Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Директор

Чирков Олександр Миколайович, учитель математики.

Телефон/факс/e-mail

Тел. 94-6-40/e-mail dmitrovka.school@meta.ua

Адрес сайта/блога

content.net.ua/dmitrovka.school

История вашего заведения

Рік заснування: вересень 1977

Педагогический коллектив

Заступники: 1. Кущ Світлана Миколаївна, заст. директора, вчитель поч. класів, укр. мови та літератури, категорія І. 2. Рева Жанна Степанівна, заст. директора з ВР, вчитель історії, категорія ІІ.

Склад педагогічних працівників всього: 44, сумісників: 7

Достижения школы

Другая информация

Учнівський склад Всього 1-11 кл.: 11 класи – 231 учнів: 1-4 кл.: 4 класів – 91 учнів 5-9 кл.: 5 класів – 110 учнів 10-11 кл.: 2 класи – 30 учнів

Класи з поглибленим вивченням: -

Різнопрофільний клас: 11 Філологічний, технологічний Навчальний процес у школі організований згідно з Законами України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", Конституцією України. Перебудова його відбувається на засадах гуманізму, демократизму та особистісної орієнтації. Одним з пріоритетних напрямів реформування освіти, висунутих Державною національною програмою „Освіта. Україна XXI століття", визначено необхідність „досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів." Шляхи реформування змісту загальноосвітньої підготовки передбачають формування гуманітарного мислення. Гуманістично орієнтоване навчання передбачає нормальний саморозвиток особистості, співробітництво суб'єктів навчального процесу і виявлення їх особистісних функцій. На даному етапі розвитку освіти особистісно орієнтоване навчання є вимогою часу, сприяє розвитку особистості, формуванню її самосвідомості, ставить того, хто вчиться в позицію суб'єкта власного розвитку; дає змогу людині пізнати себе в процесі засвоєння знань та створює умови для самореалізації особистості. Для реалізації особистісно орієнтованого навчання необхідні зміни в ціле покладанні, змісті та технології оволодіння знаннями. Уже зроблено певні кроки в дослідженні проблеми особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання на рівні початкової та середньої школи (О.Я.Савченко, С.І.Подмазін). Творчо працюючі вчителі Завдов"єва Г.А., Федоренко С.І., Чиркова Н.О., Гонтаренко С.О., Волошина А.Ф., Лукіна Л.М., впроваджують в практику елементи особистісно орієнтованого навчання: формування творчої особистості школяра, розвиток розумових здібностей через організацію само- та взаємоконтролю, формування гуманістичної культури старшокласників на уроках літератури. Проблемна тема школи „Гуманізація навчально-виховного процесу". В ході роботи над нею організовано психолого-педагогічний семінар, працюють методичні об'єднання вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарного циклу, класних керівників, творча група вчителів художньо-естетичного циклу. Проведено засідання педагогічної ради на тему „Гуманізація педагогічного процесу як необхідна умова самовизначення та саморозвитку особистості". Головною метою школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті. Вся виховна робота спрямована на виховання у школярів гуманізму та демократизму, як важливих моральних якостей. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначає систему завдань, спрямовану на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національне свідомої і соціальне активної людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатної до саморозвитку і самовдосконалення. Виховний процес будується на основі співдружності, співробітництва, ділового партнерства між вчителем і учнем. Підвищенню результативності виховної роботи сприяє вдосконалення нових форм, пошук нових систем виховання, впровадження особистісно-орієнтованих технологій. Класні керівники разом з психологом школи вивчають індивідуальні особливості учнів і намагаються створити найсприятливіші умови для розвитку школярів. З цією метою для класних керівників проводяться семінари, бесіди за круглим столом, засідання методичного об'єднання класних керівників. На методоб"днаннІ класних керівників розглядаються такі питання: - демократизація та гуманізація виховання, розбудова національної системи виховання; - нові форми та моделі роботи класного керівника в сучасних умовах; - вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості учнів. Класні керівники на протязі навчального року одержують рекомендації та допоміжні матеріали щодо планування виховної роботи з учнівським колективом, батьками.

Возврат: Визитки школ

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.