Звіт Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Звернення до користувачів Інтернету З кожним роком збільшується кількість користувачів Інтернету. Це має ряд позитивних якостей, адже робота в Інтернеті дозволяє розширити пізнання, інди¬відуалізувати процес навчання, здійснити якісну трансформацію комунікативної та пізнавальної діяльності, а також здійснити особистісний ріст. Але позитивні приклади впливу інформаційних технологій на особистісний розвиток можуть сполучаться з небжаними наслідками. Дослідники протягом декількох років аналізували твори дітей на тему «Шко¬ла майбутнього». Отримані результати засвідчили, що все більше школярів виключають зі школи майбутнього пе¬дагогів-людей, замінюючи їх доброзичливими і повністю підкореними їхній волі комп'ютерами та роботами. Необ¬хідно також відзначити, що інтенсивний інтелектуаль¬ний і творчий розвиток не гарантує успішності соціальної поведінки - це явище можна назвати феноменом «соціаль¬ного дисбалансу». Існує і таке явище, як «синдром залежності від Ін-тернету». Він виникає внаслідок тривалого блукання в інформаційному комп'ютерному лабіринті та характери¬зується значною залежністю від цієї діяльності (тобто своєрідною «комп'ютерною наркоманією») та втратою контролю за своїми діями. Психологічні наслідки цьо¬го явища - соціальна ізоляція (часткова або повна від¬мова від спілкування з іншими людьми, розрив дружніх зв'язків, ослаблення емоційних реакцій, розвиток імпо¬тенції, істотне звуження сфери інтересів тощо), втрата роботи, серйозні сімейні проблеми та суїцид. Недивно, що ознаки цього синдрому часто порівнюють у засобах масової інформації з симптоматикою алкогольної або наркотичної залежності. Також Інтернет містить багато пасток, в які можуть легко потрапити недосвідчені користувачі. Вирушаючи безкрайніми просторами Інтернету, потрібно себе застрахувати від цих пасток. Завжди треба пам’ятати, що комп’ютерні ігри і ситуації - це віртуальна реальність, яка значно відрізняється від життєвої реальності. Ми за безпечний Інтернет, який підвищить ваш інтелектуальний рівень і допоможе увійти у доросле життя.


Користувачі Інтернету Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. Новомиколаївського району Запорізької області

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.