Культура читання

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

У журналах, газетах, спеціальних виданнях багато пишуть про читання сучасного читача. Ці слова стали звичними, і багато людей не задумується про їх значення. Що ж таке культура читання.? Культура читання- це частина загальної культури людини, яка являє собою комплекс навиків роботи з книгою, правильний вибір тематики, систематичність і послідовність читання, уміння швидко знаходити потрібну інформацію за допомогою бібліографічних посібників, вміння користуватися довідково-бібліографічним апаратом, максимально сприймати прочитане Культура читання сучасного учня – це уміння працювати не тільки з книгою, але й з періодикою і іншими носіями інформації. Виділяти головне в тексті, робити примітки, конспектувати, складати план цитувати , робити висновки з прочитаного. Якими ж навиками і вміннями повинен володіти сучасний користувач? Це видно на схемі «Культура читання» Постійно чуєш питання чому діти не читають, або читають дуже мало. Років двадцять тому читання складало значну частину повсякденного життя дітей, підлітків і дорослих. А зараз небажання читати, особливо художню літературу, стало повальним.

Це і зрозуміло. Ми живемо у вік великого впливу відео і аудіо культури, яка витісняє все інше. У дітей не вистачає часу для бесід і обговорення книг.

В історії розвитку цивілізації пройшло декілька кардинальних змін у сфері обробки інформації, які отримали назву інформаційних революцій. Перша інформаційна революція—винахід письма. Друга—винахід книгодрукування. У 15 ст. сучасники разом з радістю відчули страх і сумніви з вимиранням рукописної книги, яку переписували , вкладаючи душу. Друкована книга здавалася їм механічною, бездушною, безликою. 20 ст. проходить така ж зміна—четверта інформаційна революція—винахід мікропроцесорної техніки і поява персонального комп’ютера. „Суперниками” книги стали електронні комунікації. Складається новий віртуальний читач, який отримав вільний доступ до електронних каталогів бібліотек світу. Формується новий читач

Читач — споживач — користувач

Традиційна бібліотека школи, як заклад культурної та просвітницької діяльності не може надати всього спектра інформації, яка необхідна сучасному учневі, не може забезпечити вільного та повного обміну інформації. Поповнення бібліотечного фонду за рік дуже маленьке, через брак коштів, передплата періодичних видань зведена до мінімуму. Тож постає питання, які інформаційні послуги може набати шкільна бібліотека сьогодні? Яким би сучасним не було обладнання бібліотеки , душею цього закладу повинен бути бібліотекар—привітний, усміхнений, сучасний, який володіє сучасними новітніми технологіями. А шкільні бібліотеки просторими світлими, великими, де би панувала затишна сімейна атмосфера. Діти люблять читати книги яскраві, з гарними ілюстраціями, надруковані на якісному папері, на доступній для їх віку, мові. Для того, щоб повернути смак до читання, треба перемогти страх нескінченності. Час, який діти затратять на читання книги для них здається безконечним. Видатний французький письменник і вчитель Даніель Пеннак дає пораду; „Виберіть таке видання, де крупний шрифт, великі поля, багато повітря на сторінках. На перший погляд книга, як айсберг величезна. Але починаєш читати і айсберг тане на очах!”. Особливої актуальності на сучасному етапі набуває літературний розвиток молодших школярів, коли спостерігається значне поширення ІКТ і телебачення, що вимагає мінімум інтелектуальних зусиль, привчає учнів до пасивного сприймання інформації, призводить до падіння читацької культури та зниження інтересу до літератури. Для сприйняття необхідні спеціальні уміння, літературні здібності. Вміння працювати з книжкою, знати її будову. Потрібно піднімати культуру читання проведенням бібліотечних уроків, інтегрованих уроків у шкільній бібліотеці

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.