Навчальний проект "Піфагоріада"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Коляда Людмила Максимівна

Назва проекту

"Піфагоріада"

Ключове питання

Методи доведення та застосування теореми Піфагора?

Тематичні питання

1. Піфагор – сторінки життя? 2. Які методи доведення теореми існують? 3. Застосування теореми Піфагора для розв’язуванні задач?

Змістові питання

Хто такий Піфагор? Де жив і працював Піфагор? Як формулюється теорема Піфагора?

Стислий опис

В процесі роботи над проектом восьмикласники поглиблюють свої знання з історії математики, програмового матеріалу з геометрії; відшукують цікаві задачі, вчаться застосовувати теорему Піфагора при розв’язуванні задач. Школярі набувають навиків самостійної роботи з додатковою літературою, закріплюють уміння працювати на комп’ютері. Учні створять публікацію, презентацію та веб-сайт з конкретного питання, оцінять результати своїх досліджень. Діти набувають навиків організації колективної та групової роботи.

Навчальні предмети

математика,інформатика,всесвітня істория

Класи

8

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Основною метою освітньої галузі є: - опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти; - формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності; - інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції); - економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування позитивних рис особистості. Зміст освітньої галузі формується за принципом наступності між початковою, основною і старшою школою, враховуючи математичну підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої галузі "Математика". Мета вивчення геометрії в 7 – 9 класах – систематичне вивчення властивостей геометричних фігур та їх перетворення на площині; формування просторових уявлень і уяви, розвиток логічного мислення і використання геометричного апарату для вивчення суміжних предметів

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

• Ознайомлення восьмикласників з життєвим шляхом давньогрецького вченого Піфагора Самоського, історією та способами доведення теореми Піфагора; • Вироблення у школярів практичних навиків у використанні теореми Піфагора; • Виховання в учнів інтересу до вивчення математики; • Формування у дітей умінь працювати з додатковою літературою.

Діяльність учнів

Учні дивляться приклади веб-сайтів, підбирають матеріал та інформацію для створення власного веб-сайту. Вони знайомляться з програмою для створення веб-сайтів MS Publisher і в малих групах планують і створюють власний веб-сайт, а також ознайомлюються із критеріями оцінювання веб-сайтів. За допомогою програм MS Word, Excel учні вчаться створювати діаграми, таблиці, форми опитування та інші дидактичні матеріали і вставляти їх у публікації, презентації, веб-сайти.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Від 4 до 8 тижнів

Вхідні знання та навички

Учні мають уявлення про прямокутний трикутник, знають означення косинуса гострого кута прямокутного трикутника. Вони вміють користуватися комп’ютером.

Матеріали та ресурси

комп’ютер,сканер,лазерний диск,принтер,засоби звязку с Інтернетом

Учнівські роботи

  • Презентація [1]

[2] [3]

  • Публікація

[] [] []

  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

[4] [5] [6] [7]

Дидактичні матеріали

[8] [9] [10]

Друковані матеріали

Підручники, довідники, газета «Математика»

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Лінійка, олівець, гумка, папір

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

'Опис процесу оцінювання учнівських робіт міститься в Портфоліо. Крім того, оцінювання знань учнів відбувається вчителем через опитування, тести, контрольні роботи.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.