Навчальний проект: Погляд у минуле

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Луценко Олена Іванівна вчитель історії

Солопов Олександр Олександрович вчитель інформатики

Назва проекту

Кінофестиваль документальних фільмів «Погляд у минуле» НОМІНАЦІЯ 2013 «ЛЮДИНА І ВЛАДА»

Ключове питання

Доля людини: неминучість чи випадковість? Чи можна керувати своєю долею?

Тематичні питання

Отримання влади – це випробування долі?

Змістові питання

По кожному фільму окремі питання. Увага на такі аспекти оцінки діяльності історичного діяча: умови формування особистості, шлях формування особистості історичного діяча, риси особистості, які проявились в його діяльності, оцінка діяльності, історичний період та країна, в якій жив історичний діяч

Стислий опис

Корабель «Історія» все далі відходить від пристані «ХХ століття». Саме час поглянути назад і зробити певні висновки стосовно подій, які відбулися в минулому столітті. Однією з надзвичайно актуальною в ХХ столітті продовжувала залишатись проблема влади. Зі станом влади, рівнем її організації ми більше всього схильні пов’язувати свої економічні, соціальні й культурні проблеми. Наділяючи носіїв влади пільгами, які матеріально і юридично ставлять останніх в особливе, привілейоване становище, людина тим самим перетворює «владу» на предмет потаємних бажань і боротьби за неї. Всі види політичної діяльності вимагають активних людей, лідерів. Сьогодні політологи, соціологи, психологи продовжують спроби пояснити феномен – політичний лідер. Що треба для того, щоб в умовах політичної конкуренції стати лідером - милості долі, або певні інтелектуальні, психологічні та соціальні якості? А може все разом? За допомогою кінофестивалю документальних фільмів «Погляд у минуле», номінація 2013 «Людина і влада», ми теж зробили спробу відповісти на ці актуальні питання. Задля реалізації поставленої мети учні були об’єднані у декілька творчих об’єднань «Кінематографістів», групи «Журналістів» та «Оргкомітет кінофестивалю». Виконання завдань проекту реалізовувалось через пошук, аналіз та застосування на практиці знайдених відомостей. Кожна група оформила результати своєї роботи у вигляді публікацій, веб-сайту («Журналісти»), відеофільмів, («Кінематографісти»), виставки учнівських робіт – малюнків, буклетів, флайерів, фотоальбому («Оргкомітет кінофестивалю»). В ході роботи були використані дидактичні матеріали, спрямовані на розвиток в учнів навичок мислення, та методичні матеріали, які допомогли вчителю в організації дослідження та оцінювання робіт учнів.

Навчальні предмети

 • Всесвітня історія
 • історія України
 • « Людина та суспільство»
 • інформатика та ІК
 • частково «Образотворче мистецтво»
 • « Музика».

Класи

 • 10,11
 • 5-11 (конкурс малюнків-емблем)

Державні освітні стандарти та навчальні програми

 • Державний стандарт базової середньої освіти. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24( освітня галузь « Суспільствознавство»), ( освітня галузь «Технології).
 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10- 11 класи. Академічний рівень/ Рівень стандарту 10 клас (35 годин). Джерело - http://www.osvita-dergachi.edu.kh.ua/Files/downloads/Навчальні програми 10-11 класи.rar
 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10- 11 класи. Академічний рівень . Джерело - http://www.osvita dergachi.edu.kh.ua/Files/downloads/Навчальні програми 10-11 класи.rar
 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. 10 клас. Інформаційно-технологічний профіль. Джерело - http://www.mon.gov.ua/education/average/prog 12

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Узагальнювати та систематизувати знання учнів за темами, пройденими протягом навчального року; вміння використовувати їх у пізнавальних ситуаціях; Аналізувати соціальне становище, що мало вирішальний вплив на формування особистісних характеристик лідерів; Визначати агентів соціалізації, що мали вирішальний вплив на формування світогляду, моральних якостей історичних постатей; Розширювати знання учнів про політичну діяльність постатей; Розвивати історичне мислення учнів, вміння проводити дослідження на історичну тематику із використанням якнайширшої джерельної бази,вміння вести публічні виступи, аргументовано відстоювати власну точку зору під час дискусії; вміння робити порівняльну характеристику постатей; Виховувати моральні цінності та естетичні смаки і вподобання; повагу до точки зору опонента, толерантність у спілкуванні, усвідомлення того, що відомі люди справляють значний вплив на соціалізацію молоді; демократичні цінності; нетерпимість до будь-яких проявів придушення інакодумства; повагу до людини в основі якої лежить така своєрідна та унікальна властивість, як здатність бути особистістю; повагу до борців за політичну незалежність; відповідальність за свої дії,розуміння того, що кожен із нас тут і зараз творить історію.

Діяльність учнів

І. Підготовче - пошуковий етап

Крок 1.За два місяці до початку навчальної практики, вчитель протягом 3-4 днів ознайомлював учнів у загальних рисах з темою над якою учні повинні працювати, звертав увагу на її основні моменти. Учні пропонують можливі варіанти загальної назви проекту, формулюють ключове та тематичне питання. Вчитель готує вступну презентацію і ознайомлює з нею учнів, які обирають для себе тему та напрямок для дослідження.

Крок 2.Учні переглядають у шкільній бібліотеці наявність літератури, ілюстрованого матеріалу й технічних засобів.

Крок 3.Учні самі визначають склад груп, при цьому: а) хто в яке об’єднання входить, хто його очолить; б) які джерела будуть використовувати в роботі. Творчі групи «Кінематографісти» вирішують самостійно за яким жанром буде створено фільм,яка його назва, які технічні засоби потрібні, хто буде відповідальний за нього. Кожне з об’єднань «Кінематографістів» отримало пізнавальне завдання:1) На основі визначених джерел і літератури написати сценарій до 10 хвилин( 8-10 сторінок рукописного тексту звичайним почерком на аркушах паперуА4); 2) Розкрити значення долі у становленні політичного лідера, поміркувати над проблемою «людина-влада». Кожен учасник групи «Журналістів» обирає творче об’єднання «Кінематографістів», з яким буде працювати під час підготовки до кінофестивалю (готувати матеріал про політичного лідера для веб-сайту, запитання для круглого столу, інформаційних листків). «Оргкомітет» готує «афіші» кінофестивалю ,флайери , об’яви з нагоди організації серед учнів школи конкурсу на кращу емблему кінофестивалю.


ІІ. Дослідницький етап. Планування та виконання завдання в межах групи. Творчі об’єднання « Кінематографістів» визначають назву, жанр і фабулу сюжету, розподіляють між собою ролі( сценаристи,звуковий оператор, технік, актори, диктори). Після цього актори беруться за створення фільмів. Під «фільмом» в даному разі розуміють ілюстрований матеріал, що змінюється на екрані, супроводжується дикторським текстом та музичним оформленням ( кадри діафільму,слайди,ілюстрації з книжок,окремі малюнки). Група «Журналісти» розробляють запитання щодо змісту фільмів та авторських інформацій для майбутнього круглого столу, готують інформаційні листки про видатних осіб, фільми про яких будуть представлені , про авторів кінокартин та репортажі «зі знімальних майданчиків». Готують інформацію для веб-сайту. Група «Оргкомітет» готують сценарій ведення кінофестивалю для ведучих, організовують конкурс малюнків серед учнів школи на кращу емблему фестивалю, проводять виставку малюнків-емблем.


Ш. Завершальний етап. Учні сідають групами за окремі столи. Ведучі оголошують фестиваль відкритим. За допомогою презентації ознайомлюють гостей та батьків з умовами його проведення, вводять учасників у суть проблеми. Представляють учасників творчих об’єднань і надають їм слово. «Кінематографісти» пояснюють свій вибір жанру, мету, належність історичного матеріалу і демонструють свій проект. У той час, коли до презентації і демонстрації готується наступне творче об’єднання, « Журналісти » задають попередньому заздалегідь розробленні запитання до змісту фільму. На другий день продовжується перегляд фільмів (згідно жеребкування). На третій день учасники збираються на круглий стіл, де відбувається колективне обговорення ключового питання: Доля людини: неминучість чи випадковість? Чи можна керувати своєю долею? Тематичне питання Отримання влади – це випробування долі? Відбувається нагородження грамотами . «Журналісти» готують статтю про перебіг та результати круглого столу. Статтю ілюструють фото, зробленими під час конференції, нагородження переможців. Створюють веб-сайт. На наступний день – учні-учасники проекту аналізують власні дії за визначеною технічною картою.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 місяці


Вхідні знання та навички

Учні вміють користуватися різноманітними джерелами інформації, збирати матеріал для дослідження, володіють навиками систематизації та критичного ставлення до інформації. На достатньому рівні вміють висловлювати і аргументувати своє судження, володіють прийомами самоосвіти. Школярам властиве вміння творчо використовувати знання, уміння та навички в нових, нестандартних ситуаціях, у різних видах навчально-пізнавальної і організаційної діяльності. Учні вміють раціонально розподіляти свій час, планувати діяльність, контролювати її, оцінювати її, коригувати за необхідності. Крім того, учні володіють вміннями працювати з програмами Word, Power Point, Publisher, користуватися можливостями Інтернету.


Учнівські роботи

А) « Кінофільми»

Батько польської нації

Все можуть королі

Дві долі

Доля Індіри Ганді

Режисер оксамитової революції

Російський поляк

Че

Чорна троянда

Б) Публікації

-№1

-№2

-№3

-№4

-№5

-буклет

-афіша

В) веб-сайт

Г) Малюнки-емблеми

Фотоальбом

Фотоальбом

Методичні матеріали

1.Презентація вчителя

2.Положення про конкурс малюнків

3.Розписка від батьків

4.Сценарій ведення кінофестивалю

5.Презентація кінофестивалю

6.об’ява про старування проекту

7. Пісня В.Висоцького «Доля»

Дидактичні матеріали

1.Грамоти, флайери

2.Афоризми про долю та владу

3.Карта ГТС

4.План

Друковані матеріали

1.Варенберг А. Эдуард VIII обменял корону на жену//Загадки истории. -2012. -№3. – С.22-23.

2.Логинов О. Смерть Ленина//Загадки истории. – 2012.- №1. – С.4-5.

3.Митюрин Д. «Могильщик монархии»//Загадки истории.-2013.-№9.-С.6-7.

4.Монастырская Е. Че Гевара – Дон Кихот революции//Тайны ХХ века. – 2012.-№39.-С.24-25.

5.Мусский И. Сто великих заговорив и переворотов.-Москва:Вече.-2003-С.366-370.

6.Мусский И. Сто великих супружеских пар.- Москва:Вече.-2005.-С.251-256.

7.Самый полный иллюстрированный энциклопедический словарь.-Москва:АСТ.Астрель.-2008.-С.167,237,479,585,820,910,1208.

8.СапожниковЛ.Роковая женщинаТретьего рейха//Тайны ХХ пришлого.-2013.-№14.-С.14.

9.Сардарян А. Сто великих историй любви.-Москва:Вече.-2004.-С.350-352.

10.Сто человек, которые изменили ход истории//DeAGOSTINI.-2009.-№82.

11.Теория заговора//Тайны ХХ века.Спецвыпуск.-2011.-№5.-С.109-111.

12.Харт Х.Сто великих людей.-Москва:Вече.-2000.-С.ю425-429.

13.Чистилин В.Неизвестный Пилсудский//Главное.- 2007.-№29.-С.16.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

 • Мультимедійний проектор
 • ноутбук
 • копіювальний апарат
 • відеокамера
 • флеш-пост
 • фотоапарат
 • ватман
 • папір
 • фарби
 • олівці.

Ресурси Інтернету

1. http://www.history.vn.ua/

2. http://www.ukrcenter.com/

3. http://exlibris.org.ua/

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання публікацій

Оцінювання веб-сайту

Оцінювання роботи учнів

Оцінювання «фільму»

Таблиця успішності учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.