Колегія відділу освіти

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Ця стаття була невірно названа
Необхідно змінити назву статті. Дивіться: Правила написания названий статей на ЗапоВики. Якщо у вас виникають проблеми з вибору назви статті пишіть Адміністратор


КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Д О П О В І Д Н А З А П И С К А

Про ефективність використання та вплив на освітній процес сучасних інформаційних технологій у системі навчально-виховного процесу Владівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Відповідно до плану роботи відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації у листопаді 2009 року здійснено перевірку ефективності використання та впливу на освітній процес сучасних інформаційних технологій у системі навчально-виховного процесу Владівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Навчальний заклад отримав навчальний комп’ютерний комплекс у 2004 році за рахунок державного бюджету на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2001 року №436 «Про затвердження програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, компютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки». Комп’ютерний комплекс, що розміщено у кабінеті інформатики, має 11 компютеризованих робочих місць – 10 учнівських та 1 – вчительське. Завідуючим кабінету у 2008/2009 навчальному році призначено Балуту Сергія Олександровича, який працює у школі з 2008 року, має стаж роботи 1 рік. Обладнання кабінету інформатики відповідає вимогам ДержСанПіН України -1998 року, про що свідчить санітарний паспорт кабінету. При організації навчального процесу у кабінеті інформатики вчителі дотримуються вимог щодо проведення інструктажів з охорони праці, здійснюється поділ класу на групи при вивченні інформатики. Заняття у кабінеті інформатики проводяться відповідно до графіку роботи кабінету. У школі до 0,5 ставки лаборанта кабінетів фізики і хімії введено додаткові обов‘язки щодо обслуговування кабінету інформатики, що дозволяє створити вільний доступ до комп‘ютерної техніки учасникам навчально-виховного процесу. Всі комп‘ютери з‘єднано у локальну мережу. Робоче місце вчителя підключено до мережі Інтернет, використовується низькошвидкісне комутоване з’єднання. У школі створена електронна скринька, веб-сайт школи відсутній, розпочато роботу по створенню Блога школи.Навчальний заклад оснащено мультимедійним комплектом (проектором та екраном), який встановлено та зберігається у кабінеті інформатики. Тижневе навантаження кабінету інформатики становить 32,5 години у тиждень. Комп’ютерна техніка використовується на уроках інформатики, факультативах з інформатики, гуртках, при викладанні предметів навчального плану, для позакласної роботи. Працюють факультативи «Основи комп‘ютерної грамотності» (для учнів 3-4 класів), «Курс користувача» (для 5-8 класів), «Веб-дизайн» (10 клас). У школі впроваджується регіональний освітній проект «Формування ІКТ компетентності педагогів та учнів», у рамках якого для учнів 5-9 класів працює гурток «Інтершкола». За результатами першого року навчання Михайлов Олександр, брав участь в районному конкурсі «Моя перша книжка» де посів І місце. Разом з тим, кількість вихованців гуртка «Інтершкола», порівняно з минулим роком знизилась удвічі.Викладання інформатики та факультативів здійснюється за Програми, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю, які надруковано у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних гуртків. Інформатика», видавництва «Прем‘єр, 2003 рік». На вивчення інформатики у 9, 10 та 11 класах виділено за рахунок інваріантної частини робочого навчального плану по 1 годині у тиждень. Викладання інформатики за профільними програмами у старшій школі не здійснюється. Предметні кабінети та робочі місця адміністрації загальноосвітнього навчального закладу комп’ютерною технікою не обладнано. Програмне забезпечення для автоматизації роботи управлінської діяльності у школі відсутнє. Адміністрація використовує комп‘ютерну техніку переважно для друку документів. У школі розроблена Програма інформатизації на 2007-2010 роки, яка затверджена наказом від 14.01.2008. Приділяється увага підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів щодо володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, формуванню інформаційної культури вчителів-предметників. Всі вчителі школи пройшли навчання за програмою «Основи ІКТ. Партнерство у навчанні», 11 (61%) педагогів мають сертифікати про проходження навчання за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього». Вчитель хімії, Шевчук С.О., представляла проект, впроваджений у навчальновиховний процес на районному етапі конкурсу навчальних проектів з хімії, за підсумками участі у якому посіла ІІ місце. Систематично використовують у своїй педагогічній діяльності ІКТ 13 (72%) вчителів. При викладанні базових дисциплін вчителі використовують педагогічні програмні засоби, яких налічується у школі 52 примірники, беруть участь в апробації педагогічних програмних засобів. У 2008/2009 навчальному році Лущай А.І., вчитель трудового навчання, здійснював апробацію електронного посібника «Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ. Бібліотека електронних наочностей «Трудове навчання, 5-9 класи». Результати апробації надано для узагальнення Запорізькому інституту післядипломної педагогічної освіти. Програмні засоби зберігаються у кабінеті інформатики. Медіатеки у школі не створено. У 2009/2010 навчальному році проведено інвентаризацію програмного забезпечення (наказ від 13.04.2009 №39 «Про проведення інвентаризації базового програмного забезпечення»). Результати інвентаризації узагальнено в актах. Документація кабінету інформатики приведена у відповідність до Положення про кабінет інформатики. Аналіз ведення документації адміністрації школи показав, що здійснюється внутришкільний контроль за станом викладанням інформатики, про що свідчить відвідування уроків з інформатики адміністрацією школи. Питання використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі школи розглядалось на засіданні педагогічної ради (протокол №4 від 14.01.2008 року). Стан викладання інформатики та реалізація програми інформатизації навчального закладу адміністрація школи запланувала вивчити у 2010/2011 навчальному році. Ефективність застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі не вивчається, не проводиться моніторинг доцільності використання ІКТ та їх вплив на якість освіти. Методист РМК С.В.Барканова

Рішення колегії відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації «Про ефективність використання та вплив на освітній процес сучасних інформаційних технологій у системі навчально-виховного процесу Владівської ЗОШ І-ІІІ ступенів»

У ході розгляду та обговорення доповідної записки “Про ефективність використання та вплив на освітній процес сучасних інформаційних технологій у системі навчально-виховного процесу Владівської ЗОШ І-ІІІ ступенів”, колегія відзначає, що у закладі здійснюється певна робота щодо сприяння розширення учням доступу до інформатизації, формування творчої особистості, яка вміє застосовувати набуті знання і вміння. Приділяється увага підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів щодо володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, формуванню інформаційної культури вчителів-предметників.

Разом з тим колегія зазначає: - програмне забезпечення для автоматизації роботи управлінської діяльності у школі відсутнє. - адміністрація школи не здійснює моніторинг доцільності використання ІКТ та їх вплив на якість освіти; - вчителі, що опанували програму “Інтел" не застосовують технології програми ІКТ на уроках та позаурочної діяльності про що свідчить недостатня кількість вчителів, що беруть участь у конкурсах проектів, впроваджених у навчально-виховний процес; - недостатньо використовуються години варіативної складової для впровадження профільного навчання з інформатики у старшій школі. Колегія ухвалює: 1. Вважати роботу Владівської ЗОШ І- ІІІ ступенів щодо ефективності використання та впливу на освітній процес сучасних інформаційних технологій у системі навчально-виховного процесу задовільною. 2. Директору Владівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Троян Н.О. - проаналізувати стан реалізації програми інформатизації навчального закладу; - активізувати роботу щодо придбання програмного забезпечення для автоматизації роботи управлінської діяльності; - сприяти росту активності вчителів у конкурсах, виставках; - за рахунок варіативної частини навчальних планів, при можливості, виділяти години на вивчення курсів за вибором з інформатики в старшій школі, введенню пропедевтичних курсів у початковій та середній ланках освіти; - вивчити ефективність використання інформаційних технологій у навчальному закладі; - продовжити навчання педагогічних працівників за програмою “Інтел. Навчання для майбутнього”. - сприяти створенню шкільної медіатеки; - розробити механізм мотивації педагогів до залучення до використання ІКТ. - здійснити моніторинг доцільності використання ІКТ та їх вплив на якість освіти.

- провести повторно роботу по вивченню бажань в роботі гуртка «Інтершкола»
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.