Конспект уроку «Використання електронних таблиць при розв’язуванні економічних задач»

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Sertifikat4 ZapoWiki23Machyla.jpg

Автор: вчитель інформатики Запорізької гімназії №46 Мачула Ірина Володимирівна

Назва програми

Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

Тема шкільного курсу Інформатика. 11 клас. Рівень стандарту: Електронні таблиці.

Урок № _5

Тема уроку: Форматування табличних даних та виконання обчислень в середовищі електронних таблиць.


Цілі уроку:

перевірити сформованість умінь і навичок вводити, редагувати та форматувати данні; виконувати прості обчислення в середовищі табличного процесора. Застосувати уміння і навички при розв’язуванні економічних задач.

виховувати точність у виконанні завдань, самостійність та відповідальність, бажання допомогти товаришу.

розвивати вміння концентрувати свою увагу при виконанні завдань, аналітичні здібності, пам’ять.


Обладнання уроку: комп’ютери класу, мультимедійний проектор, програма для опрацювання ЕТ.

Дидактичні та методичні матеріали: Опорний конспект для учнів (розроблений додaтково вчителем), презентація вчителя, листи самооцінювання, зразок виконання практичної роботи, кольоровий папір


Тип уроку: не традиційний (перевірка знань, навичок і вмінь з елементами інтегрованого уроку)


Компетенції учнів на уроці:

Учень описує: Пояснює: Використовує Вміє:
•поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок;

•способи навігації аркушем і книгою;

•формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати;

•способи введення даних різних форматів та керування форматом клітинок;

•види помилок під час уведення даних і формул та способи їх усунення;

•призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них;

•правила запису найпростіших формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

•правила перетворення посилань під час копіювання формул;

•автозаповнення клітинок для прискорення введення даних; •переміщуватись аркушем і книгою;

•вводити дані і формули у клітинки та редагувати їх вміст;

•виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;

•форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок;

•копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок;

•записувати посилання на клітинки і діапазони клітинок;

Основні етапи уроку:

Етап Кількість хвилин
1. Вступна частина (організаційний момент) 2
2. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми, мети і завдань уроку. 3
3. Відтворення і корекція опорних знань, навичок і умінь, необхідних учням для самостійного виконання практичних завдань уроку. 7
4. Осмислення змісту і послідовності застосування практичних дій. 3
5. Самостійне виконання завдань під контролем і з допомогою учителя 20
6. Перевірка виконаної роботи. 3
7. Узагальнення і систематизація учнями результатів роботи. 3
8. Підсумки уроку (рефлексія діяльності на уроці) і домашнє завдання 4

Хід уроку:

Етап 1. Вступна частина (організаційний момент)

Що робить учитель Що роблять учні
Вітається. Налаштовує клас до роботи Відповідають на привітання.
Проводить рефлексію настрою та емоційного стану Визначають свій настрій та емоційний стан. Малюють на окремих аркушах.

Форми навчання на даному етапі: фронтально-індивідуальні; Методи навчання на даному етапі: словесний (вербальний); Засоби навчання на даному етапі: малюнки


Етап 2. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Що робить учитель Що роблять учні
Повідомляє тему та завдання уроку Слухають
Допомагає визначити роль уроку в темі та курсі інформатики в цілому Визначають роль уроку в темі та курсі інформатики в цілому. Див. Завдання №2 опорного конспекту учня
Завантажує на екран слайд презентації з правильною відповіддю для візуального сприйняття Переглядають та порівнюють
Задає питання. Див. Завдання №3 опорного конспекту учня Дають відповіді. Знаходять зв'язок уроку економіки та інформатики та інших предметів
Оголошує мету уроку Усвідомлюють мету уроку Завдання №4 опорного конспекту учня

Форми навчання на даному етапі: фронтально-індивідуальні; Методи навчання на даному етапі: словесний, дедуктивний; Засоби навчання на даному етапі: опорний конспект, мультимедійний проектор


Етап 3. Відтворення і корекція опорних знань,навичок і умінь, необхідних учням для самостійного виконання практичних завдань уроку.

Що робить учитель Що роблять учні
Пропонує перевірити з запропонованого списку свої уміння та навички Відмічають у списку свої уміння та навички. Див. Завдання №5 опорного конспекту учня
Задає усно вибірково питання Завдання №5 опорного конспекту учня Відповідають на питання опорного конспекту учня

Форми навчання на даному етапі: індивідуальні; фронтальні; Методи навчання на даному етапі: самоперевірка, словесний; Засоби навчання на даному етапі: опорний конспект


Етап 4. Осмислення змісту і послідовності застосування практичних дій.

Що робить учитель Що роблять учні
Пропонує ознайомитися зі змістом практичної роботи Ознайомлюються зі змістом практичної роботи. Див. Завдання №6 опорного конспекту учня
Відповідає на питання Задають та відповідають на питання у разі потреби
Проводить ІБЖ, задає питання Відповідають на питання

Форми навчання на даному етапі: фронтальні; Методи навчання на даному етапі: словесний; Засоби навчання на даному етапі: підручник, комп’ютер, довідникова система ЕТ


Етап 5. Самостійне виконання завдань під контролем і з допомогою учителя.

Що робить учитель Що роблять учні
Спостерігає за виконанням Виконують практичну роботу
Завантажує на великому екрані зразок виконання практичної роботи Звіряють у разі потреби
Контролює та регулює час виконання кожного завдання Слідкують за станом виконання власної роботи
Пропонує виконати вправи для очей з опорного конспекта учня Виконують вправи для очей

Форми навчання на даному етапі: індивідуальна; Методи навчання на даному етапі: практична робота; Засоби навчання на даному етапі: комп’ютер, опорний конспект, мультимедійний проектор


Етап 6. Перевірка виконаної роботи.

Що робить учитель Що роблять учні
Пояснює алгоритм перевірки виконання практичної роботи Визначають рівень виконання практичної роботи з лівої сторони опорного конспекту учня
Пропонує виконати вправи для зняття фізичної втоми Виконують вправи

Форми навчання на даному етапі: групова; Методи навчання на даному етапі: словесний, візуальний, взаємоконтроль; Засоби навчання на даному етапі: комп’ютер, опорний конспект


Етап 7. Узагальнення і систематизація учнями результатів роботи.

Що робить учитель Що роблять учні
Задає питання. Див. Завдання №9 опорного конспекту учня Відповідають на питання

Форми навчання на даному етапі: фронтальна; Методи навчання на даному етапі: словесний, візуальний Засоби навчання на даному етапі: комп’ютер, опорний конспект


Етап 8. Підсумки уроку і домашнє завдання.

Що робить учитель Що роблять учні
Підводить підсумок уроку Слухають та доповнюють
Коментує роботу учнів на уроці Задають питання у разі потреби
Визначає додаткові бали за роботу на уроці Визначають остаточну оцінку
Пропонує заповнити листи самооцінювання Заповнюють листи самооцінювання
Повідомляє та коментує домашнє завдання Записують домашнє завдання у щоденник

Форми навчання на даному етапі: індивідуальна та фронтальна; Методи навчання на даному етапі: словесний, візуальний, самостійний; Засоби навчання на даному етапі: дошка, опорний конспект, щоденник


Література:

Для вчителя Для учнів
Інформатика: 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч.нЗакл.: рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шатько; за заг.ред.. М.З.Згуровського. К. - : Генеза, 2011. – 304 с.: іл. Інформатика: 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч.нЗакл.: рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шатько; за заг.ред.. М.З.Згуровського. К. - : Генеза, 2011. – 304 с.: іл.
Інформатика: 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч.нЗакл.: академічний рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шатько; за заг.ред.. М.З.Згуровського. К. - : Генеза, 2011. – 304 с.: іл. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова. – Камянець-Подольський: Аксіома, 2011. – 176 с.
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова. – Камянець-Подольський: Аксіома, 2011. – 176 с.
Економіка 11 клас. Рівень стандарту./– Н.Ф Бондарєва. - Х . : Вид група «Основа» , 2011 – 128 с. іл..
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.