Навчальний проект: "Рослини навколо нас"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Сачли Любов Олександрівна

Назва проекту

Рослини навколо нас

Ключове питання

Чому треба захищати рослини?

Тематичні питання

Які рослини знаходяться навколо нас?

Змістові питання

Які рослини ростуть на Україні і у нас в області? Від кого треба захищати квіти?

Стислий опис

Учні будуть досліджувати основні характеристики рослин, дізнаються, що рослини існують не тільки для окраси природи, вони приносять користь. Учні будуть досліджувати розміри та зовнішній вигляд рослин, а також створить презентацію про це в Power Point. Вони будуть шукати цікаву інформацію про рослини в бібліотеці та в Інтернеті та випустять публікацію в Publisher. Учні проводитимуть конкурс, узагальнюватимуть матеріали пошуку в програмі Publisher Як кульмінація проекту конкурс презентацій учнів

Навчальні предмети

Українська мова та література, географія, Я і Україна, інформатика, природознавство

Класи

1-4 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Явища природи. Уявлення про загальні закономірності природи та природничо-наукову картину світу, загальну будову Всесвіту, цілісність природи. Знання про довкілля людини, його компоненти та взаємозв'язок між ними. Уміння спостерігати та описувати природні явища, пояснювати на основі загальних закономірностей природи причини їх виникнення       сприяти формуванню в учнів природничо-наукового світогляду;     сформувати в учнів цілісне розуміння живої та неживої природи і місця людини в ній; сформувати зацікавлене ставлення до вивчення природи;     сприяти усвідомленню необхідності охорони природи та раціонального використання її ресурсів. Мова та читання. Використовують правильні записи, додержуючись правил орфографії та пунктуації розміщують в певному порядку, використовуючи декілька друкованих та електронних джерел для написання інформаційних публікацій власними словами. Комп’ютерні технології. Учні вчаться працювати, використовуючи комп’ютерні програми . Комп’ютерні технології покращують продуктивність навчання. Комп’ютерні технології щоб навчати, відбирати та збирати інформацію з різноманітних джерел

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

В ході проекту учні вивчатимуть рослини , їх роль в природі та значення природоохоронної роботи. Вони продовжуватимуть формування навичок роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки. Вони навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення. При створенні в дітей формуються дизайнерські уміння, діти вчаться комп’ютерній термінології.

Діяльність учнів

На початку проекту для перевірки готовності учнів до роботи в проекті, вони працюють з тестовими завданнями, переглядають демонстраційні діаграми. Учні разом з батьками шукають інформацію в Інтернеті, вони досліджують які рослини є в Україні і в Світі , умови росту рослин , їх зовнішній вигляд, підбирають малюнки, навчаються працювати в Power Point. Учні створюють мультимедійну презентацію. Вони демонструють її учням класу. Вчаться працювати в Publisher. .Учні об’єднуються в малі групи: Одна група учнів буде досліджувати які бувають рослини та їх значення, а також створить презентацію в Power Point. Друга група буде шукати цікаву інформацію про рослини в бібліотеці та в Інтернеті та випустить публікацію в Publisher Третя група буде збирати матеріал про рослини Світу, узагальнювати матеріали пошуку По завершенні проекту учні разом з батьками будуть нагороджені дипломами «Юний натураліст»

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 тижні

Вхідні знання та навички

Функціональні знання клавіатури та вміння користуватися мишею (вміння роздруковувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері )

Базові знання з використання текстового редактора

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація

Презентація вчителя [[1]]

Презентації учнів

[[2]]

[[3]]

[[4]]

[[5]]

[[6]]  • Публікація
  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Енциклопедії та книги про рослини , фотоальманахи

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Знання та навички учнів оцінюються за розробленими формами оцінювання

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.