ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ - ШЛЯХ ДО АКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

1320056003 1227069545796t2r.jpg

   Іноземна мова як навчальний предмет посідає важливе місце в системі суспільної освіти в нашій країні. У сучасному суспільстві, якому притаманний активний розвиток міждержавних зв'язків у галузі культури, науки, техніки, виробництва, володіння іноземною мовою стає ознакою освіченої людини і обов'язковим компонентом підготовки висококваліфікованого фахівця будь-якої галузі народного господарства. Володіння іноземною мовою відкриває доступ до культурних і наукових цінностей інших народів, сприяє встановленню ділових і культурних зв'язків з іншими країнами, полегшує відносини між народами. Осо-бливого значення набуває навчання іноземної мови тепер, коли міжнародні зв'язки України міцніють.

   У середній загальноосвітній школі закладається основа практичного опанування іноземної мови, на якій базується подальше застосування учнями мови у ВНЗ, на спеціальних курсах або самостійно в обсязі, необхідному їм для роботи за фахом або для по¬повнення знань в особистих інтересах.

   Основну мету в навчанні я бачу в тому, щоб закласти основу комунікативно-мовного та соціокультурного розвитку учнів, розвинути їхню здатність використовувати англійську мову як інструмент спілкування в "діалозі культур", в знайомстві з особливостями життя та побуту українців, з духовною спадщиною України та її внеском в світову культуру.

   На своїх уроках я постійно використовую додаткові матеріали, що дає необмежений простір для моєї творчості, допомагає здійснювати індивідуальне навчання різних груп учнів.

   Вивчення англійської мови потребує посидючості та неабиякого терпіння. Як зумовити зацікавленість? Психологи довели, що знання, засвоєні без зацікавленості, не забарвлені особистим позитивним став-ленням, не є корисними. Це мертвий вантаж, адже пасивне сприйняття та засвоєння не можуть бути опорою для ґрунтовних знань. Діти запам'ятовують слабко, якщо навчання не захоплює їх. Перетворити за-учування нудного матеріалу на захопливу гру — один із шляхів активного засвоєння знань.

   Завжди в арсеналі вчителя є щось цікаве, захоплююче, що змусить дитину не просто засвоїти матеріал, а й долучитися до процесу творчості. Навчання іноземної мови як цілеспрямована дія складається з процесу викладання, що здійснюється вчителем, і процесу учіння, що здійснюється учнями. Ці процеси не¬розривно пов'язані і взаємодіють один з одним. Пла-нуючи і здійснюючи навчально-виховний процес на тому чи іншому етапі, я враховую і передбачаю обидві сторони: свої навчальні дії як учителя і навчальні дії учнів. Свою систему роботи з учнями я розробляла протягом кількох років.

   На початковому етапі дуже важливо закласти основу для подальшого розвитку навичок говоріння, читання, аудіювання та письма. Для цього я використовую різноманітні методи та прийоми. При вивченні літер та звуків я використовую малюнки. До нас на урок прилітають метелики, розквітають звукові пелюстки та ростуть звукові вишні, груші, виноград. Для створення на уроці сприятливого психологічного клімату і активності дітей я використовую різноманітні ігри з літерами та звуками. Ми займаємося пошуками загублених літер з алфавіту, проводимо конкурс на кращого знавця літер, граємо в гру "професор — ABC", команди змагаються на вміння писати літери, учень - "професор ABC" - кидає м'яч одному з учнів і каже: "А ". Учень, вловивши м'яч, кидає його назад, каже: "В". Учень — "професор ABC" — знову кидає м'яч і каже: "С". Таким чином гравці називають усі літери англійського алфавіту.

   Важливе місце в навчанні англійської мови має постановка артикуляційної бази. На початковому етапі мені в цьому допомагає "казковий персонаж Mr Tongue (містер язичок), який навчає дітей правильно вимовляти звуки. Здібність дітей виражається в тому, що учні краще сприймають ігрові ситуації, казкові і фантастичні сюжети. Це дозволяє застосовувати на уроках сюжетні ігри казкового змісту.

                                                                                                                                             Жилкіна Світлана Іванівна вчитель англійської мови Куйбишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів


Література:

Інтернет-журнал «Лицей» [1]

Журнал для дітей "Словознайка" №8/2007, №10/2007.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.