Навчальний проект "Українська народна вишиванка" (вишивання хрестиком)

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Кашлєва Людмила Володимирівна

Назва проекту

«Українська народна вишивка» (вишивання хрестиком)

Ключове питання

Чи варто відроджувати традиції народу, втілені в українській вишивці?

Тематичні питання

 • Яка історія виникнення вишивки?
 • Які види вишивання хрестиком вам відомі?
 • Від чого залежить краса вишивки?
 • Де можна застосувати техніку вишивання хрестиком?

Змістові питання

 • Які техніки вишивання хрестиком ви знаєте?
 • Які інструменти і матеріали можна використовувати для вишивання хрестиком?
 • Які правила безпечної роботи при вишиванні?
 • Які вимоги висуваються до якості виконання шва «косий хрестик»?

Стислий опис

Метою даного проекту є розвиток художнього смаку і творчих здібностей учнів, формування вмінь виконання узору швом «косий хрест», виховування акуратності і старанності під час виконання вишивальних робіт та шанобливого ставлення до традицій свого народу. Українська народна вишивка – один із видів декоративно-прикладного мистецтва, який протягом багатьох століть формувався, розвивався, удосконалювався. У вишивці яскраво розкривається душа українського народу, його прагнення до краси. Це давнє і вічно молоде мистецтво.

У ході роботи над проектом, учні шукають і аналізують об’єкти-аналоги, створюють банк ідей, проводять міні-маркетингові дослідження, дотримувались розробленої ними технологічної послідовності виготовлення виробу. Результатом роботи є учнівська презентація, учнівська публікація, учнівський веб-сайт.

Навчальні предмети

 • Українська мова та література;
 • Інформатика;
 • Історія України;
 • Трудове навчання.

Класи

8-9, 10-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

 • Навчальна програма. Трудове навчання.5-9 класи. Нова редакція. 2010.
 • Технології 10-11 класи. Навчальна програма . Рівень стандарту, академічний рівень.

У процесі вивчення в основній школі змісту освітньої галузі "Технологія" передбачається ознайомити учнів з проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом сучасних професій, спираючись на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності; залучення учнів до проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 • учні повинні вміти визначати виріб для проектування,
 • здійснювати пошук інформації та виробів-аналогів;
 • добирати тканину, інструменти, пристосування;
 • виготовляти та оздоблювати виріб;
 • вміти створювати презентацію, публікацію, веб-сайт, опанувавши відповідні програми Microsoft Office.

Діяльність учнів

На початку проекту учні ознайомлюються з презентацією вчителя. Учні здійснюють пошук в Інтернеті. Вивчають літературу, пов’язану з темою проекту. Добирають малюнки, ілюстрації, схеми. Учні розробляють план презентації. Створюють мультимедійну презентацію сувенір «Іграшковий бичок». Вони демонструють презентацію перед учнями та вчителями. Для обговорення ідеї та пошуку однодумців сторюється Web-сайт проекту. З метою створення Web-сайту учні починають вивчення програми Microsoft Publisher. Створюють однорівневий Web-вузол з 2 сторінок. Учасники проекту складають план публікації. Розробляють публікацію. Підбирають матеріал для публікації та створюють її. Роздруковують та розповсюджують її серед ровесників та знайомих.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

16 годин

Вхідні знання та навички

Перед початком роботи над проектом учні повинні знати основи технології української народної вишивки, технологію виконання шва «косий хрест», дотримуватись правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог та організовувати своє робоче місце. Знання програмового пакету Microsoft Offis (Power Point, Exel,Microsoft Publisher, Word), вміння розшукувати та опрацьовувати інформацію.

Матеріали та ресурси

Цифровий фотоапарат, принтер, програвач DVD-дисків, засоби зв'язку з Інтернетом, проектор, сканер, комп'ютери

Учнівські роботи

 • Публікація
 • Веб-сайт
 • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Пам'ятка

Список використаної літератури

Презентація вчителя

план проекту

план реалізації проекту

Дидактичні матеріали

Тематика виступів на конференцію

Тестування з теми "Вишивка"

Друковані матеріали

 1. Радкевич В.О., ПАщенко Г.М. Технорлогія вишивки: Підручник /за ред. Н.Г.Ничкало. –К.: Вища школа, 1997. –303 с.: Іл.
 2. Науково-методичні журнали: «Трудове навчання в школі», «Трудова підготовка в школі».
 3. Кузьменко О. Вишивання хрестиком на уроках трудового навчання.
 4. Журнал ”Вышиванка» №92.
 5. Надія Боринець, Ірина Ходзицька. Трудове навчання. Українська вишивка 5-11 класи. Київ, «Шкільний світ». 2011.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Голки, ножиці, тканина для вишивання, нитки. Замовити DVD- систему, флеш-карту

Ресурси Інтернету

Портал "Вишивка хрестиком"

Вышивка крестом: наборы для вышивания, аксессуары для вышивки

Вышивка крестом

Мистецька сторінка

Вікіпедія

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання робіт буде здійснюватися за допомогою розроблених форм оцінювання

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.