Навчальний проект "Світ координат"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Мачулян Оксана Дмитрівна

Назва проекту

"Світ Координат"

Ключове питання

Як не загубитись у цьому світі?

Тематичні питання

1.Достатньо чи ні одного числа,щоб визначити місце точки на площині?
2.Як виникли координати?

Змістові питання

1.Які бувають системи координат?
2.Що таке система координат?
3.Де використовуються координати?

Стислий опис

Проєкт спрямований на те,щоб учні 6-го класу отримали ширші знання з теми:
«Системи координат», «Координатна площина»,дізнались на скільки важливі
координати у нашому житті та де їх можна використовувати,шляхом самостійного
творчого пошуку, ознайомленням з цікавою та пізнавальною літературою по даній
темі,пошуком інформації за допомогою ресурсів Інтернет.
Учні були обєднані в 3 групи.
Перша група знаходила і опрацьовувала інформацію про те, де і коли
вперше були згадані координати. Готувала повідомлення про життя Гіппарха,
Н.Орсема, К.Птолемея, Р.Декарта. Аналізувала знайдений матеріал про системи координат.
Учні другої групи дізнавались ,де у нашому житті використовуються координати?Будували
зображення(малюнки) на координатній площині ,розвязували задачі з теми:"Координатна площина".
Учні третьої групи складали або знаходили загадки,цікаві завдання про координати, системи
координат,також знаходили твори чи вірші, де згадуються системи координат.
Учні оформили свої роботи у вигляді презентації,публікації та веб-сайту.

Навчальні предмети

Геометрія

Класи

6 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

1.Навчальна програма з математики для 12-річної школи за підручником «Математика,6»
(автори Г.П. Бевз, В.Г.Бевз) Київ: «Генеза»
2.Державний стандарт освітньої галузі"Технології".

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Цілі:
1.Формування ширшого уявлення про поняття « координатна площина», «системи координат»,
«координати точки(абсциса та ордината точки)».
2.Вдосконалення вміння будувати точки із заданими координатами та розв’язувати задачі,
що передбачають застосування цих вмінь.
3.Поглиблення і розширення знання з теми,в результаті пошукової діяльності учнів:
використання Інтернет ресурсів,підручників,хрестоматій,енциклопедій та ін. джерел інформації.
4.Розвиток логічного мислення, кмітливості, математичної пильності,наполегливості,навиків дослідження та аналіза, інтересу до геометрії.
Очікувані результати:
1.Краще засвоєння теми:« Координатна площина», «Системи координат».
2.Вдосконалення навичків роботи на комп'ютері,роботи з програмами Word, Power Point,
Publisher,Exel.
3.Створеня публікації,презентації,веб-сайту.
4.Можливість здійснювати діагностику знань і вмінь з теми.

Діяльність учнів

Створення презентації,публікації,веб-сайту.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

4 тижні

Вхідні знання та навички

1.Початкові знання по темі «Координатна площина».
2.Вміння користуватись комп’ютером ,навички роботи з програмами Word,
Power Point,Publisher,Excel,
3.Вміння працювати з інтернет ресурсами.

Матеріали та ресурси

  • Обладнання

Комп'ютер,модем,сканер,принтер,проектор,екран.

  • Програмне забезпечення

Текстовий процесор,ел.таблиці,програми для створення
презентації,публікації,веб-сайту.

Друковані матеріали

«Математика,6»(автори Г.П. Бевз, В.Г.Бевз) Київ: «Генеза»,
Акулич И. Системи координат. – С.-П.: Наука, 1995.,175 с.
Белл Э.Т. Творцы математики. - М.: Наука, 1979., 254 с.
Дубровский В. Уравнения прямой и плоскости в прямоугольных координатах.- М.: Наука, 1994., 79с.
Матвиевская Г.П. Рене Декарт. - М.: Просвещение, 1987., 105с.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.-М.,2006.,br> Новый справочник школьника: Универсальное пособие.- С.-П.: ИД «Весь».,2002., Т.2, 704 с.
Енциклопедія для дітей. Т 11: Математика.- М.: Аванта +, 2002.,С. 375-410.та ін.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

http://uk.wikipedia.org/wiki/Р.Декарт
http://www.math.ru
http://ist-matemat.at.ua/index/rene_dekart_1596_1650_pp/0-20
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dmpd/2010_34/_34/82-86.pdf
http://leksika.com.ua/15140915/ure/polyarni_koordinati
http://nh.at.ua/index/matematika/0-113
http://www.4uth.gov.ua/education/mathematics/knoun_mathematicians.htm

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання за 12бальною шкалою,з врахуванням індивідуальної та групової роботи учнів.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.