Навчальний проект "Відвідуємо школу із задоволенням"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Горпинич Тетяна Володимирівна, вчитель іноземної мови Гуляйпільського колегіуму "Лідер"

Назва проекту

"Відвідуємо школу із задоволенням"

Ключове питання

Чи охоче ви відвідуєте школу?

Тематичні питання

 • Які заходи проводяться у школі?
 • Що робить вивчення англійської мови захоплюючим ?

Змістові питання

 • Чи необхідно вивчати англійську мову?

Стислий опис

Цей проект з англійської мови спонукає учнів поміркувати про своє шкільне життя,про необхідність вивчення англійської мови, усвідомити, що уроки англійської - це не тільки запам'ятовування часових форм, виразів та виконання складних домашніх завдань , а і цікава позакласна діяльність, завдяки якій вивчення англійської мови може стати захоплюючим.

Учні будуть проводити опитування серед колегіантів та дітей з інших шкіл і готувати відповідні звіти за результатами анкетування.

Вони будуть розробляти інформаційний бюлетень , веб-сайт з фотографіями, малюнками та статтями для шкільного веб-сайту. Учні створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації . Як додаткове розширення цього проекту, учні створять спеціальні PowerPoint презентації, в яких продемонструють свою участь у позакласній роботі школи, доведуть значимість вивчення англійської мови. В результаті проекту учні дадуть відповіді на питання висунуті і вдосконалені впродовж розробки теми проекту.

Навчальні предмети

Іноземна мова, музика, комп'ютерні технології

Класи

9-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Державний стандарт базової і повної середньої освіти:

 1. Освітня галузь "Мови і літератури".
 2. Освітня галузь "Технології".
 • Програма з англійської мови для учнів 2-12 класів.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Діти проводять опитування серед колегіантів та учнів із інших шкіл:

 • Довідатися думку учнів щодо відвідування школи.
 • Визначити заохоченість учнів до вивчення англійської мови.
 • Порівняти результати анкетування.
 • Оцінити творчі можливості учнів.

Очікувані результати включають:

 • Вміння використовувати знання з англійської мови в позакласній діяльності.
 • Вміння граматично та лексично правильно англійською мовою будувати речення, чітко висловлювати думку.
 • Демонструвати набуті на уроці англійської мови знання з різних видів мовленнєвої діяльності.
 • Готувати цікаві заходи з англійської мови.
 • Робити висновки, які базуються на власних дослідженнях.

Діяльність учнів

Учні будуть складати англійською мовою запитання до анкети, проводити опитування серед учнів колегіуму та шкіл міста, створювати сценарії власних позакласних заходів.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Навчальний проект реалізовувався протягом навчального року

Вхідні знання та навички

 • Лексичні та граматичні знання англійської мови, мовленнєві навички.
 • Навички правильної поведінки в закладах освіти.
 • Деякі комп’ютерні базові навички, такі як вміння набирати тексти, працювати з текстовим редактором та Інтернетом, навички роботи з програмама Power Point, Office Publisher.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Список літератури

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Цифровий фотоапарат, Інтернет,комп'ютер, сканер

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.