Критерии оценивания работ по медиафестивалю для учеников, 2012-2013

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

НАПРЯМ"ТЕЛЕБАЧЕННЯ"

Критерії:

 • Відсутність чужих текстів, фото-, відео зйомки (якщо таке необхідне – варто зазначати авторів використаних матеріалів).
 • Відповідність параметрам теми, ідеї, художньо-композиційної побудови;
 • Чітка композиційна побудова.
 • Відповідність цільовій аудиторії (як відповідь на питання: «А кому це потрібно?»).
 • Відсутність орфографічних помилок, розмовних, жаргонних слів та штампів.
 • Оригінальність підводки ведучого до сюжету.
 • Різкість, статичність, необхідна довжина кадрів.
 • Наявність різних планів (загальний, середній, дальній, крупний, макроплан).
 • Використання «ефектних» відео фрагментів.
 • Відсутність «стрибків» при зміні та «склейці» компонентів матеріалу.
 • Використання графічних зображень, малюнків, анімації.
 • Застосування спеціальних відео ефектів та відео переходів у роботі.

НАПРЯМ "РАДІО" (У ФОРМАТІ АУДІОЗАПИСУ)

Критерії:

 • Акутальність і повнота розкриття теми.
 • Відповідність цільовій аудиторії.
 • Використання художньо-зображальних засобів (музика, шуми, документальні записи).
 • Вдала структура матеріалу.
 • Індивідуальність стилю.
 • Літературна майстерність викладу.
 • Відсутність мовних помилок.
 • Оригінальність форми.
 • Загальне враження.

НАПРЯМ "ДРУКОВАНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ"

"Кращий друкований молодіжний журнал"

Критерії:

 • Концепція журналу (архітектоніка, композиція, верстка, кольористика, шрифти).
 • Вдалий заголовковий комплекс (назва журналу, рубрики, тематичні сторінки, заголовки).
 • Вдала структура проблемно-тематичного комплексу:
 1. соціальна актуальність й значущість проблемно-тематичного контенту;
 2. уміння знаходити новини, добирати цікаві факти;
 3. визначати характерні деталі; висвітлювати актуальні проблеми;
 4. формулювати аргументовані висновки.
 • Якість і естетичне сприйняття ілюстративного матеріалу:фотографічні, графічні й художні матеріали та елементи оформлення.
 • Жанрова своєрідність матеріалів (жанрова організація текстів, відповідно до специфіки друкованого органу).

"Кращий електронний молодіжний журнал"

Критерії:

 • Технічне забезпечення концепції журналу (вміння застосовувати технічні можливості електронного журналу, тобто гіпертекст, гіперпосилання тощо).
 • Концепція журналу (композиція, архітектоніка).
 • Вдалий заголовковий комплекс (назва журналу, рубрики, тематичні сторінки, заголовки).
 • Вдала структура проблемно-тематичного комплексу:
 1. соціальна актуальність й значущість проблемно-тематичного контенту;
 2. уміння знаходити новини, добирати цікаві факти;
 3. визначати характерні деталі; висвітлювати актуальні проблеми;
 4. формулювати аргументовані висновки.
 • Якість і естетичне сприйняття ілюстративного матеріалу: фотографічні, графічні й художні матеріали та елементи оформлення.
 • Жанрова своєрідність матеріалів (жанрова організація текстів, відповідно до специфіки друкованого органу).
 • Дизайн:
 1. підбір кольору;
 2. оригінальність оформлення;
 3. наявність емблеми (логотипу);
 4. єдиний стиль оформлення.
 • Використання сучасних Інтернет-технологій:
 1. вставка роликів;
 2. проведення опитувань;
 3. вставка документів різних типів;
 4. вставка аудіо.

"Краща газетна / журнальна публікація на молодіжну тему"

 • Ідея та тема публікації (уміння знаходити новини, добирати соціально-значущі, цікаві факти; визначати характерні деталі; висвітлювати актуальні проблеми, формулювати аргументовані висновки).
 • Глибина й повнота розкриття теми (розуміння й розкриття теми й ідеї твору (концепція, сюжет).
 • Наявність особистісного у творчості автора (оригінальність тематичної інтерпретації, композиції тексту, висновків, наявність жанрових ознак).
 • Жанр публікації (наявність жанрової своєрідності, рівень доказовості й аналітичності).
 • Уміння грамотно викладати думки (знання орфографії й пунктуації, лексична й стилістична вправність).

Номінація "Соціальнтий плакат"

Критерії:

 • Відповідність тематиці.
 • Актуальність щодо сучасних соціальних реалій.
 • Аполітичність.
 • Інформативність.
 • Ступінь позитивності.
 • Ступінь толерантності.
 • Оригінальність і яскравість комунікаційної ідеї.
 • Якість художньо-технічного виконання.

НАПРЯМ "АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР"

"Краща анімація

Критерії:

 • Відповідність тематиці.
 • Актуальність і значимість теми, громадська позиція.
 • Виразність засобів подачі (художній рівень, дизайн елементів оформлення, гармонійне поєднання кольорів, якість композиційного рішення).
 • Аргументованість та глибина розкриття змісту роботи.
 • Форма та оригінальність представлення роботи (глибина ідеї роботи, образність, індивідуальність творчого мислення).
 • Технічна складність: використання сучасних програмних продуктів та платформ, прийоми анімації, звукові та спец. ефекти.
 • Сценарій роботи (закінченість, логічність, детальна опрацьованість та оригінальність сценарію).

"Відеофільм"

Критерії:

 • Відповідність теми твору, тематиці медіафестивалю, його цілям і завданням.
 • Актуальність теми.
 • Відповідність твору «задумці» автора.
 • Рівень операторської роботи (еекспозиція, цветобаланс, композиційна точність побудови кадру, використання операторських прийомів).
 • Драматургічна вибудованість, складність експлікацій, внутрі- та міжкадрова динаміка, цілісність твору.
 • Динаміка зміни планів і їх крупності, монтажні переходи, доцільність і якість використання технічних прийомів монтажу.
 • Достовірність акторської гри, відповідність образу.
 • Наявність, доцільність та технічна якість запису мови, музичного супровіду.

Відеофильм, знятий з мобільного телефону"

Критерії:

 • Відповідність теми твору, тематиці медіафестивалю, його цілям і завданням.
 • Актуальність теми та цілісність твору.
 • Відповідність твору «задумці» автора.
 • Рівень операторської роботи.
 • Оригінальність сценарію.

"Кращий фоторепортаж на молодіжну тему"

Критерії:

 • Відповідність темі.
 • Динамічність.
 • Оригінальність художнього рішення.
 • Якість зображення.

Напрям "Інтернет-творчість!"

"Актуальний вики-проект"

Критерії:

 • Частота оновлення інформації.
 • Дотримання авторських прав.
 • Корисність інформації.
 • Структурованість інформації.
 • Дизайн:
 1. підбір кольору;
 2. оригінальність оформлення;
 3. наявність емблеми (логотипу);
 4. єдиний стиль оформлення.
 • Використання категорій.
 • Наявність сторінок для обговорення.
 • Використання сучасних Інтернет-технологій:
 1. вставка роликів;
 2. проведення опитувань;
 3. вставка документів різних типів;
 4. вставка аудіо.

"Кращий молодіжний тематичний сайт" (веб-сторинка)";

Критерії:

 • Дизайн:
 1. підбір кольору;
 2. оригінальність оформлення;
 3. наявність емблеми (логотипу);
 4. єдиний стиль оформлення.
 • Наявність гостевої книги.
 • Наявність та активність форуму.
 • Можливість коментувати пости.
 • Використання сучасних Інтернет-технологій:
 1. вставка роликів;
 2. проведення опитувань;
 3. вставка документів різних типів;
 4. вставка аудіо.

"Кращий авторський блог"

Критерії:

 • Дизайн:
 1. підбір кольору;
 2. розмір блоків;
 3. оригінальність оформлення;
 4. наявність логотипу;
 5. єдиний стиль оформлення.
 • Використання гаджетів.
 • Використання тегів.
 • Активність спілкування.
 • Використання сучасних Інтернет-технологій:
 1. вставка роликів;
 2. проведення опитувань;
 3. вставка документів різних типів;
 4. вставка аудіо.
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.