Навчальний проект "Перлини народу"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Богодист Наталія Олексіївна, учитель обслуговуючої праці Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 мелітопольської міської ради Запорізької області

Назва проекту

Проект «Перлини народу»

Ключове питання

Вишивка: це традиції народу чи модна забавка?

Тематичні питання

 • “ Чи вміє твоя мама або бабуся вишивати хрестиком? ”
 • “ Чи модно в наш час вміти дівчині вишивати?”
 • “ Як ти вважаєш, який спосіб вишивки хрестиком чи гладдю складніший?"


Змістові питання

- Визначити види вишивки гладдю;

- Детальніше ознайомитись з видами гладі;

- Розширити уяву про добір кольорів ниток для вишивання;

- Дізнатися про технологію вишивання двобічної гладі;

- Визначити які тканини слід обирати для вишивання лічильною гладдю;

- Дізнатися, що символізує кольорова гама у вишиванні різних видів гладі;

- Дізнатися значення вишиванки у XXI столітті;

- Знайти особливості в українських вишиванках;

- Дослідити, чи зустрічається вишивка в легендах;

- Дослідити, , чи зустрічається вишивка в піснях та віршах;

- Дослідити різноманітність вишивок у різних регіонах України.

Стислий опис

Виконуючи проект, учні продемонструють свої знання з основ обслуговуючої праці, вміння користуватися літературою. Головна увага при виконанні проекту буде приділятися пошуку та засвоєнню нових знань, формування в них уміння користуватися науковою та художньою літературою, робити висновки та використовувати їх у життєвих ситуаціях. Учні виконують творчі завдання, розвиваючи свої здібності та вчаться використовувати у своїй роботі технічні засоби. Працюючи над проектом самостійно та спільно з однокласниками вони вчаться поступливості , толерантності та розвивають свої комунікативні здібності. Проект формує в учнів інтерес до пізнавальної та пошукової діяльності, розширюють знання з історії України,української літератури, християнської культури, виховує повагу до історії свого народу. Після закінчення проекту учні презентувати результати своєї діяльності – презентацію, газету, буклет, веб - сайт.

Учасники проекту: учні 9 - А класу.

Група дослідників «Мистецтвознавці»:

 • Відповідають на питання: «Чому вишивка - улюблений спосіб жінок прикрашати речі?»
 • Відвідують бібліотеку міста.
 • Досліджують витвори мистецтва.

1. Створюють презентацію на тему “Вишивка та мистецтво”.

2. Створюють буклет.

3. Всі разом презентують результати.

4. Приймають участь у виставці - вишиванок.

Група дослідників «Історики»:

 • Відповідають на питання: “ Як ти вважаєш, який спосіб вишивки хрестиком чи гладдю складніший?”
 • Узагальнюють дані анкетування по класу.
 • Удосконалюють свої вміння володіти голкою і нитками.

1. Створюють газету на тему «Історія вишивки».

2. Створюють буклет.

3. Всі разом презентують газету та буклет.

4. Приймають участь у виставці - вишиванок.


Группа шукачів «Народознавці»:

 • Відповідають на питання: «Як можна застосувати вишивку в наш час?»
 • Досліджують де і як було відображене народне мистецтво.

1. Створюють веб – сайт «Перлини народу».

2. Разом презентують результати своєї праці.

3. Приймають участь у виставці своїх вишиванок.

Навчальні предмети

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Інформатика

4. Трудове навчання

5. Християнська культура

6. Математика

Класи

9 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

1. Державний стандарт базової середньої та повної освіти від 14 січня 2004 року №24

2. Міністерство освіти і науки України. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання 5 – 9 класи. – нова редакція. 2010. – 144 с.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

• Вивчити та засвоїти на практиці види вишивки гладдю;

• Розширити уяву про добір кольорів ниток для вишивання;

• Ознайомитись з технологією вишивання двобічної гладі;

• Вивчити, які тканини слід обирати для вишивання лічильною гладдю;

• Дізнатися, що символізує кольорова гама у вишиванні різних видів гладі;

• Дізнатися, що ж є вишиванка у XXI столітті;

• Знайти особливості в українських вишиванках;

• Знайти вишивку в легендах;

• Знайти вишивку в піснях та віршах;

• Виявити різноманітність вишивок у різних регіонах України;

• Формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій;

• Уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення;

• Удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet;

• Уміння аргументовано доводити власну думку;

• Розвивати навички мислення;

• Розвивати логічне мислення;

• Виховувати почуття шанобливого ставлення до отриманих знань.

Діяльність учнів

Складається з двох етапів - теоретичного та практичного.

Теоретичний:

- ознайомлюються з учительською презентацією, прикладами учнівських робіт та формами оцінювання буклету, презентації, веб - сайту;

- об’єднуються у групи за інтересами;

- обирають тему для дослідження;

- розподіляють обов’язки у групі;

- знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними, узагальнюють та створюють звіт у вигляді буклету, газети, веб - сайту та презентації;

Практичний:

- збирають матеріали у мережі Інтернет, літературі, проводять соціологічне опитування ;

- обробляють отриманий матеріал;

- використовують дидактичний матеріал;

- створюють діаграми, пишуть висновки, оформлюють звіт;

- створюють презентації, буклету, газети , веб - сайти, використовуючи для цього форми оцінювання буклету, газети, презентацій і веб - сайтів;

- оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх друзів;

- готують свої власні вироби;

- приймають участь у виставці вишиванок;

- презентують свою роботу.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

4 тижні

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати:

• що таке вишивка, вишиванка, рушник, серветка, інтер’єр, нитка, традиції, розкіш, орнаменти у вишивці, символи у вишивці;

• способи вишивки;

• вміння використовувати отримані знання при доведенні;

• програми Microsoft Office 2003, 2007 (Word, PowerPoint, Excel та Publisher) та ін.

Учні повинні вміти:

 • вдосконалити уміння аналізувати інформацію, робити висновки;
 • проводити опитування, систематизувати, порівнювати та розпізнавати спільне у твердженнях;
 • вдосконалити навички планування діяльності;
 • користуватися додатковою, довідковою літературою;
 • користуватися Інтернетом та працювати з Інтернет ресурсами;
 • створювати учнівські презентації, буклети, газети, веб-сайт;
 • проводити опитування;
 • працювати з інформаційними джерелами;
 • виконувати практичні вправи – вишивати.

Матеріали та ресурси

 • принтер;
 • цифровий апарат;
 • засоби для зв'язку з інтернетом;
 • лазерний диск;
 • проектор;
 • комп'ютери;
 • сканер;
 • програвач DVD-дисків;
 • телевізор;
 • відеомагнітофон;

Учнівські роботи

 • Веб-сайт

Фотоальбом

Proekt Bogodist2013.jpg Proekt Bogodist2013 1.jpg Proekt Bogodist2013 2.jpg Proekt Bogodist2013 3.jpg Proekt Bogodist2013 4.jpg

Методичні матеріали

Учительська презентація

Конспект уроку

Презентація к уроку

Історія вишивки

Додатковий матеріал

Аналоги

Оцінки учням за проект

Дидактичні матеріали

Практична робота № 1 Практична робота № 2

Картка1Картка2Картка3

Кросворд1Кросворд2

Тестове опитування

Техніка виконання швів лічильної гладі

Поради учням

Друковані матеріали

1. Міністерство освіти і науки України. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання 5 – 9 класи. – нова редакція. 2010. – 144 с.

2. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Л.І.Денисенко, О.М.Романчук, О.П.Гнеденко, Н.А.Калініченко, А.І.Романчук, М.П.Туров. – К.; Педагогічна думка. 2005. – 176 с: іл.

3. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання: Навч. посіб. з трудового навчання для учнів 5 – 9 кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій. – К.: А.С.К., 2002. – 232 с.: іл.

4. Технологія 9 кл. В.Д. Симоненка, П.С.Самородский, О.Н.Богатирев,О.П.Очинин, М. В. Хохлова, Н.П.Коноплева Видавництво «Вентана – Граф» 1999 р.

5. Технологія 5 кл. Ю.В. Крупська, Н.І.Кизеева, Л. В. Сазонова, В.Д. Симоненка. Видавництво «Вентана – Граф» 1998 р.

6. Рукоділля в школі: Навч. посібник для 5 – 9 кл. серед. загальноосвіт. шк./Авт.-упоряд. І.В.Воронецька – К.: «Поліграфкнига», 1998. – 176 с. – Укр.

7. Сорокина Л.М. Учись вышивать: Альбом. – 5-е изд. – К.: Рад. шк., 1989. – 79 с.: ил.

8. Ковальов Олександр. Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1 – 7 клас: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 144 с.; іл. 52 с.

9. Література. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях.— Луцьк: Вежа, 2000.

10. Антонович С.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. “Декоративно-прикладне мистецтво” – Львів: Світ, 1999.

11. Василащук Ганна. Альбом. _ Київ, Мистецтво, 1985.

12. Гсаюк Е.О. Художнє вишивання. Альбом. – Київ: Вища школа, 1984.

13. Історія Вишивання. Рушники - Реферат

14. Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (13-18 ст.).- Київ.

15. Радкевич В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки: Підручник / За ред.. Н.Г.Ничкало. - К.: Вища шк., 1997. – 303с. : іл..

Додаткове приладдя та витратні матеріали

 • схеми української народної вишивки;
 • голка;
 • ножиці;
 • простий олівець;
 • тканина для вишивання;
 • нитки для вишивання.

Ресурси Інтернету

1. http://www.anvsu.org.ua

2. http://www.dianaplus.com.ua

3. http://www.google.com.ua

4. http://www.twirpx.com

5. http://bukvar.su

6. http://www.referatcentral.org.ua

7. http://ukrainaforever.narod.ru

8. http://www.svij.com.ua/

9. http://www.newacropolis.org.ua/

10. http://spadok.org/

11. http://uk.wikipedia.org/

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Оцінювання веб-сайт

Оцінювання роботи групи

Таблиця оцінювання роботи учнів над проектом

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.