Навчальний проект "Труд переростає у красу"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Співак Віктор Олексійович

Назва проекту

Труд переростає у красу.

Ключове питання

Поєднання технологій виконання творчих робіт на уроках трудового навчання з красою декоративно-прикладного мистецтва, через яку реалізовуються духовні потреби особистості.

Виховна цінність народного мистецтва полягає в тому, що виховання і розвиток особистості відбуваються невимушено і природно в конспекті життя народу, сім’ї, школи.

Тематичні питання

- Обробка певних матеріалів (тканини, деревини, металів) і харчових продуктів, що характеризують зовнішню сторону навчально-трудового процесу.

- Показати, що декоративно-прикладне мистецтво є невід’ємною складовою народного мистецтва.

- Дослідження впливу таких видів декоративно-прикладного мистецтва як бісерне рукоділля, токарні декоративні вироби, приготування їжі на формування національної самосвідомості на уроках трудового навчання.

Змістові питання

1. Як фольклор може слугувати джерелом знань про традиційні трудові заняття українського народу?

2. Які технології використовуються для виготовлення декоративних токарних виробів?

3. Які необхідно підібрати матеріали для виготовлення дерев’яних виробів: качалок, підсвічників тощо?

4. Як правильно підготувати робоче місце для виконання токарних робіт?

5. Що необхідно для бісерного рукоділля?

6. Які необхідно підібрати матеріали для бісерного рукоділля?

Стислий опис

Навчальний проект за темою «Труд переростає у красу» формує в учнів 5-9 класів художньо-естетичний смак як компонент людської діяльності і свідомо розвивається в процесі творчої діяльності над виготовленням виробів. Особливої уваги потребує процес виконання учнями творчого завдання, адже відомо, що людина в процесі створення матеріальних цінностей творить саму себе. В.Сухомлинський, Л.Ронделі та інші провідні педагоги-дослідники звертали увагу на зв’язок функції руки та розумового розвитку особистості. Зокрема, В.Сухомлинський зауважував, що руки мовби дисциплінують розум, виховують самоконтроль і почуття думки до точності, тонкості, краси. Заняття ручною художньою працею вимагають не фізичних зусиль, а розумових здібностей, вміння абстрагуватися, а також показати наявність художньо-естетичного смаку. Особливо важливе в трудовому вихованні є гармонійний розвиток особистості як основа виховання громадянськості, розумового, фізичного та естетичного становлення особистості, які дають можливість реалізуватися творчій індивідуальності школяра. Народне мистецтво є невід’ємним елементом традиційно-побутової культури українського народу і є природним та повсякденним оточенням людини, середовищем, яке не тільки захоплює, а й з ранніх років учить бачити красу, викликає прагнення прилучитися до прекрасного, до мистецтва.

Навчальні предмети

Інформатика, математика, креслення, образотворче мистецтво

Класи

5-9 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

1. Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 січня 2004 р. № 24 "ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти".

2. Навчальна програма з трудового навчання для учнів 5-9 класів загальноосвітніх шкіл.

3. Лист Міністерства № 1/9-399 від 23.05.2012 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року.

4. Вукіна Н.В., Дементієвськаа Н.Л., Суизенко І. М. Критичне мислення: як цього навчити: Науково-методичним посібник / За наук. ред. О. 1. Пометун. -Х„ 2007.-190 с.

5. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології.- К.: Академвидав,2004.

6. Евдокшюв В.И., Олейник Т.А., Горькова С. А. Практикум по развитию критического мышления.- X.: Торнадо,2002,- 144 с.

7. Тягло О. В. Критичне мислення,- X.: ВГ «Основа», 2008,- 190 с.

8. Савченко О. Я. Сучасний урок. - К.: Магістр-5,2007.-255 с.

Сайт: www.ostriv.in.ua

Сайт: http://zl.kiev.ua/forum/thread19.html

http://teacher.at.ua/publ/kursova_robota_quot_interaktivni_tekhnologiji_navchannja_quot/39-1-0-6124

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 навчити учнів самостійно обирати тему творчої роботи та засоби її реалізації;

 вміти зібрати необхідний теоретичний матеріал для виконання своєї практичної роботи;

 підготувати і захистити свою творчу роботу, яка обов’язково повинна містити елементи національної культури.

Діяльність учнів

• практична діяльність пов’язана з конкретним посильним для виконання завданням;

• вироби повинні мати ужиткове призначення;

• робота над виробами проходить в умовах, сприятливих для самостійності;

• орієнтація учнів на самостійне вивчення культури і побуту українського народу, які необхідні для виконання творчої роботи;

• захист самостійно виконаних творчих робіт.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Січень - березень

Вхідні знання та навички

 ознайомлення з переліком завдань;

 здійснення реального практичного вибору: бачення проблеми, прогнозування ідей її вирішення, вибір – матеріалу, конструкції, технології;

 виконання завдання: планування технологічного процесу, організація робочого місця (дотримання техніки безпеки), виконання технологічних операцій – самоконтроль, самоаналіз;

 захист роботи: самооцінка, оцінка учасниками творчої групи, оцінка вчителя

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Веб-сайт
  • Інше

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.