Духовна скарбниця навчального закладу

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Духовна скарбниця навчального закладу

Шкільна бібліотека ….

Саме в ній дитина вперше знайомиться із самостійно прочитаною книгою,

вчиться вибирати для себе одну найкращу з величезної кількості, які

її оточують. Саме до неї поспішає і молодий, досвідчений учитель,щоб

знайти в книгах мудрість великих педагогів. Не проходять повз

бібліотеку батьки, які хочуть постійно вчитися, удосконалюватися.

Скільки читачів, стільки і відповідей повинна дати бібліотека,

нікого не обділивши увагою найпрекраснішого дива світу – книги.

Якщо ви заглянете на перерві чи після уроків у бібліотеку то можете

побачити як допитливі оченята читачів шукають для себе щось нове,не знане раніше. І на допомогу їм приходить довідкова

література. Це надзвичайний фонд бібліотеки. Його примірники розташовані зручно, як кажуть «під рукою». Не гаючи часу,

застосовуємо на практиці знання,одержані на бібліотечних уроках і швиденько знаходимо потрібну інформацію у словнику, довіднику чи енциклопедії.

Неоціненна роль у самоосвіті, в безперервному підвищенні знань належить книзі. Одним з найважливіших завдань, яке стоїть перед

навчальним закладом, є прищеплення школярам навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності. Наша бібліотека має навчально-

тематичний план для учнів 1 – 11 класів, який допомагає проводити заняття для виховання культури читання у школярів. Ним

передбачено поступове набуття і поглиблення учнями знань про книгу і бібліотеку .

На початку нового навчального року у нашій школі складається графік проведення бібліотечно-бібліографічних занять. Учителі-

предметники , класні керівники вносять теми занять до своїх планів роботи . Для проведення бібліотечних уроків я використовую

уроки позакласного читання та години класного керівника.

Особливо важливо прищеплювати учням навички користування довідковою літературою.

Всі наші вчителі – предметними активно сприяють формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета продумують так, щоб учні

змушені були звертатися до словників, довідників чи енциклопедій.

Інтерес до довідкової та науково-популярної літератури формують такі форми позакласної роботи, як олімпіади, участь у МАН ,

тематичні виховні заходи тощо.

Найголовніше завдання кожного бібліотечного уроку – прищеплювати дітям любов до книги, бережливе ставлення до неї. Кожне заняття

ґрунтується на вихованні у дітей дружніх стосунків з книгою, і в той же час підкреслює велич такого виду мистецтва.

Як приємно після таких уроків спостерігати за читачами у бібліотеці, які впевнено відкривають найтовстіший том енциклопедії і

швидко знаходять потрібну інформацію, можуть дати консультацію молодшим читачам і допомогти підібрати книгу,використовуючи

бібліографічні дані.

Успіх роботи з питань прищеплення учням бібліотечно-бібліографічної грамотності залежить від тісного контакту вчителя і

бібліотекаря ,єдиного планування роботи з книгою, виховання загальної культури. Тісно переплітаються розділи плану роботи

бібліотеки і планів виховної роботи класних керівників. Для того ,щоб захід пройшов вдало і дав конкретні результати класні

керівники ретельно готуються в бібліотеці, використовуючи періодичні видання «Позакласний час», «Шкільна бібліотека», «Розкажіть

онуку» та інші. Іноді вчитель заходить до бібліотеки як читач, а наступного разу як колега, бо разом обговорюємо проблемну тему

чи складаємо план підготовки та проведення нового заходу. Школярам дуже подобаються бібліотечні уроки з використанням комп’ютера.

Невичерпним джерелом інформації для читачів слугує фонд періодичних видань. За 5 років зберігаються в бібліотеці освітянські

видання, дитячі журнали. До бібліотеки надходять 33 назви періодичних видань. Серед них газет – 6, а журналів – 27. Для

школярів : газет – 2 , журналів – 20.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.