Навчальний проект "Все навколо - геометрія!!"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Сіроноженко Ірина Миколаївна

Назва проекту

Все навколо - геометрія!!

Ключове питання

Куди поділася пряма?

Тематичні питання

Звідки взялись основні фігури геометрії? Чи можливо описати навколишні предмети за допомогою геометричних фігур? Як природа впливає на вивчення людством її законів існування?

Змістові питання

Що вивчає стереометрія? Які ми знаємо основні геометричні фігури? Як їх позначають? Коли з’явилися перші згадування про пряму, площину? Як можна задати площину? Хто зі вчених вивчав властивості фігур у просторі? Які аксіоми планіметрії співпадають з аксіомами стереометрії? Як застосувати вивчені властивості на практиці та при розв’язуванні задач? Яке розміщення двох прямих у просторі? Яке розміщення двох площин у просторі? Які прямі називаються мимобіжними? Яке взаємне розміщення прямої і площини? Що таке паралельне проектування? Як застосувати вивчені означення, ознаки і властивості на практиці під час розвязування задач?

Стислий опис

Під час цього проекту учні повинні дослідити проблему використання предметів навколишнього середовища для вивчення теми стереометрії : взаємне розміщення прямих та площин. Використовувати отриманні знання про властивості фігур, які отримали учні при вивченні планіметрії . Довести, що всі властивості фігур планіметрії зберігаються і в стереометрії. Перевірити на практиці, що при паралельному проектуванні фігури планіметрії дійсно змінюються у просторі (в стереометричному понятті). Ознайомитися з історичними документами, фактами, де вивчалися властивості основних геометричних фігур: точки, прямої і площини. Група, яка працюватиме над проектом проаналізує отримані дані, узагальнить їх, систематизує посилання і відповіді. Результатом проекту є створення презентації та публікації, які будуть показані паралелі учнів 10 класу, учням, які вивчають матеріал геометрії у 7-9 класах, батькам для того, щоб переконати їх у важливості та необхідності вивчення геометрії.

Навчальні предмети

геометрія, інформатика

Класи

7-9, 10 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Технології : Уміння користуватися графічними редакторами при виконанні документів за допомогою комп'ютерних засобів; Знання можливостей використання програмного забезпечення комп'ютера в навчальному процесі; Уміння застосовувати комп’ютерні засоби у проектній діяльності; адекватно добирати програмний засіб як інструмент пізнавальної діяльності;

 Математика :

Вміння і навички в різних задачах з використанням основних геометричних фігур; Уміння формулювати математичну думку; Уміння продумувати кожний крок математичної дії; Володіти навичками графічної культури зображення фігур у прсторі; Уміння аналізувати,систематизувати отриманні дані; Володіти навичками креслення;

 Мова : 

Вміння і навички в різних видах мовленнєвої діяльності: володіння різними типами і стилями мовлення з урахуванням ситуації спілкування, дотримання правил спілкування. Уміння свідомо та правильно складати речення, необхідні для використання у найбільш типових ситуаціях. Уміння продумувати писемне повідомлення з дотриманням мовних правил. Уміння формулювати думку у різних стилях і жанрах мовлення. Уміння підготувати виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Вміти проводити досліди та аналізувати їх результати;

систематизувати, порівнювати та розпізнавати спільне у твердженнях;

Вміти систематизувати та класифікувати посилання Інтернету за темами, напрямками, предметами навчальної програми;

здійснювати пошук в Інтернеті інформації на задану тему;
працювати з програмою PowerPoint для створення презентацій;
працювати з програмою Publisher для створення публікацій;
працювати з програмою Publisher для створення веб-сторінок з формами – для збору інформації, а також для розповіді про проект;

Вміти працювати з програмою Excel для створення діаграм; Вміти оформлювати проект (елементи дизайну).

Діяльність учнів

Ознайомлюються з учительською презентацією, з’ясовують свої завдання в межах проекту;

Ознайомлюються з критеріями оцінювання презентації, публікації, веб-сайту; Учні планують свою діяльність, розподіляють обов’язки; Учні працюють з дидактичними матеріалами ; Проводять дослідження за тематичними питаннями проекту; Подають результати роботи над проектом і процесу його виконання у вигляді презентації; публікації, веб-сайту; Знайомляться з правилами створення ефективних публікацій та презентацій; Вчаться користуватися програмою Publisher для створення публікації; Вчаться користуватися програмою PowerPoint для створення презентацій; Створюють веб-сайт проекту, користуючись програмою Publisher. На сайті http://ilikemath.ucoz.ru/ розміщують сторінку з результатами своєї роботи.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

два місяці

Вхідні знання та навички

Знання клавіатури та вміння користуватися мишкою; вміння друкувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері. Здобуті знання з попередніх класів про основні геометричні фігури Базові вміння роботи з програмами Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint та Publisher).

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація [1],

[2], [3]

  • Публікація
  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Презентація учителя [4]

Дидактичні матеріали

Контрольні питання з теми Паралельність прямих і площин у просторі «Взаємне розміщення прямих у просторі» «Взаємне розміщення прямої і площини у просторі» «Взаємне розміщення площин у просторі»

«Паралельне проектування: властивості фігур, що зберігаються та не зберігаються» стор. 91 підручник «Геометрія. Академічний рівень. 10 клас» , автори М.І Бурда, Н.А.Тарасенкова, Київ, «Зодіак-ЕКО», 2010

Друковані матеріали

Підручник Геометрія 10, Академічний рівень, М.І.Бурда, Н.А.Тарасенко, Київ, «Зодіак-ЕКО», 2010

Комплексний зошит для контролю знань Геометрія 10 Академічний профіль, О.М.Роганін, «Ранок»,2011

Підручник Інформатика 10, рівень стандарту, Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько, Київ, «Генеза», 2010

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Обладнання : цифровий фотоапарат; відеокамера; проектор; сканер; засоби для зв’язку з Інтернетом; комп’ютери.

Витратні матеріали : папір для публікацій та друку дидактичних матеріалів, та матеріалів для проекту.

Ресурси Інтернету

http://sprosimam.org.ua/a/rozvitok-matematichnogo-mislennya http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/psp/2007_7/5_02.pdf http://www.peoples.ru/science/mathematics/adrien-marie_legendre/ http://litopys.org.ua/procop/proc304.htm http://nachalkanosova.ucoz.ru/index/geometrija_vokrug_nas/0-46 http://rutube.ru/tracks/3191961.html?v=567353fbaddfe40abb811a0737a99495 http://wiki.iteach.com.ua/Учебный_проект_%22Чотирикутники_навколо_нас%22


Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання проекту буде здійснюватися за допомогою форм оцінювання презентації, публікації та веб-сайту. Кожна форма оцінювання містить кілька розділів критеріїв (зміст, грамотність, оформлення тощо). Крім цього у відповідних критеріях враховується співпраця учнів в межах проекту, їх вміння подати результати своїх досліджень. Бали виставляються у 90-бальній шкалі за публікацію, у 108 бальній шкалі за презентацію. Потім переводяться у стандартну 12-бальну за допомогою форми для оцінювання.
 Оцінювання презентації [5]
 Оцінювання публікації
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.