Навчальний проект:Збережемо нашу планету

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Моисеенко сертификат30 21062013.jpg

Содержание

Автор проекту

Моісєєнко Наталія Миколаївна

Назва проекту

'Збережемо нашу планету!'

Ключове питання

Як врятувати Землю?

Тематичні питання

Як люди впливають на навколишнє середовище?

Що ми знаємо про правило 3 R’s ?

Як екологічні проблеми змінюють наше життя і спробувати знайти можливі рішення?

Що ми можемо зробити, щоб допомогти Землі?

Які є екологічні свята?

Які правила вам слід знати , перебуваючи на природі, вдома, у школі?

Які екологічні проблеми у вашому селищі і як вони вирішуються?

Як вирішується «Екологічне питання" у вашій гімназії?

Що ви можете зробити, щоб захистити природу і зберегти нашу планету чистою, щоб жити в гармонії з природою?

Змістові питання

Які екологічні організації світу ви знаєте?

Чи є загін захисту довкілля у нашому навчальному закладі?

Чи берете Ви разом з батьками участь у заходах, присвячених захисту довкілля?


Стислий опис

Проект з англійської мови для учнів 6 класу. Проект спрямований на вдосконалення в учнів мовленнєвих умінь, лексичних і граматичних навичок говоріння, виховання дбайливого ставлення до природи, розвиток відповідального ставлення до проблем навколишнього середовища, розвиток стурбованості до екологічної ситуації навколо. В ході проекту учні повинні дізнатися про проблеми навколишнього середовища, вміти відстояти свою точку зору, запропонувати власні шляхи вирішення проблеми, а також розвинути здібності до узагальнення, аналізу та самостійного мислення.

Навчальні предмети

екологія, біологія, англійська мова, музика

Класи

6 - 7 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь "Мови і література"

Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма); мовна - засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; соціокультурна - засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) - формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем. Зазначені змістові лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості.

Завданнями освітньої галузі в основній школі є: • формування стійкої мотивації до вивчення іноземних мов, виховання відчуття краси і виразності іноземної мови; • ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок; • вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня); • формування комунікативної компетенції; • ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої оригінальної та перекладної літератури; • розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва; • формування читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного.

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи», «Перун», 2005 р.

«Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2004


Навчальні цілі та очікувані результати навчання

- активізувати вживання вивчених лексичних одиниць з теми «Навколишнє середовище »;

- поглибити знання учнів з англійської мови під час вивчення тематичного матеріалу;

- розвивати уміння самостійно конструювати свої знання, вміння продуктивно вирішувати проблеми (навчальні, соціальні тощо),

- співпрацювати в групі;

- вміти граматично та лексично правильно будувати речення, чітко висловлювати думку.

- сформувати стійку мотивацію до вивчення англійської мови,

- розвивати відповідальне ставлення до проблем навколишнього середовища;

- розвивати стурбованість до екологічної ситуації навколо, зокрема у рідному селищі;

- активізувати бажання допомогти нашій планеті бути завжди чистою і здоровою;

- вдосконалити мовленнєви уміння, лексичні і граматичні навички говоріння;

- розвивати дослідницьку діяльність учнів;

- вміти відстояти свою точку зору


Діяльність учнів

I етап – Підготовчий

- Учні знайомляться з учительської презентацією;

- Засідання творчої групи учасників проекту, обговорення плану роботи.

- Поділ на групи, обговорення завдань.

- Виступ на класних батьківських зборах «Участь учнів у проекті»

II етап – Основний

- Пошук необхідного матеріалу для реалізації проекту

Група «FRIENDS OF NATURE» :

узнають про екологічне становище у рідному селищі та складають екоправила ;

для молодших школярів складають екологічну казку « Чо ловік і природа»;

проводять конкурс малюнків «Збережемо нашу планету »;

Група REPORTERS OF “KRYK” :

беруть інтерв’ю у гімназистів ;

готують спеціальний випуск шкільної газети «Крик» та відеофільм « We are Earth’s Children “;

інформують про екологічнч свята;

дізнаються ,як вирішується «Екологічне питання" у гімназії.

Група REPRESENTATIVES OF GREENPEACE  :

оформлюють постер «Environmental Problems»;

дізнаються про міжнародні екологічні організації та їх діяльність;

складають правила як поводитися вдома, у школі, на природі;

-Звіт груп по збору інформації і можлива коригування їх дій.

-Створити веб – сайт проекту для розміщення матеріалів.

III етап –Заключний

Захист-презентація проекту


Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

4 тижні

Вхідні знання та навички

- грамотно формулювати та представляти власні думки;

- шукати та добирати інформацію з різних джерел;

- мати навички роботи в офісних програмах;

- використовувати мультимедійні технічні засоби (фотоапарат, відеокамера);

- вміти готувати повідомлення;

- вести спостереження;

- Уміння малювати.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація

friends of nature

reporters

GreenPeace

музична пауза

  • Публікація

Greenpeace.pub

we are Earth's children.pub

Friends of Nature.pub

Kryk

  • Веб-сайт

[1]

  • Інше

лист Землі

казка Чоловік і природа

інтерв'ю

Photo Quest

Фотоальбом

Hhh23.JPG Www3.JPG 0qq33.JPG

Методичні матеріали

презентація вчителя

план реалізації проекту

презентація вчителя до підсумкового уроку

буклет вчителя для батьків

буклет вчителя для учнів

конспект підсумкового уроку

дозвіл батьків

Дидактичні матеріали

mind map

quiz

are you friends of nature

перевірка аудіювання

завдання для перевірки лексики

Друковані матеріали

Підручник Англійська мова для 6 класу за редакцією О. Карпюк ТзОВ Видавництво «Астон», 2009

Oxford Russian Dictionary, Oxford University Press,2006

Історія міст і сіл Української РСР. Запорізька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. – 765 с.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

ватмани, фломастери, диски

Ресурси Інтернету

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace

http://politiko.ua/group5

http://www.wildlifetrusts.org/

http://www.greenpeace.org.uk/

http://www.green-space.org.uk/

http://www.greenpeace.org/usa/en/campaigns

http://www.youtube.com/watch?v=YLewzR0IkYI

http://ru.wikipedia.org/wiki/Весёлое_(посёлок,_Запорожская_область).

http://www.wikipedia.org

http://votedeath.ru/category/globalnye-problemy-ekologii/

http://internet-net.ru/wp-content/uploads/2011/03/Informatsionnyie-tehnologii-300x214.jpg

http://www.globio.org/glossopedia/article.aspx?art_id=35

http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/03/13/77053.jpg

http://greenliving.about.com/od/greenprograms/a/Green-Holiday-Calendar.htm

http://www.michellehenry.fr/earth.htm

http://pedsovet.su

Иллюстрации с сайта google.ru

http://gifanimation.ru/aniraz_new.htm

http://www.youtube.com/watch?v=YLewzR0IkYI http://www.youtube.com/watch?v=G8IozVfph7I

http://www.nancymusic.com/SOMArchive.htm

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

самооцінка

критерії оцінювання відеоматеріалів

критерії оцінювання буклета

критерії оцінювання веб-сайту

критерії оцінювання презентації

Таблиці оцінювання робіт

оцінювання буклета

оцінювання вебсайту

оцінювання відеоматеріалів

оцінювання презентації

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.