Група 2. Спеціалісти з досліджень

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Яким чином допомогти учням стати спеціалістами з досліджень та знаходження відповідей на складні запитання?

Найголовнішим завданням вчителя на даному етапі пошукової роботи є зацікавленність,демострація і практичне закріплення вміння якісно, швидко та вибірково займатися пошуковою роботою у всесвітній мережі Інтернет.


Вчитель повинен продемонструвати шляхи для збору первинної інформації для дослідження. Учні повинні засвоїти методи анкетування, статистичної обробки та перетворення результатів в схеми та диограми.


Суттєвим є здатність учнів до синтезу та аналізу поставленнгого питання. Учні повинні володіти вмінням розкладати складне питання на декілька простих. Аналізувати кожне із них, вміти зробити загальні висновки та узагальнення.
Автори:С.І. Лутчак, М.В. Фіруліна, С.В. Морозова

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів художньої культури, травень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.