Модуль 5. Педрада, тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для педагогічних працівників, червень 2013

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Група1

Як забезпечити виконання вимог державних освітніх стандартів та навчальних програм при використанні інноваційних педагогічних технологій?

Учебники, пособие, которые используются в ходе реализации проекта, должны быть утверждены МОН Украины; рекомендовать перечень сайтов, отвечающих концепции Безопасного Интернета. Задания, предлагаемые ученикам, должны способствовать достижению учениками уровня, заложенного в Стандартах, и соответствующие действующим программам, а это предполагает четкую постановку целей и задач--Лукьяненко Юлия Владимировна 09:06, 5 июня 2013 (EEST), --KARASISI-FO 09:07, 5 июня 2013 (EEST)

Група 2

Яким чином я забезпечуватиму досягнення моїми учнями вимог освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні за методом проектів дозволю їм самостійно обирати зміст і ставитиму відкриті Основні запитання?

Участники группы: Рыбак Ирина и Васильченко Лилия

Мы считаем что выбирая ключевой и тематические вопросы мы изначально руководствуемся требованиями образовательных стандартов и программ, таким образом корректируем деятельность учеников в проекте. Дополнительно, разбивая работу учеников в проекте на этапы, мы можем направлять их деятельность соответсвенно с требованиями стандартов.

Група 3

Якщо учні самостійно планують свої дії в проектах, визначають напрямки своїх досліджень, то як я маю пересвідчитись, що вони отримують при цьому передбачені програмою знання та вміння? Участники группы Кулачко Ольга и Дуплий Светлана. Группа, которая самостоятельно планирует свои действия в проекте должна уметь по каждому этапу составить отчет о проделанной работе по которому руководитель может отследить уровень полученных знаний и умений.

Група 4

Як мені забезпечити об’єктивне оцінювання навчальних досягнень кожного учня, якщо вони працюють у групах?

Учасники групи:Клара Голдобіна, Іванісова Світлана

Гадаємо, що для 3абе3печення об’єктивності, доцільним буде наступне:

- різділити функції в групі; - організувати взаємоперевірку та ваємооцінювання; - провести підсумкове діагностування, що дозволить оцінити не просто участь учня в процесі роботи групи, а якість осмислення і засвоєння саме ним певного об'єму інформації; - надати можливість кожному для виступу;

Головна мета оцінки – стимулювання пізнання. Але оцінюємо ми не лише у балах - оцінюємо словами, інтонацією, мімікою. Дитині важлива ситуація успішності. Ступінь успішності багато в чому визначає і самопочуття, і ставлення до світу, і бажання працювати далі.

Група 5

Як забезпечити виконання вимог державних освітніх стандартів та навчальних програм при використанні інноваційних педагогічних технологій?

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.