Конспект уроку фізики у 8 класі з теми «Потужність»

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Мета

  • навчальна - сформувати у учнів поняття потужності як фізичної величини, що характеризує швидкість виконання роботи, ввести одиницю потужності, показати міжпредметні зв’язки.
  • розвивальна – розвивати комунікативні здібності, вміння аналізувати. порівнювати, робити висновки, вдосконалювати навички самоперевірки та самоконтролю.
  • виховна – виховувати уважність, спостережливість, охайність, вміння раціонально використовувати час, гордість за рідний край.


Тип уроку

урок вивчення і засвоєння нових знань.

Обладнання

залікові картки, тести, картки з задачами, мультимедійний проектор, гантелі по 1 кг, мікрофон.

План уроку

Хід уроку

Організація класу

Продзвенів уже дзвінок, всі прийшли ми на урок,

Так що сіли всі рівненько, посміхнулися гарненько ,

Настрій на урок взяли, працювати почали.

Доброго дня, шановні! Я думаю ви всі прийшли з гарним настроєм на урок і всі готові працювати. Так? Зверніть увагу на епіграф, щоб ми сьогодні стали розумнішими і сильнішими необхідно прийняти правила роботи. Які вони? Уважно слухати, не перебивати, поважати думку інших, раціонально використовувати час. Свою роботу на уроці ви будете оцінювати самостійно. Для цього у вас є залікові книжки.

Актуалізація опорних знань

Перевіряємо домашнє завдання. Щоб не гаяти час, один учень розв’язує задачу біля дошки. П’ять учнів відповідають на тести за бажанням, інші відповідають на запитання.

Фронтальне опитування:

  • Що ми вивчили на попередньому уроці?
  • Чи співпадає поняття роботи в фізиці і побуті? Чому?
  • Наведіть приклади механічної роботи. За якої умови буде виконуватися робота?
  • За якою формулою обчислюється робота?
  • В яких одиницях вимірюється робота?
  • Що таке «джоуль»?

У вірші «Атланти» поета Олександра Городницького є такі рядки:

« Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, К ступеням Ермитажа ты в сумерки приди, Где без питья и хлеба, забытые в веках, Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мёд со стороны. Напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ: Из них ослабни кто-то и небо упадёт» Чи дійсно Атланти виконують роботу? Вам необхідно було підготувати приказки і прислів’я про роботу. Здаємо картки і перевіряємо завдання на дошці.

Мотивація навчальної діяльності

Згадаємо історію. Початком розвитку цивілізації став час, коли людина почала використовувати знаряддя праці для виконання роботи, витрачаючи енергію м’язів. Далі, силу свійських тварин, потім винайшла машини, які заміняють труд людини. Зорати 1 га землі може і кінь і трактор. А чим буде відрізнятися виконання такої роботи? Часом. Зараз два учні виконають одну і ту ж роботу: підняття гантелі 10 разів. А ви порівняєте результат. Час підняття різний. На уроці фізичної культури ви пробігаєте дистанцію у 100 метрів. Знову час пробігу кожного учня різний. Виконується одна і та ж робота за різний проміжок часу. Отже, існує величина, яка характеризує швидкість виконання роботи.

Вивчення нового матеріалу

Ми вивчаємо потужність. Охайно в зошитах записали дату і тему уроку. А яка ж мета сьогодні постає перед нами?(Учні повинні сформулювати) Потужність – це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і чисельно дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який ця робота виконана. P = A/t Потужність в СІ вимірюється у ваттах. Названа ця одиниця на честь англійського винахідника Джеймса Уатта, який створив першу парову машину. Один ватт – це потужність, за якої за одну секунду виконується робота в 1 Дж. У техніці часто використовують кратні одиниці 1кВт=1000Вт; 1МВт=1000000Вт. Позасистемна одиниця, яка використовується – кінська сила. 1к.с.=736Вт. Двигун будь-якої машини характеризується потужністю від часток ватта і до сотень тисяч мегават. Відкрийте підручник на сторінці 165, мал.19.1. Що зображено? Дайте порівняльну характеристику потужностей. А яка спільна величина? Швидкість. Р=Fv – формула пояснює, для чого водій зменшує швидкість,коли автомобіль піднімається вгору або рухається поганою дорогою. Щоб збільшити силу тяги.

Розв’язування задач

Аристотель говорив: «Розум полягає не тільки знанні, а й в умінні застосовувати ці знання…» З уроків географії,біології, ви знаєте ,що в нашій місцевості водиться кріт – сліпий звір із широкими, вивернутими назовні долонями, справжній трудяга. Його маса 100г, довжина тіла 10-15см, а за рік виносить землі до 10т на 1га. Обчислимо потужність, яку він розвиває. Умови задач у вас на картках. Зверніть увагу на екран. Розглянемо потужності двигунів різних машин. Потужність двигунів обчислюється за іншою формулою, але характеризує швидкість виконання роботи по переміщенню заряду. Найпотужніший літак у світі АН 225 «Мрія». Ми повинні пишатися тим, що двигуни випускає наш Запорізький завод «Мотор-Січ». Визначне найбільшу і найменшу потужності.

Вдосконалення і контроль знань

Питання: - Що характеризує потужність? - За якою формулою обчислюється? - В яких одиницях вимірюється? - Хто розвиває більшу потужність: людина, яка піднімається по сходах, чи спортсмен такої ж маси, що стрибає з шестом? - Яка позасистемна одиниця потужності використовується?

Домашнє завдання

Опрацювати § 19, виконати №19.42(збірник І.М.Гельфгат, Л.Е.Генденштейн)

Рефлексія

Тепер давайте спробуємо відповісти на запитання: Чи досягли ви поставленої мети на уроці? Що вам у цьому допомогло? Чи знаєте ви тепер що таке потужність? А чи знадобляться вам ці знання надалі? В чому? Яке б означення потужності ви дали?

Тепер підрахуйте бали у своїх залікових картках. Дякую всім за роботу!

Додатки

Залікова книжка д/з: правильне розв’язання 2б відповіді на запитання (правильна відповідь)1б прислів’я, приказки(одне) 0,5б робота на уроці (правильна відповідь)1б. Картка Задача№1 За один рік кріт виносить10тонн землі на 1 га березового лісу. Обчисліть потужність, яку розвиває кріт, якщо висота нагорнутої землі 50см.

Задача№2 Автомобіль рухається зі швидкістю 20 м/с. При цьому двигун розвиває потужність 20 кВт. Якою є сила опору рухові?

Тестові завдання

У якому з випадків сила тяжіння виконує роботу? А) камінь лежить на землі; Б) шайба ковзає по льоду; В) яблуко падає з яблуні. 2. Коли робота не виконується? А) коли напрям дії сили і переміщення співпадають; Б) коли напрям дії сили і переміщення не співпадають; В) коли сила або переміщення дорівнюють нулю. 3. Якою може бути робота? А) тільки додатною; Б) тільки від’ємною; В) або додатною або від’ємною. 4. Чи залежить величина роботи від напряму сили і переміщення? А) залежить; Б) не залежить; В) інша відповідь. 5. Робота не виконується, якщо кут між напрямком сили і переміщення дорівнює: А) 180 градусів; Б) 30 градусів; В) 90градусів. 6. В системі СІ робота вимірюється: А) Па; Б) Н; В) Дж.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.