Навчальний проект "Ми славимо мужність і подвиг Ваш"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Заяць Л.В., вчитель історії Матвіївського ЗНВК "Всесвіт"

Назва проекту

"Ми славимо мужність і подвиг Ваш"

Ключове питання

Доля людей у роки Великої Вітчизняної війни.

Тематичні питання

 1. Як довести, що сучасна молодь цікавиться долею людей у роки Великої Вітчизняної війни?
 2. Яким чином продемонструвати, що доля людей років Великої Вітчизняної війни є привабливою для сучасної молоді?
 3. Як ми звіряємо своє життя по героях Великої Вітчизняної війни?

Змістові питання

 1. Які основні дати і події Другої Світової війни ви оберете для компонування презентацій?
 2. Який висновок можна зробити про долю людей в роки Другої Світової війни?
 3. Як довести, що Велика Вітчизняна війна дійсно була Вітчизняною?
 4. Яка роль експозицій про події війни у Музеї історії села для комплексу?
 5. Що пропонуєте зробити у творчій лабораторії школярів?
 6. Кого, на ваш погляд, можна помістити у «Галерею слави» нашого комплексу?
 7. Які художні твори, кінофільми про роки війни викликали у вас найбільше хвилювання?
 8. Як схарактеризувати внесок радянських людей у розгром фашистсько-німецьких загарбників?

Стислий опис

Метою даного проекту є розуміння великого духовного імпульсу, який мали радянські люди в роки Другої Світової війни у боротьбі проти фашистсько- німецьких загарбників, за політичну незалежність і культурне збагачення України для нащадків; визначення цінності особи для сучасності. Учні будуть розподілені на п’ять творчих груп. Цей проект передбачає пошук учнями інформації стосовно сучасних поглядів, тверджень, продовжень, вивчення історії рідного краю на грунті села Матвіївка. Ця інформація повинна бути досить лаконічною, яскравою, цікавою, водночас змістовною і творчою. Підібравши ілюстративний матеріал, учні роблять презентацію з використанням програми Power Point. До своєї презентації кожна група учнів має зробити невеличку доповідь, репрезентувати розроблену ними тему.

Учні будуть розробляти публікації у формі малих книжечок, інформаційні буклети та веб-сторінки з фотографіями, малюнками та статтями для веб-сайту. Учні створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації для класу. В результаті проекту учні дадуть відповіді на ключове та тематичне питання, висунуті і вдосконалені впродовж розробки теми проекту.

Навчальні предмети

Історія України, Всесвітня історія, історія рідного краю

Класи

9-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України: Історія України. – К.: Ірпінь, 2005.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 1. Глибше розуміння долей людей в роки Другої Світової війни;
 2. Розширювати кругозір школярів, критичне мислення, творчість на основі нових самостійних досліджень;
 3. Навчитися організовувати краєзнавчі дослідження з історії рідного краю – працювати з односельцями;
 4. Сприяти розвитку творчого мислення учнів; обговорити шляхи творення «Галереї слави» комплексу;
 5. Скомпонувати презентації відповідно завдань кожної групи;
 6. Формувати вміння опрацьовувати інформацію та подавати її у потрібному форматі;
 7. Виховання вміння працювати в групах.

Діяльність учнів

Учні розподілені на групи: «Герої - односельці», «Герої Радянського Союзу», «Моя сім’я в роки Великої Вітчизняної війни», «Вони визволяли Запорізький край» за напрямками та категоріями підготовки. Учні класу отримують завдання з окремих питань;
знаходять інформацію, стосовно отриманого завдання, підбирають ілюстрації, проводять краєзнавчі дослідження з історії рідного краю, виявляють односельців, що воювали Великої Вітчизняної війни;
складають невеличкий за об’ємом текст для використання у презентації;
роблять презентацію з допомогою програми Power Point;
кожна група готує до захисту свою творчу роботу на підсумковому занятті.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 місяці

Вхідні знання та навички

Перед початком роботи над проектом учні повинні знати історію Другої Світової війни, історію військових подій на Запоріжжі, зокрема визволення Запорізької області.
Знати програмовий пакет Microsoft Offis (Power Point, Microsoft Publisher, Word, Exel), володіти вміннями розшукувати та опрацьовувати інформацію.
Ознайомитися з краєзнавчими матеріалами, в тому числі пов’язаними з історією рідного краю.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентація

Гуменюк М. Звільнення Запоріжжя
Данілова А. Доля людини
Екскурсія до музею Шпарук А.
Завальна Д. Велика Вітчизняна війна
Тихоновська Т. Остарбайтери.
Іванов М. Молодогвардійці
Мартиненко В. Валерія Гнаровська
Подвиг цей, буде в пам'яті жити
Сичова О. Матвіївські ветерани
Тихоновська Т. Остарбайтери.

 • Публікація

Данілова А.

 • Веб-сайт
 • Інше

Методичні матеріали

Дидактичні роздавальні матеріали (Вікторина)
Дидактичні роздавальні матеріали (Історичний диктант)
Шаблони сценаріїв

Дидактичні матеріали

Ми славимо мужність і подвиг Ваш
Список інформаційних джерел

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів
Форми і критерії оцінювання презентації
Форми і критерії оцінювання веб-сайта
Форми і критерії оцінювання публікації
Оцінки за проект

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.