Навчальний проект "Лондон-культурний та історичний центр Великобританії"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автори проекту

Участник:Маєвська_Дар'я_Миколаївна
Примерова Людмила Володимирівна,
Билименко Руслана Миколаївна,
Будник Дар’я Сергіївна.

Назва проекту

Лондон – культурний та історичний центр Великобританії


Ключове питання

Що спільного між Королівством та Січчю?


Тематичні питання

1.Запоріжжя та Лондон – культурні чи економічні центри?
2.Який контраст між Лондоном та Запоріжжям?


Змістові питання

1. Чи потрібно знати пам’ятки історії?
2. Які історичні та культурні пам’ятки існують в Лондоні та Запоріжжі?
3. Які відмінності культурного розвитку між Запоріжжям та Лондоном?


Стислий опис

Даний проект об’єднує такі навчальні предмети як англійська мова, історія та художня культура. Зміст його структурних частин спрямований на пошук відповіді на ключове питання: «Що спільного між Королівством та Січчю?» Учні, ознайомившись зі змістом запропонованого проекту, виконали певний ряд завдань, які сприяють формуванню навичок мислення високого рівня: аналізу, синтезу, оцінювання. Ці завдання полягають у розв’язанні кросвордів, відповідях на тестові запитання; визначенні найсильніших знавців пам’яток Великобританії; виконанні творчих робіт. Учні виказали свою точку зору стосовно тематичних питань: «Запоріжжя та Лондон – культурні чи економічні центри? Який контраст між Лондоном та Запоріжжям?»

Працюючи над проектом, учні аналізували, узагальнювали та систематизували інформацію із різних джерел (друкованих та електронних). Результатом роботи є учнівські презентації, учнівська публікація, учнівський веб-сайт. В ході роботи над проектом були використані дидактичні матеріали, спрямовані на розвиток в учнів навичок мислення високого рівня, та методичні матеріали, які допомогли вчителю в організації дослідження та оцінюванні робіт учнів.

Навчальні предмети

Іноземна мова, художня культура, всесвітня історія.

Класи

7 клас

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

В процесі своєї роботи учні повинні: • Ознайомитись з пам’ятками Лондона та Запоріжжя;
• Порівняти історичні та культурні пам’ятки;
• Визначити позитивні та негативні сторони життя в Лондоні та Запоріжжі;
При створенні проекту в учнів будуть формуватися наступні вміння:
• ефективно шукати та критично оцінювати інформацію,
• планувати власну навчально-дослідницьку діяльність,
• співпрацювати у групі,
• стисло формулювати власну думку,
• виступати перед аудиторією,
• ілюструвати ідеї,
• добирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок.
У дітей формуються дизайнерські уміння та уміння вдало та доцільно використовувати різні мультимедійні засоби.
Очікуванні результати: учні повинні створити презентацію, буклети, веб-сайт.
Підтримуються та розвиваються наступні компетенції учнів:
• інформаційна,
• комунікативна.


Діяльність учнів

1. Приймають участь у виборі теми проекту.
2. Разом з вчителем визначають мету навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності; формулюють ключове, тематичні та змістові питання, планують та організовують власну діяльність.
3. Ознайомлюються та вивчають літературу, Інтернет – ресурси, необхідні для створення даного проекту.
4. Здійснюють пошук інформації, її аналіз, синтез та оцінювання.
5. Ознайомлюються з вимогами до учнівської презентації, публікації, веб-сайту та критеріями їх оцінювання.
6. Створюють учнівські презентації.
7. Створюють учнівські публікації.
8. Створюють учнівський веб-сайт.
9. Складають план захисту робіт.


Приблизний час, який необхідний для реалізації навчального проекта

6 тижнів

Вхідні знання та навички

Учні володіють знаннями про Великобританію, її столицю та пам’ятки. Учні вміють описувати та узагальнювати результати спостережень, використовувати додаткові матеріали для досліджень, представляти результати спостережень за допомогою таблиць. Майже всі учні вміють користуватися різноманітними джерелами інформації, збирати матеріал для дослідження, володіють навичками систематизації та критичного ставлення до інформації. На достатньому рівні вміють висловлювати і аргументувати своє судження, володіють прийомами самоосвіти. Школярам властиве вміння творчо використовувати знання, уміння та навички в нових, нестандартних ситуаціях, у різних видах навчально-пізнавальної і організаційної діяльності. Учні вміють раціонально розподіляти свій час, планувати діяльність, контролювати її, оцінювати її коригувати за необхідності. Крім того, учні володіють вміннями працювати з програмами Word, Power Point, Publisher, користуватися можливостями Інтернет.

Матеріали та ресурси

Комп'ютери, принтери, цифровий фотоапарат, підключення до мережі Інтернет, проектор.

Учнівські роботи

  • Презентація

Учнівська презентація

  • Публікації

Учнівська публікація

  • Веб-сайт

Учнівський веб-сайт

Методичні матеріали

Інструкція для вчителя
Презентація вчителя

Дидактичні матеріали

Анкетування
Диплом 1
Диплом 2
Диплом 3
Дослідження та анкетування
Вікторина
Кросворд

Друковані матеріали

--

Ресурси Інтернету

http://ru.wikipedia.org/wiki/Лондон
http://www.br.com.ua/referats/Culture/79599.htm
http://www.licey.net/english/english-speaking-countries/london-part-6

Оцінювання знань та вмінь учнів

Загальне оцінювання
Оцінювання веб-сайту
Оцінювання презентації
Оцінювання публікації
Самооцінка в групі

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.