Интерактивное обучение грамматике немецкого языка

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

== Вправи для інтерактивного навчання граматики німецької мови ==

1. Вживання Präsens для опису звичних дій. 1. За 5 хв. учні повинні описати повними реченнями щонайбільше дій, які вони виконують щодня. 2. Потім вони об’єднуються в групи по 4 – 5 чол. і зачитують ці речення вголос. Якщо ще хтось із членів групи описав таку саму дію, то всі повинні вилучити це речення зі свого переліку. 3. Зрештою у кожного залишаться в переліку тільки ті дії, які характерні для них особисто. 4. Представник кожної групи описує ці особливі дії від третьої особи. 2. Тема “Meine Familie ”. Вживання присвійних займенників.

Можливі два способи виконання цієї вправи: 1. Кожен учень повинен намалювати своє родинне дерево, вказавши імена, і пояснити родинні зв’язки. 2. Усій групі пропонується одне родинне дерево і вони повинні усно чи письмово встановити родинні зв’язки. 3. Якщо група добре підготовлена, то вправу можна ускладнити, запропонувавши одному учневі “читати” схему родинного дерева, а іншому — відтворити його на чистому аркуші зі слів партнера.


3. Вживання форм сильних дієслів. Тема «Schule».
     Інтерв’ю “Що ти робиш на уроці….?»

4.Вживання прийменників місця. Аудіювання тексту з малюванням почутого у групах. Кожна група одержує незакінченні речення, які доповнюють у процесі аудіювання та малювання. Кожна група виступає перед класом, демонструючи свій малюнок та розповідаючи про те, що там намальовано, спираючись на доповнені речення. 5. Вживання ступенів порівняння прикметників 1. Учні отримують картку з назвами трьох предметів або їх зображенням. 2. За 2 – 3 хв. вони повинні використати щонайбільше способів порівняти ці предмети. 3. Учні працюють у малих групах, а групи змагаються між собою. 6. Вживання присвійного відмінка іменників . 1. Посеред столу лежать різні предмети, що належать учням класу (по одному-два від кожного учня). Бажано, щоб учні знали, кому що належить і як цей предмет називається німецькою мовою. 2. Усі учні стають навколо столу, по черзі беруть будь-який предмет і кажуть, кому він належить.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.