Конкурс "Учитель года - 2009"/ Номинация "Информатика"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Если я гореть не буду. Если ты гореть не будешь. Если мы гореть не будем. Кто тогда рассеет тьму? (Назым Хикмет)


"Управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій провести у 2008-2009 н.р. Всеукраїнський конкурс "Учитель року-2009" у таких номінаціях: "Українська мова та література", "Інформатика", "Іноземна мова (англійська, французька)", "Фізика", "Музика", - витяг з Рішення колегії МОН України Протокол № 4/14-19 від 24 квітня 2008 р. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008".

Уважаемые руководители МО! В планы работы МО включайте подготовку и проведение районного (городского) конкурса "Учитель года - 2009".


Дорогие коллеги! Принимайте участие в конкурсе.

Перед конкурсом ознакомьтесь с документом "Положення про Всеукраїнський конкурс "Учитель року" (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638. Зміни до Положення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. № 900)


Содержание

Об областном этапе конкурса "Учитель года 2009" номинация "Информатика"

Заочный тур

8.01 - 9.01 жюри областного этапа конкурса "Учитель года 2009" номинация "Информатика" рассмотрело описания опыта победителями районного этапа (всего 16 опытов). Критерии оценивания описания опыта.

27.01 участники конкурса выполнили контрольную работу, состоящую из трёх заданий: по методике, по технологиям и по программированию.

1. Задание по методике. Составить дидактическую матрицу к конспекту урока.

2. Задание по технологиям.
В программе Microsoft Word (2003 или 2007) создать «Табель успеваемости» по образцу.
В программе Microsoft Excel (2003 или 2007) создать «Кроссворд по информатике» по образцу и осуществить автоматическую проверку заполнения ответов на вопросы кроссворда.

3. Задания по программированию.

По итогам заочного тура на очный тур приглашены призёры областного этапа: Гуреева С.В., Хамутинников Ю.И., Солопов А.А.


Очный тур

17.02.2009. День первый.
Открытие, знакомство, сочинение, собеседование, анализ видеоурока, деловая игра "Я делаю так!"

Блог "Учитель Года - 2009". Номинация информатика - Дневник впечатлений участников конкурса, отзывов жюри и пожеланий коллег.

Фотоальбом конкурса

Таблица успеха


Критерії оцінювання “МІНІ-ТВОРУ”
1. Ретельність, детальність розкриття теми.
2. Гнучкість, нестандартність мислення автора (широта асоціацій, розгляд явища з різних точок зору).
3. Прояв професійної позиції автора, її наукова обгрунтованість.
4. Мовлення, його науковість, послідовність, точність.


Критерії оцінювання конкурсу “СПІВБЕСІДИ З ПИТАНЬ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ СИТУАЦІЙ”
1. Розуміння сучасних проблем педагогіки та психології.
2. Наявність уміння аналізувати та оцінювати педагогічне явище.
3. Наявність уміння прогнозувати та оцінювати (моделювати) варіанти розв'язання нестандартних, складних, конфліктних ситуацій та обирати оптимальний варіант.
4. Наявність уміння обгрунтувати вибір рішення з позиції науки та логіки, з урахуванням сучасних досягнень педагогіки, педагогіки і психології творчості, вікової психології, психології спілкування, педагогічної психології.


Критерії оцінювання конкурсу “АНАЛІЗ ВІДЕОФРАГМЕНТУ УРОКУ”
1. Демонструє знання змісту уроку, його місця в системі уроків з даної теми, цілі та завдання цього уроку, вірно визначає місце даного фрагменту в структурі уроку.
2. Вчитель визначає та оцінює раціональність застосування методу, прийомів, форм та засобів реалізації даного фрагменту уроку.
3. Вміє оцінити організацію діяльності вчителя та учнів, визначає наявність елементів технологій.
4. Ступінь володіння загально-дидактичним та методичним аналізом уроку.
5. Науковість стилю викладення думки, аргументованість аналізу.


Критерії оцінювання конкурсу “Я РОБЛЮ ТАК”.
1. Демонструє знання змісту уроку, його місця в системі уроків з даної теми, цілі та завдання цього уроку, вірно визначає місце даного фрагменту в структурі уроку.
2. Вчитель вміє оптимально вибрати зміст, методи, форми та засоби навчання.
3. Володіє діяльнісним підходом при плануванні уроку, знає та вміло застосовує інноваційні технології навчання.
4. Демонструє вміння застосовувати елементи свого досвіду на даному етапі уроку.
5. Науковість стилю викладення думки, аргументованість.


18.02.2009. День второй.
Контрольная работа по предмету, защита опыта, знакомство со школой, подготовка урока.

Задание "Контрольная работа по предмету"

1. На странице "Работа участника конкурса "Учитель року - 2009"..." сформулировать пять вопросов (по одному вопросу по каждой линии школьного курса информатики) для проверки навыков мышления высокого уровня.

Работа участника конкурса "Учитель року - 2009" Гуреевой С.В.

Работа участника конкурса "Учитель року - 2009" Солопова А.А.

Работа участника конкурса "Учитель року - 2009" Хамутинникова Ю.И.

2. В текстовом документе (Word) написать ответы на составленные Вами вопросы.

3. В текстовом документе (Word) написать ответы на составленные вопросы Вашими коллегами.

4. На страницу Обсуждение:Работа участника конкурса "Учитель року - 2009" Гуреевой С.В. скопируйте ответы на вопросы из текстового документа.

5. На страницу Обсуждение:Работа участника конкурса "Учитель року - 2009" Солопова А.А. скопируйте ответы на вопросы из текстового документа.

6. На страницу Обсуждение:Работа участника конкурса "Учитель року - 2009" Хамутинникова Ю.И. скопируйте ответы на вопросы из текстового документа.


Конкурс "Защита опыта".

 Презентация Гуреевой С.В. 
Практична робота по темі:«Створення діаграм засобами MS Excel» Автор Гуреева С.В.
 Презентация Солопова А.А.
 Презентация Хамутинникова Ю.И. 


Критерії оцінювання конкурсу “КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ”
1. Демонструє знання змісту шкільного курсу Інформатики
2. Вчитель вміє формулювати навчальні питання для перевірки навичок мислення високого рівня
3. Демонструє науковість та глибину своїх знань з предмету
4. Демонструє вміння давати змістовні та аргументовані відповіді
5. Володіє технологіями веб 2.0


Критерії оцінювання конкурсу “ЗАХИСТ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ”
1. Захист досвіду проводиться з урахуванням критеріїв та ознак ППД, аргументовано, з використанням демонстраційних матеріалів
2. Захист досвіду частково обґрунтовується критеріями та ознаками ППД, демонстраційні матеріали доповнюють та аргументують його
3. В захисті досвіду поверхово використовуються критерії та ознаки ППД, ідея досвіду не аргументується, не обумовлюється варіативність форм застосування досвіду, демонстраційні матеріали частково відповідають проблемі
4. Захист проводиться без урахування критеріїв та ознак ППД, демонстраційний матеріал не відповідає вимогам новітніх підходів в вирішенні проблеми


18.02.2009. День третий.
Участники конкурса давали открытый урок на тему "Логические функции в Excel". Учащиеся "Сичевого коллегиума" очень доброжелательно и отзывчиво встретили конкурсантов на уроке.

Жюри оценивало урок, используя ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА (по Симонову)

Критерии

Лаконичность, четкость и реальность целей (0-2 балла).
Организация деятельности учащихся по принятию цели урока (0-2 балла).
Соответствие учебного материала целям, типу урока (0-2 балла).
Соответствие МО и ФО тематике педагогического опыта учителя (0-2 балла).
Методы обучения обеспечили мотивацию деятельности учащихся; сотрудничество учителя и учащихся; оперативность контроля и самоконтроля; повышение интереса к предмету; межпредметные связи, связь с жизнью (0-2 балла).
Формы организации учебной деятельности обеспечили сотрудничество между учащимися; включенность в работу каждого учащегося (0-2 балла).
Обеспечение разноуровневого, дифференцированного обучения (0-2 балла).
Оценивание знаний учащихся, аргументированность оценки (0-2 балла).
Подведение итога урока, домашнее задание (0-2 балла).
Уровень достижения цели (0-2 балла).

Эффективность урока (сумма баллов/4)

Uch 2009.jpg

31 марта а Запорізькій ОДА відбулось нагородження переможців бласного етапу конкурсу "Учитель року - 2009" Фотоальбом


О Всеукраинском этапе конкурса "Учитель года 2009" номинация "Информатика"

Информацию о заключительном этапе конкурса в номинации Информатика читайте здесь [1]

Результаты первого тура Всеукраинского этапа - [2]

Завдання, що пропонувалися до розв'язання на конкурсі - [3]

Тест, що пропонувався на конкурсі - [4]

Відповіді та результати тестування - [5]

Підсумок конкурсу Учитель року - 2009. Номинация "Информатика" - [6]

Матеріали конкурсу "Вчитель року 2009"

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.