Навчальний проект "Слідство ведуть знавці геометрії"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Євтух Тетяна Анатоліївна

Назва проекту

"Слідство ведуть знавці геометрії"

Ключове питання

Які переваги та обмеження має застосування властивостей чотирикутників в нашому житті?

Тематичні питання

Чи потрібні нам чотирикутники ? Де ми застосовуємо чотирикутники?

Змістові питання

Які властивості цих фігур можуть знадобитись у повсякденному житті?

Стислий опис

Мета цього проекту для учнів – застосування знань властивостей чотирикутників для ситуацій реального життя. Учні починають зі складання списку чотирикутників, які зустрічаються в техніці, у природі та житті. Потім вони досліджують властивості чотирикутників, практичне їх застосування . Учні створюють презентації, публікації та веб-сайти, та спілкуються один з одним з допомогою сучасних технологій. На завершення учні обирають ситуацію з реального життя, описують її розв’язання за допомогою властивостей чотирикутників та створюють PowerPoint презентацію, використовуючи властивості чотирикутників.

Навчальні предмети

Мови, мистецтво, промислові технології,математика,природничі науки,комп’ютерні технології

Класи

6 - 8

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь „Математика” :

Знайомство з поняттями «чотирикутник», « паралелограм», «прямокутник», «квадрат», «ромб»,«трапеція», властивості чотирикутників. Вміння розпізнавати види чотирикутників за їх властивостями, працювати з чотирикутниками, обчислювати за формулою площу і периметр чотирикутника.

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура":

Оздоровчі системи загальнолюдських надбань для особистого фізичного розвитку.

Освітня галузь "Мови і літератури":

Побудова письмових текстів (монолог, діалог) різних типів, стилів і жанрів Уміння письмово переказувати(докладно, стисло, вибірково), самостійно створювати письмові тексти, висловлювати в них власну думку про певну подію, ситуацію, прочитаний твір, дотримуватись вимог до мовлення, вдосконалювати написане

Освітня галузь "Природознавство":

Уявлення про загальні закономірності природи та природничонаукову картину світу, загальну будову Всесвіту та формування в свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу.

Освітня галузь "Естетична культура":

Уявлення про композицію, єдність змісту і форми художнього образу.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Визначити які бувають чотирикутники.

Вивчити основні властивості чотирикутників. Дослідити приклади застосування в Інтернеті. Застосувати отримані знання до двох ситуацій з реального життя.

Провести експеримент та зібрати дані.

Викласти реальне запитання, відповідь на яке можна дати за допомогою властивостей чотирикутників

Підготувати веб-сторінку чи брошуру/інформаційний бюлетень.

Дослідити реальні ситуації, де можна застосувати властивості чотирикутників.

Підготувати PowerPoint презентацію про ситуацію з реального життя.

Діяльність учнів

1.Визначити разом з учнями Ключове питання: Які переваги та обмеження має застосування властивостей чотирикутників в нашому житті? Застосовуючи “мозкову атаку” назвати приклади і обговорити:

a.Як учні думають, чи можна застосувати властивості чотирикутників в житті.

б.Яка інформація потрібна для того, щоб це можна було здійснити.

2.Зробити дослідження веб-сайтів про чотирикутники.

3.Вивчити основні характеристики чотирикутників.

4.Учні використовують комп’ютерні технології для збору даних: комп’ютер, електронні таблиці Excel; Publisher; PowerPoint

5.Учні застосовують цифровий фотоапарат для зйомок всього ходу виконання проекту.

6.Кожна група планує і описує приклад з реального життя, щоб використати одержані знання.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Проводиться впродовж вивчення одного розділу програми, декілька місяців. Діяльність за проектом триває 6-8 днів.

Вхідні знання та навички

• Знають клавіатуру та вміють користуватися мишкою (друкувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію).

• Мають деякий попередній досвід роботи по створенню мультимедійних презентацій та пошуку в Інтернеті.

• Вміють будувати геометричні фігури.

• Учні мають попередній досвід роботи по створенню діаграм без машин.

Матеріали та ресурси

Програмне забезпечення:Бази даних/Електронні таблиці,електронна пошта,енциклопедія на CD-ROM

Для роботи з зображеннями: Інтернет веб-браузер,мультимедіа (Роwer Poіnt)

Для створення веб-сторінок: Текстовий редактор

Учнівські роботи

  • Веб-сайт [[7]]
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Презентація проекту "Слідство ведуть знавці геометрії"[8]

Дидактичні матеріали

Таблиці[[9]]

Задачі[[10]]

Складання фотороботів[[11]]

Тест[[12]]

Друковані матеріали

Геометрія. 8 клас

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Рулетка .Олівець .Шнури. Комп’ютери.Цифровий фотоапарат.Принтер.Сканер.

Ресурси Інтернету

http://festival.1september.ru

галерея Clip Art

Оцінювання знань та вмінь учнів

Групові чи індивідуальні тести та оцінювальні форми для електронних публікацій, презентацій, веб-сайтів.

Оцінювання презентації[[13]]

Оцінювання публікації [[14]]

Оцінювання веб - сайту [[15]]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.