Навчальний проект "Все навколо - геометрія!" Халанчук

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Sertifikat4 ZapoWiki.jpg

Содержание

Автор проекту

Халанчук Лариса Вікторівна

Назва проекту

«Все навколо – геометрія!»

Ключове питання

Як наше оточення пов’язане з геометрією?

Тематичні питання

 • Якими геометричними фігурами є форми оточуючих предметів?
 • Які формули з геометрії застосовуються в повсякденному житті?
 • Які властивості геометричних фігур використовує рослинний і тваринний світ?
 • Як використовується геометрія в науках і мистецтві?

Змістові питання

 • Якими геометричними фігурами є форми оточуючих предметів?
 • Які формули з геометрії застосовуються в повсякденному житті?
 • Які властивості геометричних фігур використовує рослинний і тваринний світ?
 • Як використовується геометрія в науках і мистецтві?

Стислий опис

Проект передбачає вивчення питання застосування геометрії в навколишньому середовищі.Кожна людина ще з дитинства починає розрізняти геометричні форми предметів, в школі дізнається про застосування властивостей геометричних фігур у повсякденному житті. Але всього застосування неможливо показати, бо на це не вистачить часу відведених уроків. Суть цього проекту полягає у пошуку маловідомих застосувань властивостей геометричних фігур. При чому для кожного окремого учня ці застосування будуть різними з точки зору їхнього світогляду, а всі разом утворять невелику енциклопедію з геометрії в навколишньому середовищі.

Навчальні предмети

Українська мова та література, музика, образотворче мистецтво, інформатика, всесвітня історія, природознавство, фізика, астрономія, біологія, географія, хімія.

Класи

1-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

 • Розділ Технології:

Усвідомлення можливостей використання комп’ютерних мереж і систем; можливостей комп’ютерного моделювання технічних засобів і процесів. Знання соціальних, правових та етичних аспектів інформатизації суспільства;можливостей використання програмного забезпечення комп'ютера в навчальному процесі; особливостей різних технологій програмування сутності процедурного і декларативного програмування. Уміння користуватися комп’ютерними мережами і працювати з комп'ютерними системами різного призначення; застосовувати комп’ютерні засоби у проектній діяльності; адекватно добирати програмний засіб як інструмент пізнавальної діяльності Дизайн у сучасному техногенному середовищі. Функції та види дизайну. Ознаки і характеристики досконалості результату творчої діяльності. Види, призначення та зміст проектних документів. ( знання законів і принципів конструювання та моделювання. Уміння: - здійснювати проектну діяльність за заданими умовами; - графічно відображати творчий задум; - давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності; - застосовувати принципи конструювання та моделювання у творчій діяльності; здійснювати конструювання та моделювання за графічним зображенням, за технічними умовами чи власним задумом).

 • Освітня галузь “Мова та література”.

Письмо. Побудова письмових текстів (монолог, діалог) різних типів, стилів і жанрів (Уміння письмово переказувати (докладно, стисло, вибірково), самостійно створювати письмові тексти, висловлювати в них власну думку про певну подію, ситуацію, прочитаний твір, дотримуватись вимог до мовлення, вдосконалювати написане)

 • Розділ Математика:

Уявлення про геометричні фігури та їхні властивості. Знання про застосування формул з геометрії в прикладних задачах.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Навчальні цілі та очікувані результати навчання: На початку дослідження учні визначають цінність проекту для себе, вибирають один із запропонованих напрямків роботи. Учні проведуть дослідження та створять звіти про них для того, щоб:

 • вдосконалювати навички:
  • групової роботи, співпраця в команді;
  • планувати свою роботу;
  • використовувати інформаційні ресурси.
  • узгоджувати свою діяльність з іншими.
 • Створюють сайт (публікацію, презентацію) з розповіддю по тематичному питанню для закріплення набутих навичок.

Діяльність учнів

На початку(в кінці) роботи над проблемою учні створюватимуть свою мультимедійну презентацію. При цьому виконується:

 • групова та індивідуальна робота під керівництвом вчителя. Частина учнів працює з бібліографічними джерелами, частина – над оформленням роботи.
 • учні самостійно повинні висунути гіпотезу і знайти її підтвердження в ході дослідження (підібрати ілюстрації та експонати відповідно змісту);
 • вивчають електронні документи Інтернету;
 • після зібраних доказів приходять до висновків – аналізують зібрані матеріали. Дають відповідь на поставлене в проекті запитання;
 • під керівництвом вчителя навчаються робити презентацію: розробляють сценарій та зміст слайдів, створюють її в PowerPoint;
 • створюють, малюнки, короткі твори за темою.
 • під керівництвом вчителя навчаються створювати свої публікації в Microsoft Publisher, висвітлюючи ідею ключового та тематичного питання (планування, розроблення ідеї публікації та її реалізація: результати анкетування, збір статей, результатів дослідів та їх оформлення).
 • під керівництвом вчителя складають план створення сайту та послідовно здійснюють його.
 • Проводять показ презентації – звіт про виконану роботу перед класом,
 • Вивішують публікації як шкільну стінну газету.
 • Аналізують відгуки про створений сайт.
 • На майбутнє – вдосконалення і доповнення сайту.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

4 тижні. В ньому – 4 уроки:

 • 1)на постановку і початкову координацію завдань;
 • 2)на обговорення зібраних даних та планування оформлення сайту, презентації, публікації;
 • 3)на підведення підсумків зробленої роботи, визначення перспективних напрямків для дослідження ключового питання.
 • Решту роботи учні роблять в групах самостійно. Вчитель виступає як консультант.

Вхідні знання та навички

Учень повинен знати, що таке геометрія, поняття геометричних фігур та їхніх властивостей. Вміти визначати застосування властивостей геометричних фігур в навколишньому середовищі та на початковому рівні користуватися навігацією в комп’ютері.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Публікація
 • Веб-сайт учня 9-б класу Ручкіна Владислава [1]
 • Інше

Фотоальбом

Баранова Діана 8 клас, Левченко Даша 9 клас, Махмудова Сабіна 9 клас, Кузнецова Віка і Склярова Даша 10 клас, Радкевич Віолетта 11 клас

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Підручники з геометрії

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Фотоапарат, папір А-4.

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Згідно складених форм оцінювання

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.