Делимся опытом

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Дорогие учителя! Не секрет что в Запорожской области работают одни из самых лучших учителей Украины.

Предлагаю в данном разделе поделиться своим опыт и с другими учителями.

Делайте ссылки на URL адреса сайтов, на которых вы размещаете свои разработки, планы уроков и т.д. А также оставляйте информацию про напечатанные статьи в газетах и журналах.

Таким образом мы созданим виртуальную базу опыта работы учителей Запорожской области.

 Внимание! Для написания статьи необходимо указывать: ФИО автора, название работы, название журнала\газеты\книги, издательство, год, страница.
 Используйте ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Правила оформления ссылок на источники 
 Все ссылки, которые оформлены не правильно будут удалены без предупреждения.

Содержание

Школа

 • Єршова В. Відродження з небуття//Управління школою. – 2003, - № 13. – С. 14-16
 • Болгаріна В., Гапон Ю., Бондарчук О., Чеховська Л., Єршова В.О. Соціалізація школярів і соціально-педагогічні та інші технології. Запоріжжя – Київ – 2000, 56 с.
 • Сопіна В. Шляхи розвитку нових освітніх технологій//Управління школою. – 2003, - № 13.
 • Чеховська Л. Січовий – означає нездоланний //Управління школою. – 2003, - № 13. – С. 17-18
 • Сопіна В. Шляхи формування компетентного випускника.//Краєзнавство. Географія. Туризм. № 12. 2006 р.
 • ВИДИ КОМПЕТЕНТНОСТІ//Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. Науково-методичний посібник / За ред. І. Г. Єрмакова – Запоріжжя: Центріон, 2005. – C. 157 - 163
 • Пугач Лілія "Психолог: погляд на професію" // Психолог., вересень,- 2009. - 21ст.
 • Пугач Лилия "Все починається з сім'ї" // Психолог., лютий, - 2009. - 25 ст.
 • ПРОФЕСІЙНО-МИСТЕЦЬКА ШКОЛА У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ. - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції//Київ, Мала Білозерка Запорізької області, 2008. РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми допрофесійної та професійної підготовки майбутніх майстрів у спеціалізованих навчальних закладах художнього профілю. - С. 204-209, 211-225, 233-236.
 • Костенко А.М.Школа з іменем Тараса//г. Верже, 11 серпня 2011 р., - № 32 (940)- с.9 http://www.verge.zp.ua/, http://www.perhaschool.org.ua/information/stattya

Начальная школа

Украинский язык и литература

 • Чеховська Л., Чеховський В. Урок-рефлексія в контексті парадигми особистісно-орієнтованої освіти//Управління школою. – 2003, № 13. – С. 18-21
 • Чеховська Л. Щоб у школу повернулася душа... //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. - № 5. – С. 13-17
 • Чеховська Л. Науково-дослідна робота в школі як умова успішної реалізації особистості//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах. – 2003. - № 1. – С
 • Чеховська Л. Мова як генетичний код нації (Програма та фрагменти уроків зі спецкурсу, 7-8 класи)//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. - № 1 – С. 92-97
 • Чеховська Л. Герметична поезія Василя Стуса //Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. - № 3. – С. 10-12
 • Чеховська Л. Народження художньої думки в поезії Б.- І.Антонича // Українська мова й література в

середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. - № . С. 68-72

 • Чеховська Л. Чи можна вважати тверду вимову шиплячих ознакою патріотизму або актуальні питання, що потребують особливої уваги// Могилянські джерела. – 2000. - № 2. – С. 10
 • Чеховська Л. Батьки і діти – вічна тема? //Могилянські джерела. – 2000. - № 2. – С. 15
 • Чеховська Л.Й. Проектні технології в процесі вивчення української філології//Українська мова і література у середніх школах, ліцеях, гімназіях і колегіумах; № 3 – 2004.
 • Чеховська Л.Й. Проектно – проблемний метод навчання як одна із форм особистісної освіти// Українська мова і література у середніх школах, ліцеях, гімназіях і колегіумах; № 5 – 2004.
 • Чеховська Л.Й. Красне слово – золотий ключ//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. - № 3 – С. 11-15
 • Книга „Мовленнєва діяльність” 9-11 кл., розділ „Діалог” – Славич В.Я., Запоріжжя, „Просвіта” 2002 р.
 • Григорчук А.Г., Чеховська Л.Й. Вивчення художнього твору (до проблеми особистісно – зорієнтованого навчання у початковій школі) //Початкова школа. – 2005. - № 11
 • Чеховська Л.Й. Увійти у світ і вистояти в ньому// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. - № 9-10 – С. 62-67
 • Грицан Г. Л., Носаченко Л. М., Кашлєв К. М., Екскурсія до автопортретної галереї Т.Г. Шевченка. (Виховний захід із використанням мультимедійних технологій) // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 5(189) - с. 22-27
 • Бурлачко Л. Свобода. Дисципліна. Любов //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. - № 3. – С. 56-63
 • Вілінська С.В. Фольклорні особливості поезії Галини Гордасевич//Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Поетика художнього тексту". - Київ-Херсон 1996р.

Иностранный язык

 • Белая Л.В. Урок англійської мови в 9-му класі, ж. Іноземні мови, № 2, 2008 р.
 • Трофіменко Н.О. Обречённый на одиночество "среди всех живых людей". Журнал "Русская словесность" №6 за 2005.
 • Буц М.Ф. Урок на български език 6 клас "Здравей, Бабо Зимо!" пособие для учителя Изучаваме родния край (из опита по български език и литература в Таврията Украина)Интерклас 2002
 • Буц М.Ф. Урок на български език 8 клас "Българки народни пролетни празници" пособие для учителя Изучаваме родния край (из опита по български език и литература в Таврията Украина)Интерклас 2002
 • Бондаренко Ю.В. Der Kloß Сценарій казки "Колобок" Газета Deutsch №4, лютий 2005 с.12
 • Бондаренко Ю.В. Лисенко Л.В. "Winterfeste in Deutschland" Сценарій свята Газета Deutsch №21, листопад 2007 с.16
 • Белая Т.В. Урок англійської мови за темою "Лондон - столиця Велікобрітанії" в 9-му класі, ж. Англійська мова та література, видавнича група "Основа", № 9 {271}, березень 2010 р.,cтор 15-17
 • Швецова В.С. Сценарій для 4-5 класів "День Святого Валентина", ж. Англійська мова та література, видавнича група "Основа", № 3 {265}, січень 2009 р.,cтор 34-35
 • Швецова В.С. School friends' adventures, ж. Англійська мова та література, видавнича група "Основа", № 24 {286}, серпень 2010 р.,cтор 32-36
 • Швецова В.С. Бінарний урок з англійської мови і всесвітньої історії за темою "Новий курс" Ф. Рузвельта. 10 клас, ж. Англійська мова та література, видавнича група "Основа", № 22-23 {284-285}, серпень 2010 р.,cтор 30-35
 • Музика Т.О. Зарифмуем правила. Газета "Все для вчителя" №19-20, липень 2003 с.41.

Математика

Физика

 • Карпова Л. Б. "Використання ПК на уроках фізики". Журнал "Фізика" №27 за 2008, видавництво "Шкілний світ".
 • Карпова Л. Б. "Винаходи на землі та рекорди у всесвіті". Журнал "Фізика" №5-6 за 2009, видавництво "Шкілний світ".
 • Карпова Л. Б. "Методичні прийоми використання мультимедіа на уроках фізики". Журнал "Фізика в школах України" №11-12 за 2009.
 • Карпова Л. Б. "Стимолювання интересу учнів до навчальної діяльності на уроках фізики і факультативних заняттях". Журнал "Фізика в школах України" №13-14 за 2009.
 • Карпова Л. Б. "Позакласні заходи з фізики". Книга "Бібліотека шкільного світу", 2007, видавництво "Київ".
 • Кравець Т.І. Урок фізики у 10 класі "Термодинамічний підхід до вивчення фізичних процесів. Термодинамічні параметри стану системи. Внутрішня енергія тіла. Кількість теплоти" - // Горшкова О.Г., Крамаренко Н.В. "Творча група - засіб підвищення професійної компетентності вчителя" - Запоріжжя: Акцент, 2007 - с. 83-86
 • Кравець Т.І. Уроки з теми "Фізика атомного ядра" 11 клас - // Горшкова О.Г., Крамаренко Н.В. "Творча група - засіб підвищення професійної компетентності вчителя" - Запоріжжя: Акцент, 2007 - с. 87-108
 • Кравець Т.І. "Роль фізики у вихованні громадянина" - //Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Основи громадянської освіти"- Запоріжжя: Акцент, 2009 - с. 89-99
 • Кравець Т.І. Розвиток творчої особистості через позакласну діяльність - Позашкілля Запоріжжя. Інформаційно-методичний журнал №2/2009
 • Кравець Т.І. Задачі на військову тематику з фізики – Збірник завдань військової тематики з математики, хімії, фізики та інформатики - Запоріжжя: Акцент, 2010 - с. 6-15
 • Кравець Т.І. Урок фізики «Магнитні властивості речовин. Феромагнетики» – Забезпечення розвитку використання інформаційних технологій в освітньому просторі ліцею, як необхідна умова для підвищення якості освіти - Запоріжжя: Акцент, 2010 - с. 22-31
 • Кравець Т.І. Концетроване навчання: створення умов для формування креативних умінь учнів на уроках фізики. - Запоріжжя: Акцент, 2010 - с.49


Интернет-ресурсы

Астрономия

 • Карпова Л. Б. "Лабіринтами космосу". Журнал "Фізика" №6 за 2009, видавництво "Шкілний світ". Журнал "Фізика в школах України" № 18 за 2009.

Информатика

 • Чернікова, Л. А. Концепція інформатизації Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Л. А. Чернікова. - // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: Педагогічна преса, 2007. - N 6. - С. 74
 • Лапшина І.С. "Впровадження компетентнісного підходу на уроках інформатики". Журнал "Інформатика" №3 за 2008 рік, видавництво "Шкільний світ"
 • Сопіна І.М. "Використання ІКТ на батьківських зборах. Мій досвід". Журнал "Інформатика" №13 за 2008 рік, видавництво "Шкільний світ" (http://www.svit-pk.com.ua/page.php?id=157)
 • Сопіна І.М. "Соціальні мережі" Журнал "Інформатика" №43 за 2009 рік, видавництво "Шкільний світ"
 • Аджимян О.Р., Сопіна І.М. "Авторська програма "Технологія Веб 2.0"".Журнал "Інформатика" №38 за 2009 рік, видавництво "Шкільний світ"
 • Кобзарєва Т.Е. "Системи лінійних рівнянь розв’язуємо в Excel".Журнал "Інформатика" №3 за 2008 рік, видавництво "Шкільний світ"
 • Кобзарєва Т.Е. "Компетенція учня - компетенція вчителя". Журнал "Відкритий урок" №10 за 2008 рік, видавництво "Плеяди" (http://osvita-ua.net/school/technol/3501/?list=0)
 • Кобзарєва Т.Е. "Система уроків інформатики через внутрішній зв’язок між основними поняттями предмету інформатики та інформаційною культурою учнів", матеріали з досвіду роботи учаснику Форуму, які опубліковані в журналі "Відкритий урок" №9/2010, видавництво "Плеяди" (http://osvita-ua.net/school/lessons_summary/informat/8787)
 • Кобзарєва Т.Е. "Система позакласної роботи з інформатики через зв’язок між предметами та інформаційною компетентністю учнів", матеріали з досвіду роботи учаснику Форуму, які опубліковані в журналі "Відкритий урок" №10/2010, видавництво "Плеяди" (http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/9041)
 • Кобзарєва Т.Е."Цей загадковий предмет інформатика: спогади і роздуми над власною долею". ж. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах № 4 2010
 • Кобзарєва Т.Е. "Скорегована навчальна програма з інформатики "Основи створення комп’ютерних презентацій"", матеріали з досвіду роботи учаснику Форуму, які опубліковані в журналі "Відкритий урок" №11/2010, видавництво "Плеяди" (http://osvita.ua/school/lessons_summary/informat/9392)
 • Кобзарєва Т.Е. "Компетентності учнів - через тематичні зв'язки". Журнал "Відкритий урок" №10 за 2010 рік, видавництво "Плеяди"
 • Стадник О.В. "Викладання курсу інформатики в класах юридичного профілю старшої школи".Журнал "Інформатика" №3 за 2008 рік, видавництво "Шкільний світ"
 • Беловінцева М.І."Мій досвід використання методу проектів на уроках інформатики".Журнал "Інформатика" №3 за 2008 рік, видавництво "Шкільний світ"
 • Бабич В.К."Тиждень проектів".Ж урнал "Інформатика" №3 за 2008 рік, видавництво "Шкільний світ"
 • Щеголеватих О.Д.,"Межпредметный потенциал информатики". Газета "Освітянський простір" №15-16 за 2010 рік.
 • Щеголеватих О.Д.,"Эстетическое воспитание на уроках информатики".Інформаційно-методичний журнал №2 за 2011 рік.
 • Щеголеватих О.Д.,"Информатика в стиха-а-ах? (Азбука хакера)".Інформаційно-методичний журнал №2 за 2011 рік.
 • Барановська Ю.О. Особливості викладання інформатики в початковій школі, квітень 2013
 • Дедюкіна О.С. Урок. Методи навчання, квітень 2013
 • Блог банку наробок творчих вчителів інформатики Ленінського району та м.Запоріжжя - блог банку
 • Швайковський А.А. Недоліки інтернету

Интернет-ресурсы

География

 • Сопіна В. Особистісно-зорієнтований урок географії // Завуч (Перше вересня). – 2002. - № 5. – С.4-5. (вкладки).
 • Сопіна В. Шляхи реалізації розвитку освітніх технологій//Краєзнавство. Географія. Туризм – 2003 - № 13
 • Дунаєва Н.М., Казаченко Т.Г. Інтегрований урок з географії та історії рідного краю//ж. Географія вид-ва Основа, № 23-24 (171-172), грудень, 2010 р.
 • Дунаєва Н.М., Казаченко Т.Г. Економіческий розвиток українських земель у кінці ХІХ ст. Роль залізничного транспорту в сучасній економіці України. 9 клас. Бінарний урок з географії та історії// Урок географії, якого чекають: Збірка нестандартних уроків - бібліотека журнала Географія, 2008 р.
 • Дунаєва Н.М. Паливні корисні копалини України. Урок з географіїhttp://osvita.ua/school/lessons_summary/geography/27157
 • Дунаєва Н.М. Економічний розвиток Українських земель у кінці ХІХ ст. Залізничний транспорт, його провідна роль у економіці України. Урок з географії http://osvita.ua/school/lessons_summary/geography/27258
 • Дунаєва Н.М. Основні річкові басейни та їхня характеристика. Річкові системи Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця. Урок з географії http://osvita.ua/school/lessons_summary/geography/28041
 • Дунаєва Н.М. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини Африки. http://metodportal.net/node/9297
 • Дунаєва Н.М. Африка. Географічне положення та історія дослідження материка.http://metodportal.net/node/9296
 • Дунаєва Н.М. Загальна характеристика паукоподібних.http://metodportal.com/node/20558
 • Манзюк К.В. Розробка електронних підручників// Інтернет конференція "Впровадження нових інформаційних технологій" - 2007 р.
 • Зуб Н.М. Презентація "Найцікавіше про Африку" http://metodportal.net/node/11387

История

 • Магльована О.П. "Історія України та Всесвітня історія ХХ ст. в тестах і коментарях", посібник/ за ред. С.М.Алфьорова, Б.А. Бровка, С.В. Ващенка - Запоріжжя, 2009 - 218 с.(підр. 3.2 розд. 3).

Экономика

 • Костенко В.С. (Удовенко В.С.) Інтелектуальна гра з економіки//Економіка в школах України - № 6(31), 2007 р.

Биология

Пишут ученики

 • Чеховський В. Любіть Україну… і мову її солов’їну// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. –2001. - № 1. с. 16-19.
 • Франк Ю. Поетична сторінка// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. –2001. - № 1. с. 150-152. Вчитель Чеховська Л.Й.
 • Чеховський В. Роздуми про лінгвоцит у м.Запоріжжі //Пороги. – 23 квітня. – с. 5.
 • Павлів Р. Український спорт: мовна проблема,або чи вдасться А.Шевченку розставити крапки над …і? //Могилянські джерела. № 3. 2000. – с. 29. Вчитель Чеховська Л.Й.
 • Підкович С.Поцупити клаптик історії // Перемена – 2000. - № 9. с. 1. Вчитель Чеховська Л.Й.
 • Бутенко М. Мій рідний край //Могилянські джерела. № 3. 2000. – с.29. Вчитель Чеховська Л.Й.
 • Горбань Д. Первісність // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. –2003. - № 1. с. 46 – 47. Вчитель Чеховська Л.Й.
 • Боронило В. Вірш «Запоріжжя»//Краєзнавство. Географія. Туризм. № 8. 2003. – с. 6. Вчитель Сопіна В.В.
 • Лопатинський В. Тарасова стежка//Краєзнавство. Географія. Туризм. 2006 № 10. Вчитель Сопіна В.В.
 • Житченко А. Запорізький Січовий колегіум//Закон і Право № 21 2006 р. Вчитель Лукашенко М.П.
 • Будняк Т.В. КЗ ЗОЛ "Захисник" ЗОР//Єкологія. "Зміна поведінки вовка-звичайного на півдні України". Запорізьке териториальне відділення МАН України, Хіміко-біологічне відділення, секція Єкології. - 2007. Вчитель Ончева Л.П., науковий керівник Домніч В.І. - Доцент ЗНУ, к.б.н.Интернет-ресурсы:

Про нас пишут

Интернет-телемост соединил учащихся Запорожья и Москвы

Запорожские педагоги осваивают Интернет-технологии (31.05.2011)

ОНЛЯНДІЯ – це актуально!

Курс TEO в Украине

Події в регіонах

Тезисы докладов и презентации

ОНЛЯНДІЯ. Вчителі інформатики Запорізької області - "за" Онляндію!

Майстер-клас Intel "Навчання для майбутнього"

Стаття "Кто лучше всех из запорожских учителей знает, как обезопасить детей в Интернете в Запорожье" (Еженедельник МИГ, 05 апреля 2011 года, 11:45)

Запорожские педагоги осваивают Интернет-технологии

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.