Навчальний проект: Вудро Вільсон - величний оратор ХХ століття

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Барна Олена Анатоліївна

Назва проекту

"Вудро Вільсон - величний оратор ХХ століття"

Ключове питання

Яка вона «політична свобода» В. Вільсона?

Тематичні питання

1. Які погляди й переконання висловлював В.Вільсон?

2. В чому вбачає В.Вільсон основу американської демократії?

Змістові питання

1."Син Божий" із Вірджинії: який він був?

2. Які напрями політики здійснював В. Вільсон?

3. Чи вдалося В. Вільсону об'єднати науку і політику?

Стислий опис

Даний проект містить детальну інформацію про 28-го президента Сполучених Штатів Америки, Вудро Вільсона. Зачіпає ключові факти його біографії, його політичні погляди, світогляди, основні аспекти і напрями внутрішньої і зовнішньої політики, а також основний внесок у розвиток американської держави

Навчальні предмети

Всесвітня історія, Інформатика

Класи

10 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Міністерство освіти і науки України., Київ, 2010 наказ МОН України від 27.08.2010 № 834;

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Учні навчаться переконливо демонструвати основні відомості за допомогою хронологічних та синхроністичних таблиць,глибше зрозуміють життєву позицію В.Вільсона, проаналізують його діяльність.

1-й етап: Зацікавити учнів історичною особою. Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми. Виробити навички рольової поведінки та розподіляти між собою завдання.

2-й етап: Розвинути комунікативні навички. Формування первинних навичок збору даних методом опитування та обробки зібраних даних. Розвиток вміння робити висновки.

3-й етап: Удосконалення навичок роботи у мережі Інтернет, а саме пошуку веб-ресурсів за ключовими словами. Вчаться аналізувати проблему з різних поглядів, об'єктивно оцінювати інформацію.

4-й етап: Формування навичок добору інформації на дану тему. Розвивають навички мислення: аналіз та оцінювання за критеріями.

5-й етап: Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки. Навчитися планувати презентацію і готувати до неї потрібні матеріали (підбирати текст, малюнки тощо).

6-й етап: Удосконалення умінь та навичок створення мультимедійної презентації та публікації. Розвиток вмінь коротко і ясно висловлювати свої думки, структурувати тестову інформацію, підбирати яскраві та цікаві малюнки до тексту. Розвиток вмінь аргументувати та доводити свою думку. Розвиток навичок публічного виступу. Створюючи публікації та презентації учні набувають інформаційної культури вмінь посилатися на друковані та Інтернет-видання. Вчаться сумісної роботи: розподілу обов’язків, відповідальності за свої дії, взаємоповаги та взаємодопомоги.

Діяльність учнів

На початку проекту учні ознайомлюються з презентацією вчителя.

Об'єднуються в групи: - "шукачі" (збір матеріалів по темі);

- "аналітики" (обробка та аналіз матеріалів,інформації);

- "оформлювачі" (оформлення матеріалів у вигляді презентації,публікації,блогу та інше);

- "розповсюджувачі" (розміщення робіт в мережі інтернет та підготовка виступу по представленні проекту).


Учні досліджують ситуацію зі стану формування комплексу історичних компетенцій, розробляють питання анкети та проводять анкетування однолітків.

Для презентування результатів дослідження вони створюють сценарій мультимедійної презентації, збирають і систематизують інформацію з Інтернету та інших друкованих джерел.

Учні створюють мультимедійну презентацію та демонструють її перед учнями школи.

Для обговорення ідеї та пошуку однодумців сторюється блог пректу. З метою створення публікації учні починають вивчення програми Microsoft Publisher. Учасники проекту працюють в групах. Вивчають готові публікації, аналізують їх та оцінюють. Розробляють план своєї власної публікації,публікація що буде створена з метою інформування учнів школи та мешканців мікрорайону про хід проекту.

Учасники проекту опрацьовують дані опитування та дослідження в Exсel та створюють наочну демонстрацію результатів своїх досліджень.

Пишуть невеликі статті. Використовуючи програму Microsoft Publisher створюють учнівський інформаційний бюлетень.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

4 тижні

Вхідні знання та навички

Перед початком роботи над проектом учні повинні знати основні політичні, економічні та світоглядні наслідки Першої світової війни; вміти аналізувати історичні факти, давати характеристику історичним діячам, оцінювати їхню діяльність, узагальнювати матеріал і робити висновки.

Орієнтуватися в мережі Інтернет, вміти шукати за ключовими словами веб-ресурси, використовувати табличний процесор, вміти створювати презентації, публікації.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Фотоальбом

SAM 4419.JPG SAM 1107.JPG SAM 4424.JPG SAM 4432.JPG SAM 4431.JPG


Методичні матеріали

Буклет

Презентація вчителя

План навчального проекту

План реалізації проекту

Дидактичні матеріали

Анкета

Завдання

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Оцінювання веб- сайта

Друковані матеріали

1. Підручник Всесвітня історія 10 клас автори: Ладиченко Т.В., Осмоловський С.О.

2.Бейкер P.С. Вудро Вильсон. Мировая война. Версальский мир. М.-П., 1923

3. Гершов З.М. Вудро Вильсон. М., 1983

4. Ю.Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989

5. Вильсон В. Государственный строй Соединённых Штатов. СПб., 1909

6. Дюбуа У. Воспоминания. М., 1962

Додаткове приладдя та витратні матеріали

1. Грамоти

2. Призи

3. Персональний комп'ютер

4.Фотоапарат

5.Проектор

Ресурси Інтернету

1. Відеоматеріал про В. Вільсона

2. Стаття з газети

3. Сайт про людей

4. Цитати В. Вільсона

5. Фото В. Вільсона

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: а) оцінювання на початку проекту; б) поточне оцінювання; в) наприкінці роботи над проектом

Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю. 2. Взаємооцінювання: усне та за допомогою анкет із заданими критеріями. 3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів.

Оцінювання здійснюється у формі підсумкової роботи . Також учні пройдуть відповідний інструктаж із самооцінювання та взаємооцінювання.

1. Оцінювання на початку проекту

2. Поточне оцінювання

3. Наприкінці роботи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.