Навчальний проект "Епоха англійської мови"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Мачула Ірина Володимирівна

Лобанова Валентина Сергіївна

Скляр Людмила Леонідівна

Назва проекту

Епоха англійської мови або вікно у світ без меж

Ключове питання

Англійська мова - привілей і розкіш чи предмет першої необхідності?

Тематичні питання

1. Навіщо вчити англійську мову?

2.Чи можливо навчатися із задоволенням?'''''

Змістові питання

1. Де можна зустріти англійську мову?

2.Яку роль відіграє англійська мова у нашому житті?

3.Як краще організувати навчання?

Стислий опис

Всім, звичайно, давно відомо, що знання англійської мови може стати у нагоді в житті. Ще хтось сумнівається? Тоді цей проект допоможе вирішити, чи потрібне знання англійської мови сучасній людині; які існують новітні методи вивчення мови, чи можливо поєднувати навчання з задоволенням. Робота над проектом сприяє здійсненню між предметних зв'язків англійської мови з: інформатикою та ІТ, української мовою, світовою та художньою культурою. Виконання досліджень реалізується через пошук, аналіз, оцінювання та застосування на практиці знайдених відомостей.

Навчальні предмети

Інформатика, українська мова, світова література, музика

Класи

6, 10

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь "Мови і літератури"

Основна школа

Зміст мовного та літературного компонентів в основній школі спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності, читати та усвідомлювати прочитане; залучення до художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей культури; формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення до культурних традицій інших народів.

Старша школа

Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні; говорінні, письмі) забезпечуючи комунікативну компетенцію з іноземних мов на рівні В1 + *; заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення з фундаментальними цінностями культури; у формуванні гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до свого та інших культурних традицій.

Освітня галузь "Технологія"

Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Для учнів 6 класів:

• сформувати стійку мотивацію до вивчення англійської мови, повагу до української мови та англійської мови;

• формувати комунікативну компетенцію;

• ознайомити з найвизначнішими досягненнями художньої оригінальної та перекладної літератури;

• формувати читацьку та мовленнєву культури, творчі здібності, культуру полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного;

• формувати гуманістичний світогляд, духовний світ учня, його моральні та естетичні цінності, особистісні риси громадянина України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти;

• ознайомити з проектно-технологічною та інформаційною діяльністю,

• залучити до проектно-технологічної, інформаційної та дослідницької діяльності;

• розвивати здатність реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.

Для учнів 10 класів:

• формувати мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання через мову культури народу, естетичних та моральних цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

• виробити вміння орієнтуватися в потоці різноманітної інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формі;

• розвити уміння вільно спілкуватися у різних ситуаціях; формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними; • подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище;

• удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів. поглибити знання про закономірності проектної діяльності, спираючись на знання з основ наук; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня;

формувати в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.

Діяльність учнів

І етап – Учні ознайомлюються з вступною презентацією вчителя, Ключовими та Тематичними питаннями, обирають тему учнівського проекту для дослідження.

ІІ етап - Об’єднуються в пари за бажанням чи обирають самостійну роботу та планують роботу над дослідженнями:

1 напрямок: Пошук вживання англійських слів у нашому житті.

Учні з власного досвіду з’ясовують на яких уроках у школі та де у повсякденному житті можна зустріти англійські слова. За знайденими результатами обирають напрямок подальшого дослідження. Планують, розробляють сценарій власних мультимедійної презентації та публікації.

2 напрямок: Визначити роль англійської мови в житті пересічного українця.

Учні розробляють питання для анкети, щоб з’ясувати, яку роль відіграє англійська мова у житті кожного з нас. Проводять анкетування однолітків. Підраховують результати, роблять аналіз проведеного опитування та приходять до висновку що англійська мова займає велике значення у нашому житті і у світі. Вона зустрічається повсякчасно у нашому житті і її потрібно вивчати. Результати досліджень оформлюють у вигляді таблиць та діаграм.

3 напрямок: Пошук методів навчання.

Знаходять в Інтернеті різні методи навчання. Визначають преваги та недоліки кожного. Аналізують та систематизують матеріал. Доводять актуальність обраної теми. Результати оформлюють в вигляді презентацій.

ІІІ етап - Для узагальнення та здійснення просвітницької діяльності серед однокласників створюють веб-сайт

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Для реалізації проекту потрібно 2 місяця, по два заняття на тиждень.

Вхідні знання та навички

  • вміння застосувати тематичний матеріал в практичній діяльності;
  • вміння володіти інформаційними технологіями;
  • вміння самостійно добирати матеріали.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

*Презентації

1
Автор: Брикова Аня

"Англійська мова із задоволенням"

"Причини вивчення за допомогою КІНО

"Принципи вивчення"

"Неправильні переклади фільмів

"Поради"

"Цікавинка"


2
Автор: Шикула Оля

"Англійська мова у медіапросторі"


3
Автори:учні 6 –А класу Колоянов В., Бараннік О.,та Миргородська Е.

"English—у нашому житті"4
Автори:учні 6 –Б класу Букша Артем, Карнаух Іван та Деревянко Єгор

"Спорт та англійська мова"5
Автор: Захарчук Ольга

"Книга як метод оволодіння англійською"


6
Автор: Баклаженко Юлія

"Вся правда про оволодіння англійською мовою"

"Міфи про вивчення англійської"

"П'ять кроків до самостійного вивчення англійської"
7
Автор: Бабак Єгор

"Англійська—мова комп'ютера"


8
Автор:Жиров Ілля та Акселенко Андрій

"English For Music Fanatics"9
Автор: Літавий Ілля

"Кулінарія та англійська мова"


10
Автор Грінченко В.

"Знайомі незнайомці"


учнівські

*Публікації

Бюлітень Навіщо ви вчимо анг мову Чичера Л.gif Бюлітень Навіщо ви вчимо анг мову стр 2-3.gif Бюлітень Навіщо ви вчимо анг мову стр4.gif

Бюлітень на тему: "Навіщо ми вчимо англійську мову"

Буклет для подорожей Чичера Л.gif Буклет для подорожей стр2 Чичера Л.gif

Буклет на тему: "Світ без меж. Шпаргалка для подорожі""

*Веб-сайт

Веб-сайт Світ без меж 1стр.gif Веб-сайт Світ без меж 2 стр.gif Веб-сайт Світ без меж 3 стр.gif Веб-сайт Світ без меж 4 стр.gif

Фотоальбом

Учасники проекту

Методичні матеріали

Вступна презентація

Презентація проекту

Рекомендації по створенню презентації,буклету,веб-сайту

Список сайтів про авторське право

Форма для проведення анкетування

Підсумкова форма оцінювання роботи учнів над проектом

Дидактичні матеріали

Анкета "Роль англійської мови"

Обробка результів анкетування

Аналіз та узагальнення результатів анкетування

Англійські запозичення до українського словника

Завдання за відео

Завдання.Знайти відповідність між скалярними величинами мови Паскаль і значенням слів у англійській мові.

Завдання: Опрацювати таблицю ключових слів мови програмування Паскаль та описати зміст поданих програм. Порівняти вживання слів.

Завдання 1:Знайти спільне Завдання 2:Знайти інші сфери життя, де виникає потреба в англійській мові

Навчання із задоволенням

Завдання про кіноакторів

Кросворд по інформатиці на англійській мові

Кросворд "Програмне забеспечення"

Завдання Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження

Чи знаємо ми про що кажемо?

Заповніть та упорядкуйте Посилання на ресурси Інтернету

Завдання: знайти відповідність між англійським прислів'ям, їх дослівним перекладом та аналогом в українській мові

Друковані матеріали

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДРУКОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Критерії оцінювання:

презентації[1]

публікації[2]

вебсайту[3]

Листи оцінювання:

презентації[4]

публікації[5]

вебсайту[6]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.