Навчальний проект "Подорож у світ гармонії та краси"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Кравець Валентина Акимівна

Назва проекту

"Подорож у світ гармонії і краси!"

Ключове питання

Як може геометрія допомогти мені зрозуміти оточуючий світ?

Тематичні питання

1. Чи існує симетрія в техніці та архітектурі? 2. Як пов'язані між собою симетрія та мистецтво? 3. Чи можна навчитися майстерності конструювати за допомогою симетрії у природи?

Змістові питання

1. Які приклади симетрії можливо знайти в природі? 2. Як пов’язані симетрія та мистецтво? 3. Яку роль відіграє симетрія при проектуванні машин, механізмів?

Стислий опис

Цей проект розрахований для учнів 9-го класу при вивченні теми: «Осьова та центральна симетрія». В позаурочний час учні, об’єднавшись у групи, збирають необхідний матеріал, класифікують його. Результати проекту учні подають у вигляді презентації, публікації, веб-сторінки. Завдяки участі в проекті діти отримують та вдосконалюють уміння працювати з різноманітними джерелами інформації, розвивати навички роботи на комп’ютері, здобувати знання та досвід, необхідний для подальшого життя, вчаться на практиці використовувати здобуті знання, переконуються в тому, що знання з математики потрібні в повсякденному житті. Працюючи над даним проектом, учні повинні з’ясувати: що таке симетрія відносно точки та прямої; знайти приклади симетрії в природі, архітектурі, літературі, музиці.

Навчальні предмети

Музика, образотворче мистецтво, біологія, фізика, астрономія математика

Класи

9 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

1. Освітня галузь "Математика" забезпечує успішне вивчення інших дисциплін, насамперед природничо-наукового циклу. Геометричні перетворення: застосовувати набуті знання до розв'язування задач, зокрема прикладних. Навчальна программа для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) Математика 5-9 класи, Київ - 2004


2. Освітня галузь «Інформатика». Уміння користуватися глобальною мережею Інтернет, створювати комп’ютерні презентації, готувати публікації за допомогою комп’ютера.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Ознайомлення з властивостями центральної та осьової симетрій, їх доведення. Під час виконання проекту учні формують навички: знаходять та опрацьовують інформацію з використанням Інтернету та інших додаткових джерел; працюють у групі над розв’язанням спільної проблеми. Учитель має можливість: підвищити інтерес учнів до предмета; здійснити об’єктивне оцінювання учнів у різних видів діяльності; розкрити творчий потенціал кожного учня.

Діяльність учнів

Учні під час роботи над проектом проводять велику пошукову роботу: знаходять у різних джерелах різноманітні цікаві приклади симетрії у природі, літературі, музиці, техніці, архітектурі, легенди про симетрію, складають кросворди. На завершення учні узагальнюють і систематизують здобуті результати і роблять висновки

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Один місяць

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати означення симетрії, вміти користуватися комп’ютером'

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація

[1]

  • Публікація

сторінка 1 [2]

сторінка 2 [3]

  • Веб-сайт

сторінка 1 [4]

сторінка 2 [5]

сторінка 3 [6]

сторінка 4 [7]

Фотоальбом

[8] [9] [10]

Методичні матеріали

Презентація вчителя "Подорож у світ гармонії та краси" [11]

Журнал навчальних досягнень [12]

Дидактичні матеріали

Тест [13]

Кросворд [14]

Друковані матеріали

Мерзляк А.Г. Геометрія Підручник для 9-го класу . – Харків «Гімназія», 2009 Фахові журнали та газети "Математика"

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

http://ru.wikipedia.org

http://priroda.blog.net.ua

http://images.yandex.ua

http://www.google.com.ua

https://docs.google.com

Оцінювання знань та вмінь учнів

Знання учнів будуть оцінюватися під час опитування, спостереження за їх роботою і захисту ними кінцевих робіт (презентацій, публікацій, веб-сайтів)та виконання дидактичних завдань

Критерії оцінювання:

Презентація [15]

Публікація [16]

Веб-сайт [17]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.