Навчальний проект "Симфонія розрахунку і мрії"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Sertifikat4 ZapoWikilukanenkoWyr.jpg

Содержание

Автори проекту

Лук'яненко Юлія Володимирівна, Щур Алла Федорівна, Іванова Юлія Ігорівна

Назва проекту

"Симфонія розрахунку і мрії"

(бінарний проект реалізовано в рамках проведення Року "Фізики-лірики з Веб 2.0")

Ключове питання

Чи можна досягти згоди між розрахунком і метою, прагматизмом і мрією?

Тематичні питання

1.Що є пріоритетнішим в житті людини: фізика чи лірика?

2.Чи може бути фізика ліричною?

3.Скільки фізики в ліриці?

4.Що рухає життям: знання чи натхнення?

5.Чи потрібно сучасній людині знати закони фізики і лірики?

Змістові питання

•Що являє собою дзвін?

•Яку будову він має?

•Яким чином форма дзвону впливає на його «голос»?

•Дія яких фізичних законів впливає на звучання дзвону?

•Які види звучання дзвонів вам відомі?

•Які цікаві факти про дзвони вам відомі?

•Чи знаєте ви, де знаходяться музеї дзвонів?

•Що ви знаєте про долю відомих дзвонів?

•Яким чином звук дзвонів впливає на здоров’я людини?

•Які закони фізики можна знайти у казках?

•Як закони фізики допомагають (чи навпаки) героям казок?

•Яку роль відіграють прислів’я у мовленні людини?

•Які закони фізики «працюють» у прислів’ях?

•Які імена письменників-фантастів вам відомі?

•У яких творах письменників є передбачення майбутніх відкриттів?

•Які відкриття передбачені письменниками - фантастами?

•Які з передбачень письменників-фантастів збулися?

•Хто є авторами відкриттів? В яких країнах здійснені ці відкриття?

•Які закони фізики можна «побачити» у творі М.Булгакова «Майстер і Маргарита»?

•Чи випадково використовув М.Булгаков у своєму романі фізичні явища та закони?

•З якою метою він їх використовував?

•Як фізичні закони допомагають у розкритті характерів персонажів роману «Майстер і Маргарита"?

Стислий опис

Проект був створений в рамках проведення обласного Року «Фізики та лірики з WEB 2.0». Він об’єднує такі навчальні предмети як література, фізика, інформатика та російська мова, частково пов’язаний з образотворчим мистецтвом, кіномистецтвом, художньою культурою, географією, іноземними мовами. Зміст його структурних частин спрямований на пошук відповіді на ключове питання: «Чи можна досягти згоди між розрахунком і мрією, прагматизмом і натхненням?» Учні, ознайомившись зі змістом запропонованого проекту, виконали певний ряд завдань, які сприяють формуванню навичок мислення високого рівня: аналізу, синтезу, оцінювання. Ці завдання полягають у розв’язанні кросвордів, встановленні відповідностей між фізичними законами та явищами, ілюстраціями або кінокадрами і літературними фактами, зображеннями героїв художніх творів; наданні відповідей на тестові запитання; визначенні найсильніших знавців фізики (інтелектуальна гра «Фізикам не до ліриків»); виконанні творчих робіт (написанні хоку, сенканів, есе). Дискутуючи, учні виказали свою точку зору стосовно тематичних питань: «Що є пріоритетнішим в житті людини: фізика чи лірика? Чи може бути фізика ліричною? Скільки фізики в ліриці? Що рухає життям: знання чи натхнення? Чи потрібно сучасній людині знати закони фізики і лірики?» В ході реалізації проекту учні вчилися працювати з соціальними сервісами WEB 2.0, які передбачають спільну роботу і розміщення в мережі медіаінформації та сприяють освоєнню інформаційних знань та навичок. Учасники проекту розміщували фотоальбоми на Пікасі, створювали карти на Пікасі, Панораміо, карті Гугл, працювали над створенням відео та розміщенням його на Ютубі, добирали та створювали закладинки на БобрДобрі. Використовуючи соціальні сервіси WEB 2.0, учні створили віртуальні карти «Географія фізики», «Географія лірики», «Карта відкриттів», «Географія фантастики», віртуальні екскурсії «Музеї науки та техніки», «Мандруємо разом з героями М.О.Булгакова», «Музеї дзвонів», слайд-шоу «Дивовижні форми дзвонів», фотоальбоми «Фізики», «Лірики», «Булгаківська Москва», «Письменники-фантасти», «Герої Булгакова», «Дзвони. Цікава доля», «Передбачення збулися!», відеоролики «Порушення законів фізики в романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита», «Фізика в мульфільмах». Працюючи над проектом, учні аналізували, узагальнювали та систематизували інформацію із різних джерел (друкованих та електронних). Результатом роботи є учнівські презентації, учнівська публікація, учнівський веб-сайт. Свої роботи учні презентували на науковій конференції, а інформацію про проект та його результати розмістили на сторінці блогу «Філіграні пізнання». В ході роботи над проектом були використані дидактичні матеріали, спрямовані на розвиток в учнів навичок мислення високого рівня, та методичні матеріали, які допомогли вчителю в організації дослідження та оцінюванні робіт учнів.

Метою проекту є формування в учнів мотивації до самоосвіти, компетентностей ХХІ сторіччя, які допоможуть учням у подальшій самореалізації в різноманітних сферах життєдіяльності, навичок мислення високого рівня, у тому числі глобального, інтегрованого; розвиток уміння самостійно конструювати свої знання, продуктивно вирішувати проблеми (навчальні, соціальні тощо), співпрацювати в групі, вільно орієнтуватись в сучасному інформаційному просторі.

Вибір тем проекту був не випадковим. Саме в усній народній творчості (прислів’ях, казках) відображено віковий досвід народу, пізнання ним оточуючого світу, яскраво відображені фізичні закони та явища. Щоб визначитися з вибором казок, учні лабораторії «Казкова» відповіли на питання квесту «Навколо світу» і було визначили, казки яких країн будуть досліджуватися з точки зору наявності в них фізичних законів та явищ (перші букви цих країн склали назву блогу фізиків та ліриків гімназії №47 «Філіграні пізнання» (фізика+лірика = грані пізнання). А оскільки ми щодня в своїй мові вживаємо прислів’я, приказки, то чому не дослідити і цей жанр УНТ з точки зору фізики? В процесі знайомства з народними казками, особливо героїчними, учні звернули увагу на предмет, котрий для всіх героїв мав особливе значення, - це дзвін. У кожного дзвону своя доля, свій голос. Учні вирішили об’єднатися в окрему лабораторію «Таємниці звуку» і зробити дзвін та його звук темою свого дослідження. Учасники лабораторії «Альтернативна» обрали для свого дослідження роман, в якому автор представив модель світу, різноманітну в часі і просторі, по якому можна вивчати фізику, це – «Майстер і Маргарита» М.О.Булгакова. Результатом пошуку відповідей на: «Як лірики (письменники та поети), іноді не маючи глибоких наукових знань, змогли передбачити наукові відкриття задовго до цього?»- стала дослідницька робота лабораторії «В пошуках істини».

Навчальні предмети

Російська література,зарубіжна література, російська мова, фізика, інформатика, образотворче мистецтво, музика, іноземна мова

Класи

В реалізації проекту приймали участь учні 8,9,11 класів.

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Російська мова. Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською .мовою навчання / Озерова Н.Г., Михайловська Г.О., Давидюк Л.В., Стативка В.І., Бикова К.І. – Чернівці: Видав.дім “Букрек”, 2005 – 156 с.

Основна школа

Мовленнєва лінія

Знання про усне та писемне мовлення; вміння орієнтуватися у мовленнєвій ситуації, сферах спілкування, осмислювати, планувати і реалізувати задум висловлювання, удосконалювати його. Вміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності: володіння різними типами і стилями мовлення з урахуванням ситуації спілкування, дотримання правил спілкування. Уміння дотримуватися орфоепічних норм у власному мовленні.

Діяльнісна (стратегічна) лінія

Уміння комунікативне доцільно використовувати стилістичні можливості вивчених мовних одиниць в усному і писемному мовленні. Уміння застосовувати основні загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування. Уміння користуватися основними комунікативними стратегіями.

Старша школа

Мовленнєва лінія

Знання ознак правильного мовлення, його стилів, жанрів, їх відмінностей; вміння визначати особливості правильного мовлення, висловлюватись відповідно до норм культури мовлення. Уміння формулювати думку у всіх стилях і жанрах мовлення. Уміння підготувати виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування.

Соціокультурна лінія

Уміння узгоджувати із засвоєними етичними, естетичними та іншими цінностями свою мовленнєву і життєтворчу діяльність; розуміння особливостей бачення світу, культури певного народу, відображених у мові, враховувати їх у спілкуванні.

Діяльнісна (стратегічна) лінія

Уміння застосовувати загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування. Вміння користуватися комунікативними стратегіями, стратегіями співпраці.

Література (російська і зарубіжна). Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / Л.О.Сімакова, В.В.Снєгірьова – Чернівці: Видав.дім “Букрек”, 2005.

Літературний компонент

Українська література. Зарубіжна література. Літератури національних меншин

Основна школа

Аксіологічна лінія

Знання назв, авторів та змісту художніх творів, рекомендованих для вивчення напам'ять текстів, окремих фактів біографії письменників. Початкове уявлення про відображення у художньому творі, етичні та естетичні цінності. Уміння виразно, осмислено читати художній текст, виділяти в ньому головну думку; зіставляти зображені у творі етичні та психологічні ситуації з власним життєвим досвідом, відповідно корегувати свої життєві орієнтації, писати творчі роботи різних жанрів.

Культурологічна лінія

Початкове уявлення про історико-літературну добу, національні, конкретно-історичні та загальнолюдські цінності, відображені у художньому творі. Уміння визначати специфіку літературного твору у зіставленні з творами інших видів мистецтва.

Старша школа

Аксіологічна лінія

Розуміння цілісної картини художнього світу та представлену в ньому авторську концепцію, етичних та естетичних цінностей, відображених у художньому тексті; художній текст як твір мистецтва слова та джерело духовного багатства особистості. Вміння аналізувати та інтерпретувати зміст твору, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього, співвідносити порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом, розв’язувати творчі завдання різних типів.

Культурологічна лінія

Розуміння значення літератури та культури для духовного розвитку людства; про основні етапи розвитку культури, про спільні закономірності розвитку різних видів мистецтв та сучасні тенденції в національній та світовій культурі.

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів ЗНЗ. Автори: Караванова Т.П., Костюков В.П. (Журнал «Інформатика та інформаційні технології в начальних закладах», №2, 2008.

Фізика. Астрономія. Програми для 7-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програми підготували: О.І.Ляшенко, О.І.Бугайов, Є.В.Коршак, М.Т.Мартинюк, М.І.Шут. Астрономія: М.І.Дзюбенко, В.Г.Каретніков, І.А.Климишин, В.Г.Кручиненко, І.П.Крячко – К.: «Ірпінь», 2005.

Завданнями курсу фізики основної школи є:

–сформувати в учнів базові фізичні знання про явища природи, розкрити історичний шлях розвитку фізики, ознайомити їх з діяльністю та внеском відомих зарубіжних і вітчизняних фізиків;

–розкрити суть фундаментальних наукових фактів, основних понять і законів фізики, показати розвиток фундаментальних ідей і принципів фізики;

–сформувати в учнів алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач та евристичні способи пошуку розв’язку проблем;

–сформувати і розвинути в учнів експериментальні уміння і дослідницькі навички, уміння описувати і систематизувати результати спостережень, планувати і проводити невеликі експериментальні дослідження, проводити вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки;

–розкрити роль фізичного знання в житті людини, суспільному виробництві і техніці, сутність наукового пізнання засобами фізики, сприяти розвитку інтересу школярів до фізики;

–спонукати учнів до критичного мислення, застосовувати набуті знання в практичній діяльності, для адекватного відображення природних явищ засобами фізики;

–сформувати в них початкові уявлення про фізичну картину світу, на конкретних прикладах показати прояви моральності щодо використання наукового знання в життєдіяльності людини і природокористуванні.

Старша школа.

Навчання фізики в старшій школі ґрунтується на засадах гуманітаризації і демократизації освіти, врахування пізнавальних інтересів і намірів учнів щодо обрання подальшого життєвого шляху, диференціації змісту і вимог щодо його засвоєння залежно від здібностей і освітніх потреб старшокласників.

Основними завданнями курсу фізики старшої школи є:

–формування в учнів системи фізичного знання на основі сучасних фізичних теорій (наукових фактів, понять, теоретичних моделей, законів, принципів) і розвиток у них здатності застосовувати набуті знання в пізнавальній практиці;

–оволодіння учнями методологією природничо-наукового пізнання і науковим стилем мислення, усвідомлення суті фізичної картини світу та застосування їх для пояснення різних фізичних явищ і процесів;

–формування в учнів загальних алгоритмів розв’язування фізичних задач різними методами, евристичних прийомів пошуку розв’язку проблем адекватними засобами фізики;

–розвиток в учнів узагальненого експериментального вміння вести природничо-наукові дослідження методами фізичного пізнання (планування експерименту, вибір методу дослідження, вимірювання, обробка та інтерпретація одержаних результатів);

–формування наукового світогляду учнів, розкриття ролі фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку, висвітлення етичних проблем наукового пізнання засобами фізики, формування екологічної культури людини засобами фізики.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Навчальні цілі:

1.Формувати в учнів комунікативні компетентності.

2.Ознайомити школярів з найвизначнішими досягненнями фізики, художньої літератури, культури та мистецтва.

3.Розвивати вміння вихованців сприймати світ у всій його багатогранності.

4.Формувати в школярів вміння бачити спорідненість літератури та науки – різних сторін пізнання єдиного світу.

5.Сформувати в учнів алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач та евристичні способи пошуку розв’язання проблем.

6.Формувати науковий світогляд учнів, розвивати розуміння ролі фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку.

8.Формувати читацьку та мовленнєву культуру.

9.Розвивати творчі здібності школярів.

10.Формувати навички мислення високого рівня: аналіз, синтез, оцінювання.

11.Формувати вміння використовувати набуті знання на практиці, вчити поєднувати теорію і практику.

12.Розвивати в учнів вміння співпрацювати в групах, здобувати знання шляхом колективної праці.

13.Формувати вміння вести дискусію.

14.Розвивати в дітей вміння працювати з текстовим редактором і програмою створення презентацій, публікацій, веб-сайту, а також з графікою, готовими малюнками з метою створення власних презентацій, публікації, веб-сайту.

15.Розвивати в учнів навички роботи з соціальними сервісами Веб 2.0, вміння використовувати їх можливості у власній діяльності.

16.Формувати та вдосконалювати вміння користуватися інформацією з різних джерел, компонувати її, творчо опрацьовувати, представляти, на онові отриманих відомостей робити власні висновки.

17.Виховувати культуру спілкування.

18.Формувати та розвивати навички риторики.

19.Вчити переносити отримані знання в нову ситуацію, гнучко застосовувати знання, уміння та навички в умовах швидких змін.

Очікувані результати:

Учні навчилися:

 • визначати мету навчально-пізнавальної діяльності;
 • планувати, організовувати навчально-пізнавальну, дослідницьку діяльність;
 • орієнтуватися в інформаційному просторі, доцільно використовувати інформацію з різноманітних джерел;
 • аналізувати, синтезувати матеріал і приймати рішення;
 • самостійно шукати необхідні знання та творчо застосовувати в різноманітних нестандартних ситуаціях;
 • використовувати знання на практиці;
 • адекватно оцінювати та контролювати свою діяльність, коригувати її за необхідності;
 • створювати презентації;
 • створювати публікації;
 • створювати веб-сайт;
 • створювати матеріали з використанням технологій Веб -2.0.

Діяльність учнів

1.Приймають участь у виборі теми проекту.

2.Разом з вчителем визначають мету навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності; формулюють ключове, тематичні та змістові питання, планують та організовують власну діяльність.

3.Ознайомлюються та вивчають літературу, Інтернет – ресурси, необхідні для створення даного проекту.

4.Здійснюють пошук інформації, її аналіз, синтез та оцінювання.

5.Ознайомлюються з вимогами до учнівської презентації, публікації, веб-сайту та критеріями їх оцінювання.

6.Створюють учнівські презентації.

7.Створюють учнівські публікації.

8.Створюють учнівський веб-сайт.

9.Створюють віртуальні екскурсії, музеї, фотоальбоми, відео та розміщують їх на фотосервісах, геосервісах, відеосервісах (технології Веб 2.0).

10.Складають план захисту робіт.

11.Здійснюють самооцінювання та рефлексію власної діяльності.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Проект був реалізований протягом лютого-квітня 2011 року

Вхідні знання та навички

На початок роботи учні вміють працювати з художнім текстом, використовувати знання з теорії літератури, розкривати закономірності, виявляти аналогії. В учнів сформовані знання про механічні, теплові, електромагнітні і квантові явища; про величини, які характеризують ці явища, про закони, згідно яких вини діють. Школярі володіють вміннями проводити спостереження за природними явищами, описувати та узагальнювати результати спостережень, використовувати вимірювальні прилади для вивчення фізичних явищ, представляти результати спостережень чи вимірювань за допомогою таблиць. Крім того, учні володіють навиками співпраці у групах. Майже всі учні вміють користуватися різноманітними джерелами інформації, збирати матеріал для дослідження, володіють навиками систематизації та критичного ставлення до інформації. На достатньому рівні вміють висловлювати і аргументувати своє судження, володіють прийомами самоосвіти. Школярам властиве вміння творчо використовувати знання, уміння та навички в нових, нестандартних ситуаціях, у різних видах навчально-пізнавальної і організаційної діяльності. Учні вміють раціонально розподіляти свій час, планувати діяльність, контролювати її, оцінювати її коригувати за необхідності. Крім того, учні володіють вміннями працювати з програмами Word, Power Point, Publisher, користуватися можливостями Інтернет. Кілька учнів з групи володіє навичками роботи з програмами Adobe Photoshop CS3, Corel Draw X4, Movie Maker, Picasa 3.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентації

"Чудесный звон колоколов"

"Сказка - ложь, да в ней намек"

"Народ скажет, как завяжет"

"Альтернатива есть"

"От мечтаний к открытиям"

 • Публікація

Тематична газета "И физики, и лирики"

«Справочник полиглота, или пословицы на каждый день», ст.1.,ст.2

 • Веб-сайт

Інформаційний вісник "Филиграни познания"

 • Інше

Віртуальна екскурсія "Музеи колоколов"

Слайд - шоу "Причудливые формы колоколов"

Фотоальбом "Булгаковская Москва"

Фотоальбом "Герои М.Булгакова"

Фотоальбом "Писатели - фантасты"

Фотоальбом "Предсказания сбылись!"

Фотоальбом "Физики"

Фотоальбом "Лирики"

Фотоальбом "Колокола. Интересные судьбы"

Карта "География фантастики"

Карта открытий

Карта "География физики"

Інформаційна картка "Фізики. Наукові досягнення"

Інформаційна картка "Лірики. Літературні досягнення"

Тестове завдання "Обери правильну відповідь"

Карта "География лирики"

Видеоролик "Физика в мультфильмах"

Видеоролик "Нарушение законов физики в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита"

Екскурсія "Мандруємо разом з героями М.Булгакова

Фотоальбом

"Но люди интересные и физики, и лирики!"

Методичні матеріали

План проекту

План реалізації проекту

Оголошення про старт проекту

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації

Критерії оцінювання веб-сторінки

Стартова презентація

Список літератури та інтернет-джерел

Карта знаний "Использование сервисов WEB 2.0.

Закладинки на БобрДобр

Літературна гра "Зустріч з Майстром"

Гра "Великі фізики" (відповіді)

Відповіді на питання гри "Фізикам не до лірики"

Тести за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита", відповіді

Експрес-опитування з фізики, відповіді

Завдання "Пишемо есе"

Питання для дискусії

Відповіді до задач на основі казкових сюжетів

Відповіді до задач за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Журнал оцінювання

Відповіді на питання квесту

Зупинка 1

Зупинка 2

Зупинка 3

Зупинка 4

Зупинка 5

Зупинка 6

Зупинка 7

Зупинка 8

Таблиця відповідей

Тести за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита" он-лайн

Експрес-опитування з фізики он-лайн

Відповіді на кросворд за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Відповіді на кросворд "Шевели извилиной"

Хаос, або знайди пару (відповіді)

Встанови відповідності (за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита", відповіді)

Оголошення про захист проекту

Презентація. Захист проекту

Вхідне анкетування "Що ви очікуєте від участі у цьому проекті?

Анкетування по закінченню проекта

Дидактичні матеріали

Завдання для лабораторій:

Лабораторія "Альтернативна"

Лабораторія "Навколо світу"

Лабораторія "Таємниця звуку"

Лабораторія "Золоте слово"

Лабораторія "Казкова"

Лабораторія "В пошуках істини"

Завдання квесту

Старт квесту

Таблиця відповідей

Зупинка 1

Зупинка 2

Зупинка 3

Зупинка 4

Зупинка 5

Зупинка 6

Зупинка 7

Зупинка 8

Рекомендації для написання хокку, сінквейну, діаманти, есе.

Теми для написання есе

Творче завдання (написати хокку, синквейн, діаманту)

Питання для дискусії

Пам'ятки

Як працювати в інтернеті

Правила безпечної роботи в інтернеті

Правила ведення дискусії

Пам'ятка для рецензента

Правила ведення мозкового штурму

Правила співпраці в групі

Поради оратору

Буклет "Поради оратору"

Карта знаний "Использование сервисов WEB 2.0.

Задачі на основі казкових сюжетів

Задачі за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Питання для гри "Великі фізики"

Питання для гри "Фізикам не до лірики

Кросворд за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Кросворд он-лайн за романом "Майстер і Маргарита"

Кросворд ""Шевели извилинами"

Тести за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Тести за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита" он-лайн

Експрес-опитування з фізики

Експрес-опитування з фізики он-лайн

Встановіть відповідності (за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита")

Хаос, або знайди пару

"Хаос, або встанови пару" он-лайн

Друковані матеріали

 • Гончаренко С.У. Физика: Учеб. Для 11 класса сред. общеобразоват. шк.: - К.: Освіта, 2006.-320 с.
 • Генденштейн Л.Э. Физика, 7 кл.: Учебник для средних общеобразовательных школ. – Х. Гимназия, 2007. – 208 с.
 • Сиротюк В.Д. Физика: учебник для 11 класса общеобразовательных учебных заведений. – К.: Зодиак - ЭКО, 2009.
 • Баландин В.Б. 1001 вопрос для очень умных (с подсказками для остальных). – М.: РИПОЛ КЛАССИК,2003. – 480с.
 • Бухлова Н. Як навчити учня вчитися: поради та рекомендації. – К.: Шк. світ, 2007. – 128с.
 • Подолян Т., Подолян О. Позакласні заходи з фізики. Посібник для вчителі та студентів.
 • Перельман Я.И. Занимательная физика: Кн.1,2. – М.: Наука, 1986.
 • Ланина И.Я., Тряницина А.П. Раздвигая границы привычного. – Л.: Лениздат, 1990.
 • Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в средней школе.
 • Хочу все знать. Сост. Джалабекова Л.А. – Изд-во «Детская литература», Ленинград, 1971.
 • Новак О.Ф. Збірник теоретичних задач і вправ з фізики. – К.: Рад шк., 1989.
 • Лукашик В.И. Физическая олимпиада. – М.: Просвещение, 1987.
 • Внеурочная работа по физике./Под ред. О.Ф.Кабардина. – М.: Просвещение, 1983.
 • Гальперштейн Л.Забавная физика. – М.: Детская литература, 1993.
 • Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова // Москва. 1987. № 6–8; 1988. № 11–12.
 • Боборыкин Н.Д. Михаил Булгаков // Литература в школе. 1991. № 1. С. 52–65.
 • Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983.
 • Киселёв А.К. Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в 11-м классе // Литература в школе. 1991. № 1. С. 102–107.
 • Бродский М.А. «Мастер и Маргарита» — антибиблия XX века? // Русская словесность. 1997. № 6. С. 30–35.
 • Кораблёв А. Тайнодействие в «Мастере и Маргарите» // Вопросы литературы. 1991. № 5. С. 34–35.
 • Киселёва Л.Ф. Диалог добра и зла в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» // Филологические науки. 1991. № 6. С. 3–11.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Принтер, сканер, DVD-програвач, цифровий фотоапарат, проектор

Ресурси Інтернету

http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200500508

http://class-fizika.narod.ru/

http://festival.1september.ru/articles/508758/

http://www.physbook.ru/

http://www.alsak.ru/content/view/452/122/

http://fizika-project.narod.ru/s3.html

http://somit.ru/index.htm

http://www.trizway.com/art/book/103_3.html

http://ladlav.narod.ru/pushkin.htm

http://festival.1september.ru/articles/578783/

http://s_sok.mos.edu54.ru/p9aa1.html

http://elkin52.narod.ru/stixi.htm

http://www.italmas.com/profil/

http://potomy.ru/school/1379.html

http://www.wco.ru/biblio/books/gorokhov1/H03-T.htm

http://rus.ruvr.ru/2011/02/03/42667868.html

http://partners.inmak.com/vipbells.html?58552

http://www.rusich1.ru/publ/18-1-0-277

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-11618/

http://forum-potok.ru/viewtopic.php?id=108

http://valdmuz.ucoz.ru/index/0-4

http://www.mir-vam.ru/gazeta/index.php?option=com_content&view=article&id=218:2009-04-01-000000&catid=6:russtradition&Itemid=13

http://www.danilovbells.ru/bellsonrussia/articles/dyh_kolokolnogo_zvona_i_zvychani.html

http://www.stihi.ru/2010/02/22/7228

http://www.vipbells.ru/kolokolnye_nabory.shtml

http://www.bulgakov.ru/galleries/glr18/

http://katalogbooks.ru/gallerys.php?k=1&b=master&page=2

http://ru.wikiquote.org/wiki/Мастер_и_Маргарита (Викицитатник)

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=304748 http://litvinovs.net/pantry/mm_artwork

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Оцінювання роботи учнів здійснюється таким чином: спостереження за їх роботою, ведення журналу, аналіз, оцінювання і самооцінювання досягнених результатів. Для оцінювання презентації, публікації, веб-сайту створено спеціальні форми та розроблено критерії оцінювання учнівської презентації, публікації, веб-сайту (в Exсel). Крім того, використані форми, створені в Word. Результати роботи учнів у проекті відображені в діаграмах. В критеріях оцінювання передбачено оцінювання вчителем, іншими учнями та самим учнем. Слід зазначити, що в цьому проекті учні вчилися використовувати технології Веб 2.0, тому в критерії оцінювання презентацій учнів введена графа «Бонус». Бонусний бал отримує той учень (чи учні), який (які) використовував (ли) ці технології. На початку роботи над проектом і по його завершенню учням запропоновано відповісти на питання анкети «Що ви очікуєте від участі у даному проекті?» («Що дала вам участь у даному проекті?»). Це дало змогу викладачам проаналізувати якість і ефективність розроблених завдань, які учні виконували в ході реалізації проекту; рівень сформованості загальнонавчальних і спеціальних компетенцій учнів; рівень задоволеності від виконаної роботи. З метою отримання зворотного зв’язку учням запропоновано заповнити листи самооцінювання (результати представлені в журналі оцінювання) та відповісти на питання анкети (рефлексія «Рівень сформованості навичок 21 століття»). Для нас було важливим на цьому етапі дізнатися, чи вміють учні здійснювати контрольно-оцінювальну діяльність. Для цього ми запропонували учням відповісти на питання анкети «Чи сформовані у вас контрольно-оцінювальні вміння?(окремо для учнів 8, 9, 11 класів). Це потрібно для того, щоб з’ясувати, що учням було виконувати легко, а що складно, чому вони навчилися і над чим слід працювати далі, що кожному учневі дала участь у виконанні проекту. Відповіді учнів проаналізовано, і результати представлені в діаграмах (окремо по класам).

Критерії оцінювання учнівських робіт розміщено в розділі "Методичні матеріали"

Анкета з метою визначення рівня сформованості контрольно-оціночних вмінь учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.