Навчальний проект "Чарівний світ деревини"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Колеснік Сергій Георгійович

Назва проекту

"Чарівний світ деревини"

Ключове питання

Чи може посуд стати виробом мистецтва?

Тематичні питання

Чи можна прожити без посуду?

Чи залишуться дерев‘яні вироби на моїй кухні через 100 років?

Чи треба знати як його виготовляти?

Змістові питання

1. Яка історія розвитку різьби по дереву на посуду?

2. Що ви знаете про матеріали та інструмент для різьби по дереву?

3. Поєднайте знання, технології, творчість

Стислий опис

підбір допоміжних матеріалів учнями з наступних джерел: мережа Internet, додаткова спеціальна література, періодичні видання;аналіз зібраного матеріалу;

використання дидактичного матеріалу, наданого вчителем;

проведення анкетування та обробка результатів;

розробка креслень та технологічної картки на виготовлення виробу;

створення учнями власної веб-сторінки;

створення учнями власної презентації;

створення учнями власної газети;виготовлення виробу для кухні

Навчальні предмети

Образотворче мистецтво, інформатика, історія України, трудове навчання, креслення

Класи

8-9 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Трудове навчання. 5-9 класи.Нова редакція Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 27.08.10 № 1/11-8205) За загальною редакцією В.М. Мадзігона Нову редакцію програми підготували: Боринець Н.І. Гащак В.М. Дятленко С.М. Лещук Р.М. Павич Н.М. Терещук А.І.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Учні повинні знати: правила безпечної праці, санітарії, гігієни і протипожежної безпеки під час ручної обробки деревини; вимоги щодо організації та утримання робочого місця; основні відомості про виробничий та технологічний процеси деревообробної промисловості, основи економіки сучасного виробництва способи побудови геометричних фігур та їх поділ на пропорційні частини прийоми спряження геометричних фігур та основні принципи утворення стрічкового орнаменту; види, призначення і побудову інструментів для різьблення по дереву, правила користування ними; основні принципи передачі зображення і декоративні особливості контурного, яворівського та тригранно-виямкового різьблення


Учні повинні вміти: дотримуватись правил безпечної праці при ручній обробці деревини та виконанні токарних робіт організувати робоче місце; виконувати креслення різних геометричних фігур, їх поділ на пропорційні частини розмічати стрічковий орнамент та утворювати замкнутий візерунок з геометричних фігур; правильно добирати, готувати інструмент для різьблення та користуватись ним; виконувати технологічні операції різьблення та кінцевої обробки виробів, оцінювати якість різьблення та виготовлених виробів відповідно до технічних умов; аналізувати причини допущених помилок та накреслювати шляхи їх подолання; бережливо ставитись до природи, інструментів і матеріалів.

Діяльність учнів

Протягом обраного часу учні будуть самостійно проводити дослідження на задану тему. Учні досліджують історію розвитку та техніку виготовлення кухонних виробів, розробляють ескізи та технологічні картки для виготовлення посуду отримані результати будуть опрацьовувати, аналізувати, узагальнювати, робити власні висновки, дискутувати зі спірних питань і аргументовано відстоювати свою позицію, по закінченню проекту учні повинні виготовити виріб для кухні.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

16 годин

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати матеріал відповідний до навчальної програми, мати навички роботи зі словниками, вміти працювати в програмах Word, Power Point, Publisher, Excel. Bолодіти навичками роботи з тестами, анкетами, обробляти отримані матеріали.

Матеріали та ресурси

•принтер;

•цифровий апарат;

•засоби для зв'язку з інтернетом;

•лазерний диск;

•проектор;

•комп'ютери


Учнівські роботи

  • Презентація

Презентація 1

Презентація 2

  • Публікація

Публікація

  • Веб-сайт

Веб-сайт (архів)


  • Інше

Портфоліо

Фотоальбом

Проектна робота

Проект

Пошук інформації

Ескіз малюнка

Різьба

Різьба

Юні токарі

Петраківська розпис

Петраківська розпис

Реклама

Методичні матеріали

Вчительська презентація

Презентація

Інтернет-ресурси

Посилання

дидактичні матеріали

Словник

Петраківський розпис

Подяка історики

Подяка технологи

Подяка журналісти

Інструкція з техніки безпеки

Картка для контролю знань

Тести

Тести

Друковані матеріали

1.Адамчук В.Є. Азбука геометричного різьблення та виготовлення простих виробів з геометричним декором. - Рівне – «Ліста М».,2004.

2. Адамчук. В.Є. Робочий зошит з трудового навчання 8-9 клас (модуль). Азбука геометричного різьблення та виготовлення виробів з геометричним декором К// Сільська школа України. – 2006 . - №13-15, -- травень– С.67- 96.

3. Будзан А.Ф. Різьба по дереву у західних областях України. - К.: Вид. АН УРСР, 1961. 106 с.

4. Бородулін В.А. Художня обробка дерева. - М., 1986.

5. Конова В., Коє М. Болгарська різьба по дереву: Переклад з болгарської. - М.1977.

6. Матвєєва Г.А. Мозаїка різьби по дереву. - М. 1985.

7. Прозоровський А.Й. Техніка обробки столярних виробів. - М., 1973.

8. Федотов Г.Я. Чудесный мир дерева. - М., 1987.

9. Яковлєв І.І., Орлова Ю.Д. Різьба по дереву. - М., 1974.

10. Янцур М.С. Практикум з теорії методики трудового й професійного навчання. - Рівне РДГУ, 2000

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Деревина, інструменти для різьби по дереву, ескізи

Ресурси Інтернету

http://delaj-sam.ru/new/post_1293967948.html

http://www.slavyanskaya-kultura.ru/art/trade/derevjanaja-posuda-rusi.html

http://kitchen.ucoz.net/index/derevjannaja_posuda/0-72

http://www.ua.all.biz/posuda-stolovaya-derevyannaya-bgg1036283

http://nashkedr.ru/category/posuda-iz-lipy/

Оцінювання знань та вмінь учнів

Загальна таблиця

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Оцінювання веб-сайту

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.