Геометрія в спорті

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Головень Марина Миколаївна


Назва проекту

Геометрія в спорті


Ключове питання

Чи може існувати спорт без геометрії?


Тематичні питання

1. Які геометричні фігури зустрічаються в спорті?
2. Чи потрібні геометричні правила в спорті?
3. Що краще: бути спортсменом чи володіти знаннями?

Змістові питання

1. Чи потрібно займатися спортом?
2. Які існують геометричні фігури?
3. Які геометричні поняття допомогають в спорті?
4. Як виміряти площу?
5. Чи потрібно використовувати геометричні знання в спорті?


Стислий опис

Даний проект об’єднує такі навчальні предмети як геометрія і фізична культура. Зміст його структурних частин спрямований на пошук відповіді на ключове питання: «Чи може існувати спорт без геометрії?» Учні, ознайомившись зі змістом запропонованого проекту, виконали певний ряд завдань, які сприяють формуванню навичок мислення високого рівня: аналізу, синтезу, оцінювання. Ці завдання полягають у розв’язанні кросвордів, встановленні відповідностей між геометричними фігурами, теоремами та спортом, відповідях на тестові запитання; визначенні найсильніших знавців геометрії; виконанні творчих робіт. Учні виказали свою точку зору стосовно тематичних питань: «Які геометричні фігури зустрічаються в геометрії? Чи потрібні геометричні правила в спорті? Що краще: бути спортсменом чи володіти знаннями?»

Працюючи над проектом, учні аналізували, узагальнювали та систематизували інформацію із різних джерел (друкованих та електронних). Результатом роботи є учнівські презентації, учнівська публікація, учнівський веб-сайт. В ході роботи над проектом були використані дидактичні матеріали, спрямовані на розвиток в учнів навичок мислення високого рівня, та методичні матеріали, які допомогли вчителю в організації дослідження та оцінюванні робіт учнів.

Навчальні предмети

Геометрія

Класи

8 клас

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

1. Розвинути пізнавальний інтерес до геометрії;
2. Формувати вміння бачити спорідненість геометрії та спорту;
3. Розвивати творчі здібності учнів;
4. Формувати вміння використовувати набуті знання на практиці, вчити поєднувати теорію і практику;
5. Розвивати вміння працювати з текстовим редактором і програмою створення презентацій, публікацій, веб-сайту, а також з графікою, готовими малюнками з метою створення власних презентацій, публікації, веб-сайту;
6. Формувати та вдосконалювати вміння користуватися інформацією з різних джерел, компонувати її, творчо опрацьовувати, представляти, на онові отриманих відомостей робити власні висновки;
7. Вчити переносити отримані знання в нову ситуацію, гнучко застосовувати знання, уміння та навички в умовах швидких змін.

Діяльність учнів

1. Приймають участь у виборі теми проекту.
2. Разом з вчителем визначають мету навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності; формулюють ключове, тематичні та змістові питання, планують та організовують власну діяльність.
3. Об’єднуються в групи.
4. Ознайомлюються та вивчають літературу, Інтернет – ресурси, необхідні для створення даного проекту.
5. Здійснюють пошук інформації, її аналіз, синтез та оцінювання.
6. Ознайомлюються з вимогами до учнівської презентації, публікації, веб-сайту та критеріями їх оцінювання.
7. Створюють учнівські презентації.
8. Створюють учнівські публікації.
9. Створюють учнівський веб-сайт.
10. Складають план захисту робіт.


Приблизний час, який необхідний для реалізації навчального проекта

2 тижні

Вхідні знання та навички

В учнів сформовані знання про геометричні фігури та їх властивості. Школярі володіють вміннями проводити спостереження за природними явищами, описувати та узагальнювати результати спостережень, використовувати вимірювальні прилади для вивчення геометричних властивостей, представляти результати спостережень чи вимірювань за допомогою таблиць. Майже всі учні вміють користуватися різноманітними джерелами інформації, збирати матеріал для дослідження, володіють навиками систематизації та критичного ставлення до інформації. На достатньому рівні вміють висловлювати і аргументувати своє судження, володіють прийомами самоосвіти. Школярам властиве вміння творчо використовувати знання, уміння та навички в нових, нестандартних ситуаціях, у різних видах навчально-пізнавальної і організаційної діяльності. Учні вміють раціонально розподіляти свій час, планувати діяльність, контролювати її, оцінювати її коригувати за необхідності. Крім того, учні володіють вміннями працювати з програмами Word, Power Point, Publisher, користуватися можливостями Інтернет.

Матеріали та ресурси

Комп'ютери, принтери, цифровий фотоапарат, підключення до мережі Інтернет, проектор.

Учнівські роботи

  • Презентація

Учнівська презентація

  • Публікації

Учнівська публікація

  • Веб-сайт

Учнівська веб-сайт

Методичні матеріали

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

• Садовський Л. Е., Садовський А. Л. Математика и спорт. – М.: наука. 1985
• В. А. Рохлин, Площадь и объём, Энциклопедия элементарной математики, Книга 5, Геометрия, под редакцией П. С. Александрова, А. И. Маркушевича и А. Я. Хинчина.


Ресурси Інтернету

http://www.google.com
http://uk.wikipedia.org
http://wisdomstore.ru/theme/fizkultura/120/
http://libreria.ru/aphorismes/topics/895/1/
http://galsports.com/News.aspx?id=1166
http://skviravo.ucoz.ru/matem/geometriy.pdf
http://formula.co.ua/geometry.php
http://fcmetalurg.com/club/stadium/
http://www.tulup.ru/articles/173/sovremennye_trebovanija_k_risunku_objazatelnyh_figur.html


Оцінювання знань та вмінь учнів

Файл:Оцінювання презентації.doc
[Файл:Оцінювання_презентації.doc]
[Файл:Оцінювання_веб-сайт.doc]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.