним магнітним полем» О.О. Галкін і Є.О.Завадський в 1975 році одержали премію імені К.Д.Синельнікова. В 1982 році за роботу « Розробка і дослідження надпровідників з високими практичними параметрами» О.О. Галкін, В.П. Буряк,М.І. Матросов одержали Державну премію УССР. За ініціативою Галкіна ведучі вчені Донецького фізико-технічного інституту викладали на фізичному факультеті Донецького державного університету і готували нові кадри для інституту. Помер О.О. Галкін 22 жовтня 1982 року. В 1994 році Донецькому фізико-технічному інституту було присвоєно ім’я Олександра Олександровича Галкіна. На будинку інституту встановлена меморіальна дошка.

Меморіальна дошка.JPG

Біля інституту встановлений пам’ятник Олександру Олександровичу Галкіну.

Пам’ятник Галкіну.JPG

Усім нам нарешті треба усвідомити, що культура і наука кожної нації належать людству. І наш святий обов’язок шанувати своїх світочів науки і культури, пишатися ними і популяризувати їх.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.