Методичне об'єднання вчителів Захисту Вітчизни Приазовського району

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

 


Орешков Геннадий.jpg
Руководитель районного объединения
Орешков Геннадій Олександрович 


ПРОБЛЕМНА ТЕМА РАЙОНУ:

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ТА УЧНІВ."


Регіон: Україна, Запорізька область, Приазовський район  

Місце роботи: Ботієвська ЗОШ

Посада: вчитель фізичної культури., спеціаліст І категорії

Контакти: тел. роб. 1-45  


Содержание

 == Склад РМО =

1. Шевченко Володимир Миколайович - Нововасилівський НВК ```Гармонія```

2. Анєнков В.Г. Приазовська школа ```Азимут```

3. Мєшков О.М. Олександрівська ЗОШ

4. Ангеловський Г.В. Ганнівська ЗОШ

5. Орешков Г.О. - Ботієвська ЗОШ

6. Міхов С.А. Богданівський НВК

7. Коноваленко Г.В. Воскресенська ЗОШ

8. Сивун М.І. Володимировська ЗОШ

9. Черепян В.Л. Гірсівська ЗОШ

10. Манов П.М. Дівнинська ЗОШ

11. Кірилюк Ю.П. Надєжденський НВК

12. Бордюг В.П. Приазовська ЗОШ №2

13. Маглей В.М. Розівська ЗОШ

14. Охріменко Олександр Вікторович - Степанівська Перша ЗОШ І-ІІІ ступенів

15. Мамонов Ю.О. Чкалівський НВК

16. Динчєв С.І. Шевченківська ЗОШ

17. Плачков В.П. Ганно-Опанлинський НВК

18. Фефелов С.Л. Новоспаська ЗОШ

19. Чекір Ю.І. Дунаєвська ЗОШ


Наша діяльність

1. Робота над проблемною темою району

2. Проведення уроків предмета "Захист Вітчизни"

3. Участь у військово-патріотичному вихованні молоді

4. Участь у диспансеризації та приписці допризовної молоді

5. Проведення військово-спортивного турніру

6. Проведення та участь у спартакіаді допризовної молоді 7.Методичні рекомендаціі у 2016-2017 році.Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Захист Вітчизни» у 2016-2017 навчальному році в Захист Вітчизни, Файли 18.08.2016 2,442 Переглядів

Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Захист Вітчизни» у 2016-2017 навчальному році Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437 Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни… Святослав Вакарчук У Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу, тому незважаючи на те, чи будуть учні проходити військову службу у Військовій організації держави чи ні, до захисту своєї Вітчизни вони повинні бути готовими завжди. Проблема національної безпеки є однією з ключових у розвитку будь-якого суспільства. Суспільна система, що нездатна забезпечити власну національну безпеку, завжди перебуває на межі ризику свого припинення. Метою предмета «Захист Вітчизни» є не тільки необхідність теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок, високої патріотичної свідомості. Мета предмета досягається глибоким та осмисленим вивченням матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на розділи, кожний з яких має свої завдання. Відповідно до мети сформовано завдання предмета: – підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу; – підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі. Навчальний предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим і включається до інваріантної частини навчального плану та викладається протягом трьох періодів – у 10-11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від 29.05.2014 № 657, на вивчення предмета у 2016/2017 навчальному році передбачено: у класах з військово-спортивним профільним навчанням – 2 год. на тиждень; у класах всіх інших напрямів – 1,5 год. на тиждень. Кількість годин може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану. Зміст програмового матеріалу, у залежності від матеріальної бази, регіональних особливостей тощо і може бути змінений на 20 відсотків. Послідовність вивчення тем учитель предмета «Захист Вітчизни» коригує самостійно (в межах року навчання).

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua). Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: загальнодержавний методично-інформаційний журнал «Оборонний вісник» та ін. Зокрема у щомісячному виданні Центру військової політики та політики безпеки (ЦВППБ) журналі «Оборонний вісник» міститься широкий спектр інформації військової сфери, яка може використовуватися вчителями і учнями загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки та проведення уроків з предмета «Захист Вітчизни». Особливістю видання є поєднання інформаційних, аналітичних матеріалів, новин сектора безпеки і оборони України та за військові структури (формування) провідних країн світу. Допоміжним матеріалом для вчителів буде тематичний розділ з вичерпною, підготовленою профільними фахівцями інформацією, в обсягах та змістом навчального матеріалу та періодичністю відповідно до річного тематичного плану. Розділ журналу “Мій погляд”, Internet- сторінка сайту ЦВППБ (www.defpol.org.ua) та електронна адреса (е-mail: info@defpol.org.ua) відкрита для налагодження зворотного зв’язку з аудиторією читачів, обговорення з ними проблемних питань та висвітлення досвіду з питань організації військово-патріотичного виховання, а також для надання відповідей, що виникатимуть під час підготовки до проведення та викладання предмета «Захист Вітчизни». На основі визначених головної мети і завдань та відповідно Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями: основи військової справи та військово-патріотичне виховання; основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях; основи медичних знань, надання домедичної допомоги. Вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводиться окремо для юнаків та дівчат (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни» (з уточненням «Основи медичних знань» для дівчат). Разом з тим, дівчата, за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) та відповідно до рішення педагогічної ради навчального закладу, можуть навчатися за програмою для юна­ків (тематичний план №1). Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, можуть вивчати предмет за програмою для дівчат (тематичний план №1) «Основи медичних знань». Предмет «Захист Вітчизни» викладається протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Навчально-польові заняття (збори) можна проводити поетапно (по мірі вивчення тем або розділів), у кінці першого семестру та навчального року, за рахунок літньої практики (10 клас). Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин. Юнаки вивчають такі розділи: Збройні Сили України на захисті Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту. Дівчата – основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; домедична допомога у надзвичайних ситуаціях; допомога хворим та догляд за хворими. Основи цивільного захисту, як розділ програми, для групи юнаків і для групи дівчат є спільним. Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» також передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах. Розділ програми «Військова топографія» має навчити розуміти, читати і знати топографічну карту. Учитель має пояснити учням значення відповідних знань під час проходження військової служби та під час воєнних дій. Необхідно роз’яснити учням важливу роль і значення топографічних карт у проведенні військових операцій (зокрема на прикладі АТО) та вказати на виняткову її важливість при переміщенні по території військових з’єднань на рівні роти, полку, батальйону. При поясненні розрахунку азимуту необхідно пояснити учням, що відповідні знання є необхідною умовою для виконання бойових завдань артилерійськими розрахунками та при переміщенні, відповідно до наказів військового керівництва. Необхідно пояснити учням, що вміння визначити місцевий час та його розрахунок є важливим елементом формування та реалізації відповідних завдань, що стоять перед підрозділами Збройних Сил України у воєнний час. Слід вказати на виняткове велике значення сучасних технологій зі збору та оброблення космічних і авіаційних знімків на територію проведення бойових дій з метою локалізації військових підрозділів та бойової техніки противника. Практичне закріплення вмінь та навичок з військової топографії здійснюється під час проведення військово-польових занять (зборів). Стрільба з автомата та малокаліберної гвинтівки проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах за планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини, начальником вищого навчального закладу), органом управління освітою і керівником навчального закладу. З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року проводяться навчально-польові заняття (збори), у тому числі, з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки тощо. Їх організація і проведення планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог. Для більш ефективної організації навчально-польових зборів рекомендуємо визначити школи міста (району), на базі яких проводитимуться заняття, залучивши до них учнів з інших шкіл, об’єднавши їх у навчальні взводи й відділення. Урок, як основна організаційна форма предмета «Захист Вітчизни», в усіх загальноосвітніх навчальних закладах починається з шикування, виконання гімну України, перевірки готовності класу до уроку і тренування за тематикою уроку протягом 3-5 хв. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. З метою підвищення протимінної безпеки населення та дітей Міністерство освіти і науки рекомендує у загальноосвітніх навчальних закладах спланувати цикл уроків та виховних заходів присвячених поводженню учнів з вибухонебезпечними предметами на які учні можуть наразитися. Для проведення уроків рекомендовано використовувати відеоматеріали з питань протимінної безпеки для загального населення та дітей, що розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій, ОБСЄ, ЮНІСЕФ та отримали статус соціальної реклами від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення. З цими матеріалами можна ознайомитись в Інтернеті за посиланнями: www.dropbox.com-1; www.dropbox.com-2; www.dropbox.com-3. Основними функціями оцінювання є контролююча, навчальна, діагностична і виховна. При оцінюванні навчальних досягнень з предмета «Захист Вітчизни» вчителем оцінюються: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Під час оцінювання рекомендується: здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня такі умови, які відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичного підготовленості, стану здоров’я; конкретизувати завдання, визначеного змістом даного уроку, за яке учня буде оцінено; застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про оцінку з коротким аналізом виконання учнем рухової дії); врахувати: особисті досягнення учнів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки потрібно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків: Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю. Обов’язкова присутність медичного працівника. Проведення розминки. При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів. Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів. Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні такої роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між обласним департаментом (управлінням) освіти і науки та обласним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Вчителям захисту Вітчизни рекомендуємо надавати організаційно-методичну допомогу та брати участь у проведенні в навчальних закладах Уроків мужності (лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»), які стануть фундаментом формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави. Темами цих уроків мають бути мужність українських військових та добровольців, їх вірність Присязі українському народові, готовність віддати життя за мир і спокій в Україні, а також героїзм простих українців (волонтерів), які з перших днів антитерористичної операції допомагають забезпечувати війська захисним спорядженням, ліками, продовольством та, не зважаючи на ризик, вивозять їз захоплених міст і сіл мирних громадян. Варто згадати і про українців, які приймають у себе родини, що вимушені покинути свої рідні домівки. Лейтмотивом уроків має стати любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави. Форми проведення Уроків мужності можуть бути різноманітними, на вибір навчального закладу: зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами, відвідання військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань в рамках проведення заходів антитерористичної операції та проходять реабілітацію, виступи дитячих творчих колективів, написання листів до вояків у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому». Всі заходи мають враховувати вікові та психологічні особливості дітей. Радимо анонси про проведення Уроків мужності розміщувати на офіційних сайтах органів управління освітою, навчальних закладів. Безпека під час проведення навчальних занять із предмета «Захист Вітчизни» забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням заходів, що визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними керівництвами та настановами. Керівники навчальних закладів зобов’язані вживати заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та добиватися їх суворого виконання. Перед початком занять керівник навчального закладу зобов’язаний особисто впевнитись, що для цього створені безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання. Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях несуть учителі предмета «Захист Вітчизни». Завантажити: Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Захист Вітчизни» у 2016-2017 навчальному році (Розмір: 22.3 KB, Завантажень: 498)


Наші документи

1. План роботи РМО 2014-2015н.р

2. План роботи РМО 2015-2016 н.р.

3. План роботи РМО 2016-2017 н.р. 4.Районний етап Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – спортивної патріотичної гри Українського козацтва « Сокіл» ( « Джура») МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл»(«Джура») Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура») проводиться на підставі доручення Президента України від 06 травня 2011 року № 1-1/860 щодо активізації роботи по відродженню і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.12 № 687 «Про затвердження положення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» та наказу Міністерства освіти і науки України від 31.03.14 р. №276 «Про внесення змін до положення про Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», на виконання пункту 2 наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді», відповідно до Рекомендацій з організації Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах України (лист МОН України від 17.02.2015 р. №1/9-78). Проведення Всеукраїнської гри консолідує діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, навчальних закладів і громадських організацій щодо вирішення проблем військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. 1. Мета: перевірка знань із військової історії та навичок військово-спортивної підготовки школярів на основі народних звичаїв та усвідомлення славного, героїчного минулого наших предків. 2. Завдання: - виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу; - шляхом свідомого пізнання і прийняття героїчного, лицарського, гуманістичного та демократичного славного минулого наших предків Українського козацтва, його традицій, культури, науки, військового мистецтва та господарювання духовно і морально піднятися до розуміння Української Національної Ідеї, до виховання національно свідомого громадянина України; - формування здорового способу життя, зміцнення духовного і фізичного здоров’я школярів; - популяризація та пропаганда туризму серед молоді. Учасники 1. У змаганнях беруть участь команди (далі рої) з числа учнів, вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, членів дитячо-юнацьких громадських організацій. Кількісний склад рою – 10 осіб: 8 дітей (не менше 2-х дівчат) та 2 керівники. Вікові групи учасників – джури козацькі (школярі середніх класів віком 11-15 років) та молоді козаки (школярі старших класів віком 16-18 років). Учасники повинні мати особисте та командне спорядження, необхідне для автономного проживання у польових умовах й облаштування табору та командне спорядження, необхідне для участі у військово-спортивних та туристсько-спортивних конкурсах Гри. У кожному рої визначається провідник – ройовий. 2. Керівники призначаються наказом навчального закладу, на яких покладається відповідальність за збереження життя та здоров'я учасників команди. Один керівник команди – вихователь, другий – фахівець з певного виду змагань, включений до програми Гри, який може залучатися до суддівства та роботи секретаріату Гри за рішенням ГСК. Документація та терміни її подання 1. Іменні заявки на участь команд у змаганнях виключно за формою (Додатку 4), завірені підписом і печаткою начальника рай.(міськ.) ВО або керівника навчального закладу, а також печаткою медичного закладу, подаються до мандатної комісії в день заїзду. Разом із іменною заявкою керівникам команд потрібно подати такі документи: -підсумковий протокол І районного/міського етапу Гри (додаток 3); -учнівські квитки, дійсні на 2016-2017 рр. або довідки з місця навчання на 2016-2017 рр. виключно за формою (додатку 3). Учнівські квитки, виготовлені поліграфічним способом, та довідки з місця навчання, мають бути завірені підписом директора навчального закладу та печаткою, що перекриває фотографію не менше ніж на третину. Також додатково повинна бути завірена печаткою інформація про рік навчання (кожен навчальний рік окремо). Цей документ учасники повинні мати при собі постійно на всіх етапах проведення Гри -страхові поліси від нещасних випадків на всіх учасників, дійсні на час проведення змагань. Умови страхування повинні передбачати страховий захист від нещасних випадків, які сталися під час занять спортом; -медичні книжки (копії, завірені печаткою керівника закладу) для керівників команд; -наказ закладу щодо участі команди в змаганнях, у якому зазначено про проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності з учасниками змагань (для команд КЗ «Центр туризму» ЗОР – журнал реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності з гуртківцями). Зміст Гри Учасники Гри змагаються у таких видах: 1. Військово-спортивні та туристсько-спортивні види: - впоряд (стройова підготовка; оцінка зовнішнього вигляду, одностроїв, зорганізованості та якості виконання впорядових наказів; виконання маршової патріотичної пісні); - смуга перешкод з використанням козацької легенди та подоланням перешкод; - «Рятівник» – змагання з надання першої долікарської допомоги та елементи рятувальних робіт. 2. Додаткові види: - гра «Відун»– інтелектуальні змагання з історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних збройних сил України. - «Бівак» (таборування – оцінка побуту, чистоти, доцільності розміщення, дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан спорядження, особистих речей, посуду тощо). - Ватра («У колі друзів») – представлення творчо-мистецького звіту рою. - «Добре діло» – конкурс на кращий звіт про доброчинні справи під гаслом, що виконувались відповідно до ідейних принципів козацького лицарства. - «Конкурс козацької пісні» – конкурс на краще виконання народних та авторських українських пісень на тему козацтва. - «Стрільба» – змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки по мішені на дистанції 10 метрів. Умови проведення технічних етапів і конкурсів 1. «Впоряд» (5-7 хв.) – змагання з індивідуальних дій та дій у складі рою проводяться за навчально-методичним посібником «Муштровий впоряд дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Українського козацтва» (упорядник – С. П. Рудюк). Час на виконання обов’язкового завдання – 3 хв., творчого завдання – 4 хв. Обов’язкове завдання повідомляється рою на початку змагань. Творче завдання готується командою заздалегідь. Участь у зазначеному змаганні бере рій у складі 8 чол. Усі накази подає ройовий. Обов'язкове завдання – це виконання прийомів у складі рою. Творче завдання може бути представлене у вигляді монолітного та чіткого показу різноманітних елементів впоряду у складі рою під супровід барабанного бою чи під музику. Оцінка виставляється від 1 до 4 (незадовільно, задовільно, добре, дуже добре) за такими критеріями: • в обов’язковому та творчому завданнях оцінюється зовнішній вигляд, однострій, організованість та якість виконання впорядових наказів; • виконання маршової патріотичної пісні. На завершення показу виконується марш рою стройовим кроком з маршовою патріотичною піснею. Бажано використовувати козацьку тематику пісень. Перемагає рій, який в сумі набирає найбільше балів. Порядок виконання: рій виходить на місце для показу стройових прийомів у колоні по двоє за командою «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, ходом – РУШ!». Після виходу на визначене місце ройовий подає команди: «РІЙ – СТІЙ, право-(ліво-) РУЧ, СПОЧИНЬ, ЗАПРАВИТИСЬ!». Вийшовши на середину ладу (строю), ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО! Рій (проголошує назву), наш девіз (звучить девіз). Рівняння до СЕРЕДИНИ!»; підходить до судді конкурсу та доповідає про готовність рою: «Пане суддя! Рій (назва) до участі в конкурсі "Впоряд" готовий! Ройовий (називає своє прізвище)». Суддя подає команду: «СПОЧИНЬ!». Ройовий дублює команду: «СПОЧИНЬ! Рій – РОЗІЙДИСЬ». Після цього рій виконує прийоми в такій послідовності: • шикування в однолаву; • розмикання і змикання рою; • перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки; • повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись); • крок на місці; • перешикування в колону по двоє; • проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху; • проходження з виконанням ладової пісні (по завершенні творчого завдання). Шикування в однолаву Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: «Рій – ДО МЕНЕ» (За цією командою джури бігом збираються до ройового). Ройовий подає команду: «Рій, у лаву – ЗБІРКА». (Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік чолової лінії шикування, рій шикується ліворуч від ройового. З початком шикування ройовий виходить із ладу й стежить за шикуванням рою). Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ». (За цією командою усі, крім правокрилового, повертають голови праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) вирівнюючись. Під час вирівнювання джури можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік). Після закінчення вирівнювання рою подається команда: «СТРУНКО!» Ройовий завершує виконання прийомів командою: «СПОЧИНЬ!». За цією командою всі джури швидко ставлять голову прямо). Розмикання і змикання рою Ройовий стає перед ладом і подає команду: «Рій, вліво на два кроки розім-КНИСЬ». (За командою всі джури, за винятком того, від якого здійснюється розмикання, повертаються в зазначений бік, рівночасно з постановкою ноги повертають голову до чола ладу і йдуть пришвидшеним півкроком, дивлячись через плече на того, хто йде ззаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде ззаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки було зазначено в команді, й повертається праворуч). Ройовий подає команду: «Рій, вправо зім-КНИСЬ».(За командою всі джури, за винятком того, до якого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого пришвидшеним півкроком підходять на встановлений для зімкненого ладу проміжок і в міру підходу самостійно зупиняються та повертаються ліворуч). Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» Ройовий завершує виконання командою: «СПОЧИНЬ!». Перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки Ройовий подає команду: «Рій, до двох – ВІДЛІЧИ». (Відлік починається з правого крила: кожний джура, швидко повертаючи голову до джури, який стоїть ліворуч від нього, називає свій номер і швидко ставить голову просто (прямо), крайній лівого крила голову не повертає). Ройовий подає команду: «Рій, у дволаву – ШИКУЙСЬ». (За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати ззаду за першими номерами, й приставляють ліву ногу). Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО». Ройовий подає команду: «Рій, в однолаву – ШИКУЙСЬ».(За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок вліво, не приставляючи правої ноги, крок вперед й приставляють ліву ногу). Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» Ройовий завершує виконання командою: «СПОЧИНЬ!». Повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись) Ройовий подає команду: «Рій, право-РУЧ». (За виконавчою командою всі джури повертаються праворуч). Ройовий подає команду: «Рій, ліво-РУЧ». (За виконавчою командою всі джури повертаються ліворуч). Ройовий подає команду: «Рій, обернись, ЗАПРАВИТИСЬ». (За виконавчою командою всі джури повертаються через ліве плече на 180 градусів. Під час вирівнювання рою після виконання команди «обернись» у наступній команді вказується на бік рівняння, наприклад: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ»). Ройовий подає команди: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!». Крок на місці Ройовий подає команду: «Рій, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, на місці ходом-РУШ». (За виконавчою командою всі джури крокують на місці). Ройовий подає команду: «Рій – СТІЙ!». (За виконавчою командою, подається під ліву ногу, всі джури приставляють праву ногу і зупиняють крок на місці). Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!». Перешикування в колону по двоє Ройовий подає команду: «Рій – РОЗІЙДИСЬ». Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: «Рій – ДО МЕНЕ» (За цією командою джури бігом збираються до ройового). Ройовий подає команду: «Рій, в колону по двоє – ЗБІРКА». (Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік руху рою, рій шикується за ройовим по двоє). Ройовий з початком шикування повертається до рою і подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!». Ройовий розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, ходом– РУШ!». (За виконавчою командою ройовий виводить рій на вихідну позицію для проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху). Проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху (Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом, ройовий стоїть перед хорунжим). Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, рівним кроком – ходом РУШ!». (Рій починає рух у встановленому напрямку). При наближенні рою до судді ройовий повертає голову вправо (в напрямку до судді) і подає команду: «Рій, вправо – ГЛЯНЬ!». (За виконавчою командою ройовий прикладає праву руку до головного убору, хорунжий і права колона рою тримає голову прямо, а ліва колона повертає голову праворуч). Після проходження рою за межі суддів ройовий подає команду: «Рій – СПО-ЧИНЬ!». (За виконавчою командою ройовий опускає праву руку, ліва колона рою повертає голову прямо, рій крокує на встановлене місце). Проходження з виконанням ладової пісні (Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом (мал.3), ройовий стоїть перед хорунжим). Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, з піснею – ходом РУШ!». (Рій починає співати пісню з початком руху). Після проходження рою за межі суддів ройовий подає команду: «Рій – СПОЧИНЬ!». (За виконавчою командою рій припиняє співати пісню і крокує на встановлене місце). «Смуга перешкод». У конкурсі беруть участь 6 учасників команди. Час проходження дистанції фіксується секундоміром. Дистанція складається з таких етапів: - Маятник. Етап обладнано контрольними лініями на початку і в кінці етапу. Маятник організований силами суддівської колегії. Ширина перешкоди до 4-х метрів. Команда проходить етап з передачею мотузки. Технічними помилками є: зрив (будь-які торкання учасником рельєфу між контрольними лініями), втрата маятнику, заступ за лінію перешкод. Кожен учасник має право на три спроби. Штрафні бали не нараховуються. - Визначення відстані та висоти. Визначається відстань від точки знаходження до недоступної точки (наприклад, на іншому березі річки). Біля точки знаходження команді надається вільний простір дистанції для замірів. Судді визначають відстань або висоту після проходження етапу усіма командами. Помилка до 10% не штрафується. За кожен наступний 1 м команда отримує 1 бал штрафу (20 секунд). - Подолання заболоченої місцевості по жердинах. Етап обладнано сьома поперечними колодами. Перша і остання колода виконують роль контрольних ліній. Команді надається 6 жердин, за допомогою яких вони повинні переправитися на інший бік не торкаючись землі. За кожне торкання до землі одною ногою команда отримує штраф – 15 с. Якщо учасник став на землю двома ногами, то штраф збільшується до 30 с. - Рух по пластунські через коридор з обмеженою висотою. Етап обладнано коридором з натягнутим павутинням на відстані 50 см. від рівня землі. Кожен учасник повинен пролізти по пластунські через коридор не торкаючись павутиння. За кожне торкання команда отримує 15 с. штрафу. - Рух на фініш гусячим кроком. Етап обладнаний двома контрольними лініями на відстані від 30 до 60 м. Завдання команди полягає у тому, щоб подолати цю відстань гусячим кроком. 4. «Рятівник» – змагання з надання першої долікарської допомоги (відповідь на питання) та демонстрація елементів рятувальних робіт (на підставі жеребкування завдань). У конкурсі беруть участь 6 осіб, із них не менше 2-х дівчат. Рій витягує картку і одночасно виконує завдання. Завдання складається із двох частин: 1. Теоретичний тур (можливі завдання): правила надання першої допомоги при опіках, тепловому та сонячному ударах, відмороженнях, переохолодженні, ураженні електричним струмом, утопленні, тривалому здавленні окремих частин тіла, гострому болі в животі, отруєнні хімічними продуктами, їжею, грибами, ягодами, укусах отруйних змій, комах та павуків. 2. Практичний тур (можливі завдання): накладання пов’язок на голову, передпліччя, ліктьовий, плечовий, колінний, гомілкостопний суглоби, накладання джгута на стегно. Кожну помилку суддя вказує рою та сигналізує підняттям руки, секретар заносить результати у протокол. 3. Після виконання завдань рій проходить швидкісний етап: накладання шини (при переломах плеча, передпліччя, стегна, гомілки) та транспортування потерпілого через яр (іншу перешкоду – буде вказана за 1 год. до початку змагань) на ношах, виготовлених із двох жердин та двох брезентових курток (штормівок) або шматка брезенту. Потерпілий визначається роєм, йому заборонено виконувати будь-які дії, що полегшують роботу рою. Штрафи: заступ обмежувальної лінії – 1 бал, рух поза обмежувальною лінією – 10 балів, падіння – 3 бали, торкання потерпілим рельєфу або поверхні води будь-якою частиною тіла при транспортуванні на ношах – 1 бал, потерпілий надає допомогу команді – 3 бали, невірні дії супроводжуючого (супроводжуючий знаходиться на відстані, що не дозволяє контролювати стан потерпілого – 3 бали). Один бал прирівнюється до 10 сек. часу. Витратні матеріали суддівські. Враховується час виконання завдань, проходження швидкісного етапу та штрафні бали. Рій, що перевищив ліміт часу, отримує штраф 30 балів. 5. «Відун» – інтелектуальні змагання з історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних Збройних Сил України у формі гри « Брейн-ринг»). До участі у конкурсі допускаються команди з 6 учасників. У конкурсі одночасно беруть участь всі команди. Суддя вголос ставить перше питання. На обговорення питання дається 1 хвилина. По закінченні часу обговорення кожній команді дається 10 секунд, щоб записати свою відповідь на папері і здати судді. Після чого суддя оголошує правильну відповідь і ставить наступне питання (всього їх 5-6). За кожну правильну і повну відповідь команда отримує по 2 бали, за неповну – 1 бал, за неправильну відповідь чи її відсутність – 0 балів. Якщо за результатами відповідей на основні питання визначити переможців не вдається, суддя ставить додаткові питання командам, що за кількістю набраних балів претендують на призові місця. 6. «У колі друзів» – представлення творчо-мистецького звіту рою. У конкурсі бере участь вся команда. Перед конкурсом проводиться жеребкування, у ході якого визначається послідовність виступу команд. Тривалість виступу (програми) для кожної групи 5-10 хвилин. Представлення рою. Команда повинна представити свою атрибутику - назва, відзначка, ройовий клич-девіз, ройове гасло-позивний, прапорець встановленої форми з своїми барвами, типову форму – однострій, основні напрямки роботи, над якими працює група. Оцінюється: - атрибутика рою (до 5 балів); - змістовність (до 5 балів); - артистизм виконавців, чіткість виконання (до 5 балів). 7. «Добре діло». Письмовий конкурсний звіт (підтвердження). Звіт повинен бути зроблений заздалегідь і у оформленому печатному вигляді представлений суддям. Звіт складається у письмовій формі. Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 15 сторінок, в тому числі текстової частини – 10 сторінок. Звіт повинен бути друкованим та бажано на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt інтервал - 1,5), мати формат аркуша А-4 і пронумерованим разом з додатками. Нумерація наскрізна і повна. Звіт повинен мати такі структурні елементи: • титульна сторінка; • анотація; • довідкові відомості; • фотографії; • опис доброго діла (сценарій заходу); • додатки, що демонструють суспільну значимість Доброго діла; • підсумки, висновки, рекомендації. 7.1. Текстова частина повинна носити діловий характер. Опис та розповідь про цікаві події та учасників може мати нарисовий характер. 7.2. Титульна сторінка. На титульній сторінці дається назва регіону, повна назва навчального закладу чи організації, де рій був паспортизований, загальна назва Доброго діла (заходу), місце, термін проведення, прізвище, ім’я, по батькові виховника, його посада, домашня адреса, контактний телефон, E-mail: за формою: 7.3. Анотація. В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея доброго діла (проведеного заходу). Обсяг – до 0,5 сторінки. 7.4. Зміст. У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються. 7.5. Довідкові відомості про: • місце та адресну спрямованість; • час та тривалість; особливі умови проведення; • список рою, де вказати прізвище, ім’я, по батькові, навчальний заклад, клас; назва навчального закладу чи організації, завдання яких виконував рій, короткий зміст завдання. 7.6. Фотографії. Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету даного Доброго діла, проведеного заходу, відображати зміст та конкретну участь кожного. Фотографії повинні мати підписи об’єктів, містити пояснення, мати нумерацію. У звіті фотографії розміщуються у хронологічному порядку в місцях, де на них є посилання. Розмір фотографій від 13х18 см до 21х29,7 см. 7.7. Опис Доброго діла (заходу). обґрунтування вибору;матеріали про виконану роботу, бажано у формі нарису, що докладно розкриває тему. 7.8. Додатки. - висвітлення у ЗМІ; - рішення місцевих органів влади, суспільний резонанс. 7.9. Підсумки, висновки, рекомендації. Розділ повинен відмітити найбільш характерні особливості саме цього Доброго діла (заходу). Розділ містить короткий підсумок роботи, висновки, рекомендації. У форму написання звіту про «Добре діло» та умови підбиття підсумків можуть вноситись зміни організаторами цього конкурсу. Перелік видів змагань і конкурсів, їх детальний опис, умови заліку та підбиття підсумків (результатів) при проведенні підсумкових (фінальних) заходів навчальним закладом визначаються організаторами напередодні, але не пізніше ніж за добу до проведення. 8. «Стрільба». Виконується стрільба з пневматичної гвинтівки по мішені №6 або №8 на дистанції 10 метрів. • Час стрільби – 5 хв. • Кількість учасників – 6. • Кількість позицій для стрільби – 6. • Пострілів – 8 (3 – пристрілочні, 5 – залікових). • Мішеней – 2 (пристрілочна – П, залікова – З) (мішень може бути одна, яка після пристрілочних пострілів буде відмаркована). • Положення – лежачи з упору. 9. «Конкурс козацької пісні» – конкурс на краще виконання народних та авторських українських пісень на тему козацтва. У конкурсі бере участь вся команда (6-8 осіб). Конкурс може проводитись біля вечірнього вогнища. Перед конкурсом проводиться жеребкування, у ході якого визначається послідовність виступу команд. Кожна команда виконує одну пісню. Участь всіх членів команди у виконанні пісні обов’язкова. Дозволяється використання будь-якого акомпанементу (крім фонограм). У разі необхідності команда може запросити для акомпанування (без підтримки голосом) власного керівника, представника чи керівника іншої команди, або члена ГСК. Перед виконанням кожна команда повинна сказати декілька слів про пісню: хто автор, чому обрали саме цю пісню, цікаві події, пов'язані з цією піснею тощо. Критерії оцінки виступу команд: 1. Відповідність темі конкурсу – 10 балів 2. Загальне враження (краса виконання, емоційність і т.д.) – 10 балів 3. Складність та театральність виступу – 10 балів Максимальна кількість балів за пісню – 30 балів Підведення підсумків 1. Оцінювання у конкурсах, змаганнях та естафеті здійснюється в балах. Призові місця та рейтинг місць команд визначаються за найбільшою сумою балів. Серед команд що посіли однакове рейтингове місце, переможець визначається за кількістю перших місць. Команди, які не взяли участі у конкурсі, змаганні чи естафеті, посідають останнє місце в рейтингу. 2. У командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» переможці визначаються за сумою часу, витраченого на проходження етапів дистанції та штрафного часу. При рівності результатів перевага надається тій команді, яка має меншу суму штрафного часу. 3. При кількості команд меншій трьох, ІІ і ІІІ місце не присуджується. 4. За порушення заходів безпеки та дисципліни Гри на команду, за рішенням суддівської колегії, накладаються штрафні санкції, включаючи дискваліфікацію команди. [править] Семінари

"Методика викладання прикладної фізичної підготовки на уроках курсу Захист Вітчизни"( на базі Орловської ЗОШ)

Наші розробки

Аналіз роботи РМО 2014-2015н.р.

Аналіз роботи РМО 2015-2016н.р.

Позакласна робота

Корисні посилання

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.