Методичні рекомендації до уроку з географії "Країни Західної Європи"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Автор: Сергиенко Анжела Ивановна

учитель географии

навчальний заклад:Запорожска загальноосвітня школа школа І-ІІІ ступенів № 91ПРОГРАММА ....

Рекомендовано МОН України (Київ, 2009)

клас :11


Тема розділу: (6 год)

Тема:

«Країни Західної Європи»


Мета:


навчальна:

систематизувати в учнів систему знань про склад регіону,

особливості його розміщення, населення і загальні риси господарства;

поглибити і закріпити практичні навички учнів працювати з

комплексними картами атласу


розвиваюча:

сприяти розвитку творчого мислення і пізнавального

інтересу учнів; продовжити формування умінь аналізувати,

систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал, самостійного

пошуку інформацій, вміння робити висновки


виховна:

виховувати повагу до культури інших народів, уважність,

допитливість, інтерес до предмета, уміння логічно мислити


Тип уроку: узагальнення й систематизація знань

Форма проведення: захист презентацій

Прийоми та методи:

технології проектного навчання (метод проектів,

метод проблемного навчання, інтерактивні форми та методи

(вправа «Мозковий штурм», «Релаксація», «Географічне доміно»,

інформаційне навчання

(створення комп’ютерних презентацій, графіків, огляд відео фрагментів, пошук інформації)


Обладнання:

політична карта світу, атласи, контурні карти, проекти, уривки

з музичних творів відомих композиторів С.Баха, Л.Бетховена, В.-А. Моцарта


Содержание

І. Організаційна частина

Привітання, перевірка готовності до уроку


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Чи ми Європи діти?

Навчаючись у школі, профільна освіта,

Високий європейський вже стандарт, –

Доводять нам, що ми Європи діти


Держава європейська: то не жарт!

І дійсно: ми – географічно в центрі,

Англійська, багатьом як рідна,

Багато підприємців - «нових, джентрі,

Історія велика і наука плідна…


Учитель

- Україна перебуває на шляху економічної інтеграції до Європейського Союзу. У звичайних українців посилився інтерес до Європи. Люди прагнуть подорожувати, отримувати максимум інформації. Готуючись до подорожі, скажімо до Криму, можна заздалегідь розрахувати маршрут, прикинути грошові витрати, навіть зв′язатися зі знайомими для з′ясування подробиць. А щоб розпланувати ( хоч приблизно) мандрівку за кордон, необхідно володіти певною інформацією. В цьому клієнту допоможуть фахівці нашого туристичного агентства «Сто доріг».

Попереджає: що туристичне агентство приватне і мене, як його власника, турбує високий рівень професіоналізму працівників.

Пропонує: влаштувати ретельний відбір

1 турфірма - «Лувр» /Франція/;

2 турфірма «Біг-Бен» /Велика Британія/;

3 турфірма «Баден - Баден» /Німеччина/


У кожній турфірмі задіяні такі професії:

Менеджери – складали маршрут;

Агенти – збирали інформацію, їздили по містах

Гіди – проводить екскурсію


ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 1.

«Мозковий штурм»

- Відгадай країну

1) Країна годинників та банків /Швейцарія/

2) Країна вітряків, тюльпанів і сиру / Нідерланди/

3) Країна Бенілюксу /Бельгія, Нідерланди. Люксембург/

4) Туманний Альбіон / Велика Британія/

5) Держава на одній горі / Сан Марино/

6) Країна –казіно / Монако/

7) Батьківщина Олімпійських ігор і марафонського бігу / Греція/

8) «Молочна ферма» Європи /Швейцарія/

9) У 1990 р. ця країна збільшила свою площу вдвічі, а населення на 17 млн. чол. /Німеччина/

10) «Лісовий цех» Європи /Фінляндія/

11) Батьківщина паровозів і метрополітену /Велика Британія/

12) Законодавиця моди /Франція/

13) Штаб-квартира НАТО /Бельгія/

14) Країна -світовий лідер виробництва фарбових зубних протезів /Ліхтенштейн/

15) В країні працює фабрика «Кох-і-Нор», що випускає 1 млн олівців щодня /Чехія/

16) Сонце і вода перетворили цю країну у всесвітній сад і город /Іспанія/

17) Країна озер та боліт /Фінляндія/

Висновок: кожна країна має свої особливості – родзинки

Проблемне питання: У чому вигідність ЕГП Європи?

Завдання 2. Захист проекту «Географічне положення Європи»

Висновок:

до країн Західної Європи відносяться три субрегіони:

Північна Європа (5), Середня Європа (11), Південна Європа (9)-

всього розташовано 25 держав.


До Центральної Європи (18)

Захист проекту «Форма правління»

Висновок: більшість країн Європи унітарні республіки, 12 монархій, одна колонія Гібралтар


Захист проекту «Населення Європи»

Висновок: за темпами росту населення Західна Європа займає останнє місце серед регіонів світу, «нація старіє»


Завдання 3. «Географічне доміно»

Кожен отримує картку доміно, яка складається з верхньої частини – відповіді, та нижньої частини – запитання. Принцип відповіді гра у доміно


Підведення підсумку


«Релаксація»

Пропонуються уривки з музичних творів – С.Баха, Л.Бетховена, В.-А. Моцарта

- Завдання, прослухавши музику, назвати композитора та його батьківщину. Після прослуховування музичного уривку на обговорення дається 1 хв Кожна правильна відповідь – 3 євро


4. Домашні заготовки

«Захист проектів»

Турфірма «Баден-Баден» презентує результат своєї проектної діяльності про Німеччину

Висновок: Німеччина – високорозвинена країна


Турфірма «Лувр» презентує результат своєї проектної діяльності про Францію

Висновок: Франція – високорозвинена країна


Турфірма «Біг - Бен» презентує результат своєї проектної діяльності про Велику Британію

Висновок: Велику Британію – високорозвинена країна


== Завдання 5. == Творча робота у групах

Короткочасний проект «Господарство країни»

- Кожній турфірмі вибрати із запропонованих картинок - спеціалізацію своєї країни та позначити за контурною картою

Підсумок:

Чому ці країни відносять до «Великої сімки»?


Завдання 6.

Географічний диктант «Вірю – не вірю»ІV. Підсумок уроку.

Оцінювання

Самооцінка. Взаємооцінка. Корекція результатівКартка самооцінювання:

«Я ________+ мої дії на уроці»

- Я досліджував__________

- Працював у парі_________

- Моя оцінка_________

- Оцінка роботи турфірми___________
V. Домашнє завдання

1) підготувати будь – який спосіб перевірки домашнього завдання з теми( диктант, тест, запитання тощо);

2) підготувати повідомлення на тест, диктант, вікторину про Швецію та Норвегію

А-ЙЕЙР – кажуть швейцарці;

ГО-ДЕЙ – кажуть датчани;

ГУД БАЙ – кажуть англійці;

ОНТ СЬЄН – ви почуєте в Люксембурзі;

О РЕ – ВУАР - вам скажуть французи;

АРІ – ВІ – ДЕР –ЧИ - кажуть італійці


«До побачення!» Дякую всім за цікаві подорожі по країнах Західної Європи
Географічне доміно

Європа

територія з визначеними кордонами та населенням, що може мати державний суверенітет або бути залежною

країна

суверенне політичне утво¬рення, країна з певною тери¬торією, господарством і полі¬тичною владою

держава

країна, населення якої по¬збавлене державності й полі¬тичних свобод

коло¬нія

землі, тимчасово передані ООН під управління тієї чи іншої держави

підо¬пічні тери¬торії

aкваторія за межами 12-мильних територіальних вод держав

морська еконо¬мічна зона

форма державного правлін¬ня, за якої глава держави обирається населенням, а за¬конодавча влада належить парламенту

республіка

форма правління, за якої влада монарха обмежена

конституційна монархія

наведіть приклад кон¬ституційної монархії

Велика Британія, Таїланд

форма державного устрою країни, де діє єдина конституція, єдине громадянство, але адміністративні одиниці можуть мати свою конституцію, свої законодавчі, вико¬навчі та судові органи

федератив¬на держава

як перекладається слово «політика»?

«багато інтересів» (грец.)

ООН

впливова міжнародна організація, створена в 1945 році...


назвати 5 постійних чле¬нів Ради Безпеки ООН

США, Росія, Ве¬лика Британія, Франція, Китай

назвати країни «великої сімки»

США, Японія, ФРН, Велика Британія, Італія, Канада, Франція

штаб-квартира НАТО знаходиться…

в Брюсселі


як називається міжна¬родна організація карної поліції?

Інтерпол

перевищення народжу¬ваності над смертністю...

природний приріст

різні переміщення людей...

міграції

швидкі темпи зростання приросту населення...

демографічний вибух

зростання міст, збільшення їх впливу...

урбанізація

невід′ємна складова духовного життя людства...

релігія

найвища форма суспільного поділу праці...

міжнародний поділ праці

системи національних господарств, пов'язані законами міжнародного поділу праці

світове господарство

єдина валюта ЄС...

євро


частина світу, на карті наче півострів, як лист каштана, густо промочений соками життя...

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.