Навчальний проект "Трикутники в навколишньому світі"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Тарасенко Антоніна Анатоліївна, вчитель математики Кушугумського НВК "Інтелект",

Назва проекту

Навчальний проект "Трикутники в навколишньому світі"

Ключове питання

Про що можуть розповісти трикутники?

Тематичні питання

1. Чи всі трикутники однакові? 2. Чи може ілюзія бути задачею? 3. Чи можна застосовувати трикутники в житті?

Змістові питання

Конкретні питання, що мають точну відповідь

Стислий опис

Працюючи над даним проектом на протязі місяця, учні демонструють знання про трикутники, їхні властивості, способи обчислення площ, способи побудови трикутників на площині, проводять вимірювання відстаней на місцевості, складають план знаходження відстані до недосяжного об’єкту в природі й проводять розрахунки, використовуючи знання теореми Піфагора, синусів, косинусів, тобто демонструють вміння розв’язувати трикутники. Школярі приймають участь в різноманітній діяльності: пробують створювати та обговорювати мультимедійні презентації, випускають інформаційні бюлетені, інтерактивні сайти.

Навчальні предмети

Математика, інформатика, фізика і астрономія, трудове навчання, образотворче мистецтво.

Класи

9 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Навчальна програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи Пояснює, що таке синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180°. Формулює теореми косинусів і синусів. Описує основні випадки розв’язування трикутників та алгоритми їх розв’язування. Доводить теореми синусів і косинусів. Розв’язує трикутники. Застосовує алгоритми розв’язування трикутників до розв’язування прикладних задач. Використовує формули для знаходження площі трикутника (Герона, за двома сторонами і кутом між ними, за радіусом вписаного і описаного кола) в розв’язуванні задач.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Дослідити, як люди використовують трикутники в своїй життєдіяльності. Навчитися шукати, збирати, узагальнювати інформацію, планувати свою діяльність, формувати у учнів вміння виступати перед аудиторією, формулювати свої думки коротко і ясно, вміння ілюструвати свої думки, застосовувати на практиці знання формул, теорем, вмінь розв’язувати трикутники з застосуванням тригонометрії. При створенні публікації розвивати вміння аналізувати та вибирати необхідну інформацію, ілюструвати науковий текст, використовувати закон про авторське право. При створенні веб-сайту формувати навики електронних комунікацій.

Діяльність учнів

На початку проекту учні знайомляться з презентацією вчителя, розбиваються на малі групи по інтересам, обговорюють тему проекту шукають інформацію в бібліотеці, підручниках, Інтернеті. Вони планують дослідження, формулюють гіпотезу, виконують дослідницьку роботу, адаптують матеріал до розміщення в презентації, публікації, створюють презентації, публікації, веб-сайти. Демонструють презентації на загальношкільній конференції, представляють публікації.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

1-1,5 місяці

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати основні властивості геометричних фігур, володіти навиками розв’язування трикутників, володіти деякими базовими комп’ютерними навиками: робота з текстовим редактором, Інтернетом.

Матеріали та ресурси

Програми MS Office, Веб-браузер,програми опрацювання зображень, архиватори.

Учнівські роботи

  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Учнівська конференція, присвячена проекту


1a.JPG 2a.JPG

3a.JPG 4a.JPG

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

  • Г. П. Бевз. Геометрія трикутника. — Київ: Генеза, 2005,
  • Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. Геометрія: Підручник для 7-9 кл. — Київ: Вежа, 2004,
  • І. А. Кушнір. Трикутник і тетраедр в задачах. Київ: Радянська школа, 1991,
  • І. А. Кушнір. Повернення втраченої геометрії. Київ: Факт, 2000
  • Погорєлов О. В. Геометрія. Підручник. для 7 —9 кл. — Київ: Школяр, 2004

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Лінійка, транспортир, теодоліт, рулетка, циркуль, папір, олівці.

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.