Дидактична гра як важливий чинник активізації творчої діяльності учнів на уроках математики

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Якщо хочете навчитися плавати, сміливіше входьте в воду.

А якщо хочете навчитися розв’язувати задачі — розвязуйте їх.

Д.Пойа


Основною задачею сучасного вчителя математики є вміння навчити учнів застосовувати отримані навички в нестандартних ситуаціях.

Вміння розв’язувати текстові задачі є показником рівня математичного розвитку дитини. Розв’язувати задачі – це вид творчої діяльності, а пошук розв’язку надає учням звання – винахідник!

Текстові задачі є важливою складовою при вивченні математики (складають близько 40% всього матеріалу), учень відкриває багато нового, знайомиться з різними ситуаціями, описаними в задачі, пізнає нові методи розв’язку, або нові теоретичні розділи математики, які необхідні для розв’язування, тобто при розв’язуванні задач учень набуває математичні знання, удосконалює математичну освіту.

Для успішного розв’язку текстових задач необхідно:

І етап – аналіз умови:

•Уважно прочитай задачу, при цьому сформується загальна ситуація описана в ній.

•Необхідно вникнути в умову задачі та виділити ті величини, які дано, і ті, які потрібно знайти.

•Якщо задача пов’язана з геометричними фігурами або рухом, то краще виконати рисунок до задачі і позначити на ньому величини, які дано і які потрібно знайти.

•Якщо дані або шукані величини в задачі не позначено, потрібно ввести змінні та виразити шукані через дані.

•Виявляємо, чи однозначно сформульована задача, чи достатньо даних для її розв'язку.

ІІ етап – пошук шляху розв'язку.

Складання плану є головним кроком у розв'язанні задач. Якщо план складено вірно, то це практично гарантує правильність розв'язку задачі.

- Чи відома учням подібна задача? Аналогічна задача? Якщо так, то зі складанням плану розв'язку не виникне проблем.

- Чи можна сформулювати задачу по іншому, не змінюючи її математичного змісту, звести дану задачу до розв'язуваних раніше. Здатність учнів переформулювати умову, тобто перевести її на математичну мову, є показником того, що учні добре розуміють поставлену перед ними задачу.

- Складаючи план розв'язку потрібно поставити питання: «Чи всі дані задачі використані?», якщо ні, то виявити незадіяні і залучити їх до плану.

- Потрібно навчити перетворювати шукані або дані величини. Так, в кожному випадку тотожних перетворень дані перетворюються,поступово наближаючись до результату. Рівняння, системи рівнянь, нерівності, системи нерівностей перетворюються в рівносильні, як результат – знаходження коренів, розв’язків.

- Якщо, все ж таки, виникають проблеми, то потрібно вирішити, чи може задача бути розбита на частини, а потім розв'язок – об'єднується в ціле.

- Чи можливе використання розв'язку даної задачі в загальних випадках?

IІІ етап – реалізація плану – роз’язок.

План показує загальний контур розв’язку. При розв’язуванні розглядаються всі деталі, які потрібно вписати в цей контур. При цьому потрібно розглядати всі деталі послідовно. Необхідно перевіряти кожен свій крок, переконуючись в його справедливості (посилаючись на відповідні, відомі математичні факти, означення, формули і т. д.).

IV етап – перевірка результатів.

Отриманий результат – це не означає, що задачу розв’язали вірно. Тому аналіз розв’язку, достовірний результат повинні бути етапами розв’язку задачі.
Фотографії з відкритого уроку:

Використані джерела:


http://otherreferats.allbest.ru/mathematics/00018981_0.html

http://shkolaonline.net/library/details/bid/8390088

http://refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID=617958

http://vvvv111.ucoz.ru/index/nestandartni_uroki/0-12

1.Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога. – Х. Видавництво група «Основа», 2006р.

2.Боровська В.П. Подорож до країни дробів. 6 клас. // Математика №3(207), січень 2003.- С.21-24.

3.Брехунова О.Л. Натуральні числа і дії над ними. 5 клас. // Математика №36(240), вересень 2003. – С.10-13.

4.Груденев Я.И. Совершенствование методики работы учителя математики. – М.: Просвещение, 1990.

5.Дерев'янко Н.Ю. Відношення і пропорції. 6 клас. // Математика №40(244), жовтень 2003. - С.9-10.

6.Динкин Е.Б., Молчанов С.А., Розенталь А.Л. Математические соревнования.- М.: Наука, 1970.

7.Коваленко В.Г . Дидактические игры на уроках математики. - М.: Просвещение, 1990.

8.Оляніна О.М. Гра - засіб розвитку дитини. // Математика №45(249), грудень 2003. - С.22-24.

9.Стадник Л.Г. Математика. 5 клас: Плани-конспекти уроків. - X: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. - 416с.

10.Сухарева Л.С. Дидактичні ігри на уроках математики 7-9 класи. Х. Видавництво група «Основа», 2006р.

11.Нагорняк І.О. Місто раціональних чисел. 6 клас. // Математика №13(505), квітень 2009.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.